strona główna | ważne informacje | ostatnio dodane | wejście do piko | kontakt
Wizytatorzy - koordynatorzy

Dobry Start

baza szkół i placówek oświatowych

kalendarium kuratora

oferty pracy dla nauczycieli

konkursy przedmiotowe kuratora

przykłady dobrych praktyw w szkole

Niepodległa

Lekcja historii.

Reforma edukacji

Profilaktyka agresji i przemocy w szkołach

Profilaktyka agresji i przemocy w szkołach

Innowacje w edukacji

Podnoszenie jakości pracy szkół

Uczeń niepełnosprawny w szkole

Wspieranie rozwoju dzicka młodszego

Szkolnictwo Zawodowe

RODO

BIP biuletyn informacji publicznej

www.edupolis.pl
informacje ogólne  Jesteś w dziale informacje ogólne » Wydarzenia w obiektywie

2016-11-02 12:38 / 6699   K. Zaremba informacje ogólne
Seminarium pt. „Dopalacze, narkotyki – wczesna interwencja i przeciwdziałanie”

25 października 2016 r. w Centrum Kultury "Synagoga" w Koronowie odbyło się seminarium pn. „Dopalacze, narkotyki – wczesna interwencja i przeciwdziałanie”. Organizatorami spotkania byli: Komenda Miejska Policji w Bydgoszczy, Polskie Towarzystwo Zapobiegania Narkomanii w Bydgoszczy oraz Urząd Miasta i Gminy Koronowo. Uczestnikami spotkania byli członkowie Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w Koronowie, pracownicy Miejsko-Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Koronowie, Dyrektorzy oraz pedagodzy szkół na terenie Miasta i Gminy Koronowo.

 

Zgromadzonych przywitał p. Stanisław Gliszczyński - Burmistrz Miasta i Gminy Koronowo. Wśród zaproszonych gości była p. Jolanta Metkowska – dyrektor Wydziału Rozwoju Edukacji, reprezentująca Kujawsko-Pomorskiego Kuratora Oświaty oraz nadkom. Grzegorz Kowalik Zastępca Komendanta Komisariatu Koronowo. 

 

Tematem przewodnim spotkania było prowadzenie działań profilaktycznych wśród młodzieży w ramach przeciwdziałania narkomanii. W zagadnienie wprowadził podinsp. Tomasz Meyze - Naczelnik Wydziału Prewencji bydgoskiej komendy, który przywitawszy zgromadzonych gości, zachęcił do wysłuchania prelekcji oraz podjęcia dyskusji. Aspirant Iwona Zygmunt, z ramienia Komendy Miejskiej Policji w Bydgoszczy, przedstawiła statystykę przestępczości nieletnich z ostatnich kilku lat. Zgromadzone dane niewątpliwie pokazują wzrost przestępstw narkotykowych wśród małoletnich w tym roku. Na ich kanwie, wspólnie z uczestnikami konferencji, dyskutowano o podejmowanych działaniach profilaktycznych, a raczej interwencyjnych w tamach realizacji programu "Fred Goes Net". Jest to program, który od 2008 roku jest realizowany na terenie Bydgoszczy na podstawie zawartego porozumienia bydgoskiej Policji oraz Polskiego Towarzystwa Zapobiegania Narkomanii. Następnie Pan Robert Rejniak - Prezes Polskiego Towarzystwa Zapobiegania Narkomanii w Bydgoszczy omawiając tematykę nowych narkotyków, czyli dopalaczy oraz przyczyn sięgania po nie przez młodych ludzi, omówił działanie programu "Fred Goes Net" oraz jego skuteczność. Kolejny prelegent, p. Damian Dębecki Ratownik Medyczny Szpitala Uniwersyteckiego nr 2 w Bydgoszczy, aby uświadomić konieczność wdrożenia programu, przedstawił skutki medyczne zażywania środków odurzających na podstawie prowadzonej przez szpital statystyki. 

© Copyright 2018 Kuratorium Oświaty w Bydgoszczy

Projekt i opracowanie: ix.pl