strona główna | ważne informacje | ostatnio dodane | wejście do piko | kontakt
Wizytatorzy - koordynatorzy

Dobry Start

baza szkół i placówek oświatowych

kalendarium kuratora

oferty pracy dla nauczycieli

konkursy przedmiotowe kuratora

przykłady dobrych praktyw w szkole

Niepodległa

Lekcja historii.

Reforma edukacji

Profilaktyka agresji i przemocy w szkołach

Profilaktyka agresji i przemocy w szkołach

Innowacje w edukacji

Podnoszenie jakości pracy szkół

Uczeń niepełnosprawny w szkole

Wspieranie rozwoju dzicka młodszego

Szkolnictwo Zawodowe

RODO

BIP biuletyn informacji publicznej

www.edupolis.pl
informacje ogólne  Jesteś w dziale informacje ogólne » Wydarzenia w obiektywie

2016-12-16 14:48 / 6877   M. Skrzypińska informacje ogólne
Wojewódzka konferencja "Kształtowanie postaw - wychowanie do wartości" - Ciechocinek

Sprawozdanie z konferencji

 

7 grudnia b.r. w Miejskim Centrum Kultury w Ciechocinku odbyła się wojewódzka konferencja Kształtowanie postaw – wychowanie do wartości  objęta Honorowym Patronatem Małżonki Prezydenta RP, Pani Agaty Kornhauser-Dudy.

Organizatorem konferencji był Kujawsko-Pomorski Kurator Oświaty; współorganizatorem – Zespół Szkół Specjalnych dla Dzieci i Młodzieży Przewlekle Chorych i Niepełnosprawnych w Ciechocinku.

 

Cel spotkania, to propagowanie działań podkreślających rangę kształtowania postaw i wartości w procesie wychowawczym. W obradach wzięli udział zaproszeni goście: Joanna Borowiak – poseł na Sejm RP,  Domicela Kopaczewska – dyrektor Departamentu Edukacji Urzędu Marszałkowskiego oraz dyrektorzy, nauczyciele i pedagodzy ze szkół i placówek województwa kujawsko-pomorskiego. Konferencja wpisała się w założenia polityki oświatowej państwa określone przez Ministerstwo Edukacji Narodowej oraz priorytety Kujawsko-Pomorskiego Kuratora Oświaty na rok szkolny 2016/2017.

 

Wśród prelegentów pojawili się zarówno ludzie nauki, jak i reprezentanci środowiska oświatowego – pedagogiczni praktycy, którzy dzielili się doświadczeniem, refleksjami oraz ukazywali przykłady dobrych praktyk. Dr hab. Marcin Jaranowski, etyk z Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu, odwołał się do sokratejskich źródeł wartości oraz podkreślił istotę ich rozumienia przez wychowanków w procesie dydaktycznym. Kolejny referent, dr Tomasz Komendziński z Zakładu Kognitywistyki i Epistemologii UMK, przybliżył słuchaczom najnowszy stan badań dotyczący struktury i percepcji mózgu dziecka oraz sposobów na dotarcie do umysłu młodego człowieka. Dr Tomasz Jarmakowski-Kostrzanowski, psycholog również reprezentujący UMK, ukazał psychologiczne i społeczne mechanizmy podejmowania decyzji oraz wartościowania etycznego. Z kolei prof. Zbigniew Formella z Papieskiego Uniwersytetu Salezjańskiego w Rzymie zaprezentował założenia sprawdzonej na całym świecie salezjańskiej metody wychowawczej św. Księdza Bosko, w myśl której wychowanie to „sprawa serca”.

 

Następnie głos zabrali m.in. dyrektorzy szkół oraz placówek z województwa, którzy dzielili się przemyśleniami wynikającymi z długoletniej praktyki pedagogicznej. Dorota Grzybowska, dyrektor Zespołu Szkół Integracyjnych nr 1we Włocławku, skupiła się na roli, jaką odgrywa nauczyciel w procesie formowania postaw i wpajania wartości. Teresa Więczkowska, starszy wizytator Kuratorium Oświaty w Bydgoszczy Delegatury we Włocławku, poddała drobiazgowej analizie działania kształtujące postawy i uczące wartości w oparciu o wyniki nadzoru pedagogicznego.

 

Kolejny punkt programu konferencji zakładał prezentację dobrych praktyk w zakresie kształtowania postaw i wychowania do wartości. Małgorzata Wdowczyk, dyrektor Zespołu Szkół im. Marii Danilewicz Zielińskiej w Stawkach w Gminie Aleksandrów Kujawski, mówiła o ogromnym znaczeniu edukacji regionalnej w procesie dydaktyczno-wychowawczym oraz o znanych postaciach z małych ojczyzn jako autorytetach i zarazem symbolach wartości i postaw. Prezentacji towarzyszył występ grupy taneczno-wokalnej dzieci z Niepublicznego Przedszkola w Stawkach.

 

Ewa Giza, dyrektor Zespołu Szkół Specjalnych nr 1 dla Dzieci i Młodzieży Przewlekle Chorych i Niepełnosprawnych nr 1 w Ciechocinku, pokazała szerokie spektrum metod i działań służących budowaniu poczucia wspólnoty, lokalnego patriotyzmu oraz utrwalania tożsamości regionalnej wśród młodzieży. Atrakcją okazał się występ słowno-muzyczny młodzieży z tejże placówki.

 

Anna Rosińska, dyrektor Niepubliczna Szkoła Podstawowa w Pocierzynie, w referacie pt. Rodzina, szkoła, środowisko ukazała, jak szkoła może stać się prawdziwym „sercem” małej miejscowości, jak skutecznie może integrować społeczność lokalną i zarazem pełnić funkcję centrum kultury.

Ostatnią prelegentką była Aneta Jaworska, dyrektor III Liceum Ogólnokształcącego im. Marii Konopnickiej we Włocławku, która wskazała na szereg praktyk i działań służących budowaniu postawy obywatelskiej i patriotycznej, zarówno w wymiarze narodowym, jak i lokalnym.

 

Wszystkie wystąpienia okazały się niezwykle intrygujące i sprowokowały do żywych dyskusji w kuluarach. Na zakończenie uczestników czekała wyjątkowa atrakcja zapewniona przez Gospodarza, którą okazało się zwiedzanie warzelni soli w Ciechocinku. Dzięki idei zrealizowanej przez Kujawsko-Pomorskiego Kuratora Oświaty - Pana Marka Gralika, udało się stworzyć atmosferę spotkania umożliwiającego wymianę doświadczeń i myśli oraz połączenie wiedzy praktycznej z najnowszymi teoriami naukowymi służącymi nauczaniu i wpajaniu wartości. Konferencję zarówno ze względu na podjętą, ciągle istotną i uniwersalną tematykę, jak i ze względu na wiele praktycznych i przydatnych w codziennej pracy wychowawczej należy zaliczyć do udanych oraz bardzo potrzebnych inicjatyw, które aktywnie wspierają każdego nauczyciela, pedagoga, czy dyrektora.

 

 

Krystyna Sobczak

Dyrektor Delegatury we Włocławku

Kuratorium Oświaty w Bydgoszczy

© Copyright 2018 Kuratorium Oświaty w Bydgoszczy

Projekt i opracowanie: ix.pl