strona główna | ważne informacje | ostatnio dodane | wejście do piko | kontakt




Wizytatorzy - koordynatorzy

Dobry Start

baza szkół i placówek oświatowych

kalendarium kuratora

oferty pracy dla nauczycieli

konkursy przedmiotowe kuratora

przykłady dobrych praktyw w szkole

Niepodległa

Lekcja historii.

Reforma edukacji

Profilaktyka agresji i przemocy w szkołach

Profilaktyka agresji i przemocy w szkołach

Innowacje w edukacji

Podnoszenie jakości pracy szkół

Uczeń niepełnosprawny w szkole

Wspieranie rozwoju dzicka młodszego

Szkolnictwo Zawodowe

RODO

BIP biuletyn informacji publicznej

www.edupolis.pl
informacje ogólne  Jesteś w dziale informacje ogólne » Wydarzenia w obiektywie

2016-11-02 11:56 / 6716   M. Bazelak informacje ogólne
Uroczystość Nadania Sztandaru Szkole Podstawowej w Woli

Dzień 22 października 2016 r. zapisał się w historii Szkoły Podstawowej w Woli jako jeden  z najważniejszych. Właśnie tego dnia nastąpiło oficjalne nadanie Szkole imienia IRENY SENDLEROWEJ oraz wręczenie Sztandaru Szkoły. Odtąd kolejne pokolenia pedagogów, pracowników i uczniów tej placówki będą miały swój własny Znak i Symbol. Gospodarzami uroczystości byli Dyrektor Szkoły Elżbieta Kiełkowska i Wójt Gminy Kikół Józef Predenkiewicz.

 

W  tej historycznej uroczystości wzięły udział poczty sztandarowe Drużyny Harcerskiej im. Ireny Sendlerowej przy Zespole Szkół Ponadgimnazjalnych im. Stanisława Staszica w Nakle nad Notecią, Szkoły Podstawowej im. Ignacego Antoniego Zboińskiego w Kikole oraz szerokie  grono sympatyków i przyjaciół Szkoły. Wśród zaproszonych gości znaleźli się m.in. Janina Zgrzembska – córka Ireny Sendlerowej, Marek Figiela przedstawiciel Biura Rzecznika Praw Dziecka, Katarzyna Ludwiniak – Koordynatorka Szkół Sendlerowskich w Polsce,  Maria Mazurkiewicz – Kujawsko – Pomorski Wicekurator Oświaty, Krzysztof Baranowski – Starosta Lipnowski, Jacek Sadowski – Przewodniczący Rady Gminy Kikół, Radni Gminy Kikół, przedstawiciele sołectw, Kierownicy jednostek organizacyjnych gminy Kikół, byli wójtowie Gminy Kikół, O. Aleksander Pikor, Witold Starszewski - Drużynowy  Drużyny Harcerskiej im. Ireny Sendlerowej przy Zespole Szkół Ponadgimnazjalnych im. Stanisława Staszica w Nakle nad Notecią wraz z delegacją harcerzy, Marek Baranowski Przedstawiciel Komisji Międzyzakładowej NSZZ Solidarność Pracowników Oświaty i Szkolnictwa Wyższego Kujaw i Ziemi Dobrzyńskiej, Sylwester Śmigiel – Prezes Spółki Akcyjnej GASPOL, dyrektorzy i wicedyrektorzy placówek oświatowych i kulturalnych z terenu gmin Kikół, Lipno, Chrostkowo, Tłuchowo i Czernikowo, emerytowani dyrektorzy tutejszej szkoły, prezesi i przedstawiciele firm i instytucji współpracujących ze szkołą oraz indywidualni fundatorzy sztandaru.

 

Dyrektor Szkoły, uzasadniając wybór patrona, podkreśliła, że imię Ireny Sendlerowej będzie dla  placówki nobilitacją, a fakt uczęszczania do szkoły jej imienia, stanie się dla jej wychowanków powodem do dumy i naśladowania. W dalszej części uroczystości uczniowie przedstawili  multimedialną prezentację genezy przedsięwzięcia nadania imienia szkole. Najważniejszym jednak  punktem programu był ceremoniał przyjęcia praw posiadania imienia i sztandaru Szkoły. Najpierw nastąpiło odczytanie aktu nadania Szkole oraz poświęcenie sztandaru i przekazanie go uczniom. Dyrektor Szkoły, przyjmując w imieniu wszystkich nauczycieli uczących  w  szkole sztandar z rąk Wójta Gminy Kikół, uroczyście ślubowała otaczać Go czcią i szacunkiem, dbać o honor i dobro Szkoły,  uczyć i wychowywać  w „duchu tolerancji” i poszanowania innych, zgodnie z przesłaniem Ireny Sendlerowej.

 

Niezwykle podniosłym momentem było też złożenie przez przedstawicieli uczniów ślubowania na sztandar. Tekst przysięgiprzeczytał przewodniczący Samorządu Uczniowskiego Jakub Borowicz. Następnie wszyscy odśpiewali hymn szkoły „Tańcząc w słońcu”.

 

Zwieńczeniem uroczystości była część artystyczna przygotowana przez uczniów i nauczycieli, która prezentowała historię Ireny Sendlerowej na podstawie sztuki „Życie w słoiku”.





© Copyright 2018 Kuratorium Oświaty w Bydgoszczy

Projekt i opracowanie: ix.pl