strona główna | ważne informacje | ostatnio dodane | wejście do piko | kontakt
Wizytatorzy - koordynatorzy

Dobry Start

baza szkół i placówek oświatowych

kalendarium kuratora

oferty pracy dla nauczycieli

konkursy przedmiotowe kuratora

przykłady dobrych praktyw w szkole

Niepodległa

Lekcja historii.

Reforma edukacji

Profilaktyka agresji i przemocy w szkołach

Profilaktyka agresji i przemocy w szkołach

Innowacje w edukacji

Podnoszenie jakości pracy szkół

Uczeń niepełnosprawny w szkole

Wspieranie rozwoju dzicka młodszego

Szkolnictwo Zawodowe

RODO

BIP biuletyn informacji publicznej

www.edupolis.pl
informacje ogólne  Jesteś w dziale informacje ogólne » Wydarzenia w obiektywie

2017-01-31 14:44 / 6989   M. Bazelak informacje ogólne
Wojewódzkie podsumowanie Ogólnopolskiego Rankingu Szkół Ponadgimnazjalnych 2017

27 stycznia 2017 r. w sali 145 Kujawsko-Pomorskiego Urzędu Wojewódzkiego w Bydgoszczy odbyło się wojewódzkie podsumowanie Ogólnopolskiego Rankingu Szkół Ponadgimnazjalnych 2017. W spotkaniu udział wzięli m.in. Kujawsko-Pomorski Kurator Oświaty - p. Marek Gralik, Członek Zarządu  Powiatu Tucholskiego - p. Jerzy Kowalik, Zastępca Dyrektora Wydziału Edukacji i Sportu UM Bydgoszczy - p. Jadwiga Zagert,  przedstawiciel Wydziału Edukacji UM Włocławka - p. Jolanta Kaczmarek, dyrektorzy, nauczyciele i uczniowie wyróżnionych szkół. 

 

Na Ogólnopolski Ranking Szkół Ponadgimnazjalnych 2017 składa się pięć rankingów, dwa rankingi główne to: Ogólnopolski Ranking Liceów Ogólnokształcących 2017 (ranking trzykryterialny), który prezentuje 500 najlepszych liceów w Polsce oraz Ogólnopolski Ranking Techników 2017 (czterokryterialny), który prezentuje 300 najlepszych techników w naszym kraju.

 

Zgodnie z postanowieniem Kapituły, licea ogólnokształcące zostały ocenione za pomocą trzech kryteriów. Są to: sukcesy szkoły w olimpiadach, wyniki matury z przedmiotów obowiązkowych, oraz wyniki matury z przedmiotów dodatkowych.

 

Sukcesy w olimpiadach - 30% W rankingu zostały uwzględnione wyniki 44 ogólnopolskich olimpiad, które zwalniały z egzaminu maturalnego, egzaminu zawodowego lub były finansowane przez Ministerstwo Edukacji Narodowej w roku szkolnym 2015/2016, oraz 12 Międzynarodowych Olimpiad Przedmiotowych, w których nasz kraj był reprezentowany przez uczniów szkół ponadgimnazjalnych.

Matura z przedmiotów obowiązkowych - 25% Kryterium to uwzględnia wyniki egzaminów pisemnych ze wszystkich przedmiotów obowiązkowych. Na potrzeby tego kryterium została wyliczona wartość średnia ogólnopolska z poszczególnych przedmiotów dla liceów ogólnokształcących.

Matura z przedmiotów dodatkowych - 45% Kryterium to uwzględnia wyniki egzaminów ze wszystkich przedmiotów dodatkowych. Na potrzeby tego kryterium została wyliczona wartość średnia ogólnopolska z poszczególnych przedmiotów dla wszystkich liceów ogólnokształcących.

Natomiast w przypadku Rankingu Techników 2017 obowiązują cztery kryteria. Są to:

  • sukcesy w olimpiadach 20%
  • matura – przedmioty obowiązkowe 20%
  • matura – przedmioty dodatkowe 30%
  • wyniki egzaminów zawodowych 30 %.

Kujawsko-Pomorski Kurator Oświaty złożył serdeczne gratulacje oraz wyrazy uznania z okazji odniesionego sukcesu. W trakcie swojego wystpąpienia Pan Kurator podkreślił, że ze względu na mierzalne i obiektywne kryteria Ogólnopolski Ranking Szkół Ponadgimnazjalnych Perspektywy jest dobrym źródłem informacji na temat efektów pracy dydaktycznej szkół. Po raz kolejny Pan Kurator zaznaczył, że sukcesy odnoszone przez szkoły to wspólna praca uczniów, nauczycieli oraz dyrektorów przy wsparciu organów prowadzących. Do zdobywania kolejnych laurów niezbędne są: talent, pasja, zaangażowanie i szeroko pojęta współpraca środowisk oświatowych. 

 

W trakcie uroczystości z rąk Kujawsko-Pomorskiego Kuratora listy gratulacyjne oraz upominki odebrali reprezentanci 11 szkół ponadgimnazjalnych z woj. kujawsko-pomorskiego, które uplasowały się w pierwszej setce rankingu. 

 

W imieniu wyróżnionych głos zabrał p. Roman Wojciechowski - Dyrektor Zespołu Szkół Elektronicznych w Bydgoszczy. Pan Dyrektor podziękował za zorganizowanie spotkania, które pozwala na wymianę spotrzeżeń i doświadczeń przez dyrektorów szkół z całego województwa i jest dowodem  uznania codziennej pracy szkół. Pan Dyrektor podreślił, że sukcesy odnoszone od lat są wynikiem pracy zdolnej młozieży, a także nieustającego rozwoju i podnoszenia kwalifikacji grona pedagogicznego. 

 

W tym roku największy sukces odniosło Technikum Elektroniczne im. Wojska Polskiego w Bydgoszczy, zajmując I miejsce w Ogólnopolskim Rankingu Techników 2017. Wśród techników wysokie miejsca w rankingu zdobyły również: Technikum Hotelarskie w Zespole Szkół Gastronomicznych w Bydgoszczy (24 miejsce), Technikum w Zespole Szkół Chemicznych w Bydgoszczy (40 miejsce), Technikum w Zespole Szkół Licealnych i Agrotechnicznych w Tucholi (46 miejsce), Technikum nr 4 w Zespole Szkół Elektrycznych we Włocławku (47 miejsce), Technikum Budowlane w Zespole Szkół Budowlanych w Bydgoszczy (55 miejsce), Technikum Ekonomiczne nr 1 w Zespole Szkół Ekonomiczno-Administracyjnych w Bydgoszczy (63 miejsce), Zespół Szkół Ekonomicznych im. prof. Oskara Langego w Grudziądzu (85 miejsce).  

 

W Ogólnopolskim Rankingu Liceów Ogólnokształcących 2017 najwyższe laury, po raz kolejny, zdobyło Liceum Akademickie w Toruniu, które uplasowało się na III miejscu w rankingu. Wysokie miejsca wśród liceów zajęły następujące szkoły: VI Liceum Ogólnokształcące im. Jana i Jędrzeja Śniadeckich w Bydgoszczy (17 miejsce) oraz IV Liceum Ogólnokształcące im. Tadeusza Kościuszki w Toruniu (49 miejsce). 

 

Uroczystość uświetnił występ Młodzieżowej Orkiestry Dętej Zespołu Szkół Elektronicznych w Bydgoszczy, pod kierunkiem p. Krzysztofa Beszczyńskiego. 

© Copyright 2018 Kuratorium Oświaty w Bydgoszczy

Projekt i opracowanie: ix.pl