strona główna | ważne informacje | ostatnio dodane | wejście do piko | kontakt
Wizytatorzy - koordynatorzy

Dobry Start

baza szkół i placówek oświatowych

kalendarium kuratora

oferty pracy dla nauczycieli

konkursy przedmiotowe kuratora

przykłady dobrych praktyw w szkole

Niepodległa

Lekcja historii.

Reforma edukacji

Profilaktyka agresji i przemocy w szkołach

Profilaktyka agresji i przemocy w szkołach

Innowacje w edukacji

Podnoszenie jakości pracy szkół

Uczeń niepełnosprawny w szkole

Wspieranie rozwoju dzicka młodszego

Szkolnictwo Zawodowe

RODO

BIP biuletyn informacji publicznej

www.edupolis.pl
informacje ogólne  Jesteś w dziale informacje ogólne » Wydarzenia w obiektywie

2016-11-24 12:23 / 6791   M. Bazelak informacje ogólne
Narada z przedstawicielami jednostek samorządu terytorialnego

Kujawsko-Pomorski Kurator Oświaty pan Marek Gralik oraz Wicekuratorzy pani Małgorzata Oborska i pani Maria Mazurkiewicz oraz przedstawiciele Wojewody Kujawsko-Pomorskiego wzięli udział w naradach z przedstawicielami jednostek samorządu terytorialnego, poświęconych podsumowaniu efektów kształcenia oraz sprawom związanym z reformą edukacji. Najwięcej uwagi poświęcono sprawom reformy edukacji gdzie prelegentami oprócz kuratora i wicekuratorów byli: pan Tadeusz Dąbrowski - dyrektor Wydziału Nadzoru Pedagogicznego, pan Krzysztof  Bylicki - dyrektor delegatury Kuratorium w Toruniu oraz pan Wojciech Gliwiński - starszy wizytator. Uczestnicy spotkania zostali poinformowani o przyjętych projektach ustaw wprowadzających reformę edukacji: Prawo Oświatowe i Przepisy wprowadzające Prawo Oświatowe. Zgodnie z projektami w miejsce obecnie istniejących szkół powstaną: 8-letnia szkoła podstawowa, 4-letnie liceum ogólnokształcące, 5-letnie technikum, 3-letnia branżowa szkoła I stopnia, 3-letnia szkoła specjalna przysposabiająca do pracy, 2-letnia branżowa szkoła II stopnia, szkoła policealna. Gimnazja mają zostać wygaszone. Zmiany rozpoczną się od roku szkolnego 2017/2018.

 

Przedstawiciele jednostek samorządu terytorialnego zadawali pytania dotyczące między innymi sieci szkół oraz ruchu kadrowego. Pani Wicekurator Małgorzata Oborska poinformowała, że została uruchomiona specjalna infolinia na stronie Ministerstwa Edukacji Narodowej. Umożliwiono także zadawanie pytań drogą elektroniczną, skierowanych do  pracowników kuratorium.

 

W naradzie uczestniczyło ponad 190 przedstawicieli jednostek samorządu terytorialnego z obszaru województwa kujawsko-pomorskiego. Narady odbyły się w dniach 15, 16 i 17 listopada br. w Toruniu, Bydgoszczy oraz we Włocławku.

© Copyright 2018 Kuratorium Oświaty w Bydgoszczy

Projekt i opracowanie: ix.pl