strona główna | ważne informacje | ostatnio dodane | wejście do piko | kontakt
Wizytatorzy - koordynatorzy

Dobry Start

baza szkół i placówek oświatowych

kalendarium kuratora

oferty pracy dla nauczycieli

konkursy przedmiotowe kuratora

przykłady dobrych praktyw w szkole

Niepodległa

Lekcja historii.

Reforma edukacji

Profilaktyka agresji i przemocy w szkołach

Profilaktyka agresji i przemocy w szkołach

Innowacje w edukacji

Podnoszenie jakości pracy szkół

Uczeń niepełnosprawny w szkole

Wspieranie rozwoju dzicka młodszego

Szkolnictwo Zawodowe

RODO

BIP biuletyn informacji publicznej

www.edupolis.pl
informacje ogólne  Jesteś w dziale informacje ogólne » Wydarzenia w obiektywie

2016-10-27 09:24 / 6697   K. Zaremba informacje ogólne
Uroczystość nadania imienia i wręczenia sztandaru Szkole Podstawowej im. Ziemi Pałuckiej w Królikowie

22 października 2016r. odbyła się w Szkole Podstawowej w Królikowie uroczystość, która w historii szkoły zdarza się tylko raz i na zawsze zostaje w niej zapisana - nadanie imienia Ziemi Pałuckiej oraz poświęcenie i wręczenie szkole sztandaru.

 

W uroczystości udział wzięli: Kujawsko-Pomorski Kurator Oświaty – p. Marek Gralik, Radny Powiatu Nakielskiego – p. Ignacy Pogodziński, Przewodniczący Rady Miejskiej w Szubinie – p. Remigiusz Kasprzak, Burmistrz Szubina – p. Artur Michalak, Wiceprzewodniczący Rady Miejskiej w Szubinie – p. Marek Koralewicz, panie i panowie radni Rady Miejskiej w Szubinie, proboszcz parafii św. Wita w Słupach - Ksiądz Kanonik Leszek Kroll, Fundatorzy Sztandaru Szkoły Podstawowej w Królikowie, Dyrektor Miejsko-Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Szubinie – p. Renata Michalak, Naczelnik Wydziału Edukacji i Sportu Urzędu Miejskiego w Szubinie – p. Marek Nowicki, prezesi i dowódcy  instytucji i organizacji zaprzyjaźnionych z placówką, dyrektorzy szkół, przedszkoli i placówek kulturalnych działających w gminie Szubin, sołtysi wsi należących do obwodu szkoły, członkowie Klubu Seniora ,,Jesienny kwiat”, emerytowani i obecni nauczyciele i pracownicy szkoły, Rada Rodziców, uczniowie Szkoły Podstawowej w Królikowie i ich rodzice, mieszkańcy wsi, przedstawiciele mediów. 

 

Po wprowadzeniu sztandaru przez poczet sztandarowy Komitetu Organizacyjnego Ufundowania Sztandaru odśpiewano hymn, po czym przewodniczący Rady Miejskiej w Szubinie pan Remigiusz Kasprzak odczytał Uchwałę Rady Miejskiej w Szubinie w sprawie nadania szkole imienia. Następnie wystąpiła pani dyrektor Danuta Nowicka, która uzasadniła wybór patrona szkoły. Powiedziała między innymi, że postępująca globalizacja współczesnego świata spowodowała, że ogromnego znaczenia w naszym życiu nabiera „Mała Ojczyzna”. Małą Ojczyzną Szkoły Podstawowej w Królikowie jest Ziemia Pałucka - o niej pamiętać będą zawsze uczniowie i rodzice, pozostanie ona w ich pamięci i  we wspomnieniach, nawet jeżeli utracą z nią kontakt bezpośredni. Bo tak jak długo żyć będą, stała się ona  cząstką ich tożsamości regionalnej. 

 

Następnie fundatorzy sztandaru rozpoczęli symboliczne wbijanie pamiątkowych gwoździ oraz wpisywali się do księgi pamiątkowej szkoły. Wszyscy fundatorzy otrzymali z rąk pani dyrektor okolicznościowy grawer. Ksiądz kanonik Leszek Kroll, proboszcz parafii św. Wita w Słupach, poświęcił sztandar, a następnie Komitet Organizacyjny Ufundowania Sztandaru przekazał sztandar pani dyrektor -  sztandar stał się prawną własnością szkoły. Następnie dyrektor przekazała sztandar uczniom, reprezentowanym przez poczet sztandarowy złożony z uczniów klasy najstarszej - szóstej. Uczniowie obiecali dbać o sztandar, sumiennie wypełniać swoje obowiązki i godnie reprezentować Szkołę Podstawową imienia Ziemi Pałuckiej w Królikowie. Zgodnie z tradycją wierności sztandarowi uroczyste ślubowanie w imieniu wszystkich uczniów złożyli ich przedstawiciele, uczniowie klas od pierwszej do szóstej. Tekst ślubowania odczytał przewodniczący Samorządu Uczniowskiego. 

 

Głos również zabrali zaproszeni goście, wśród nich: Kujawsko-Pomorski Kurator Oświaty, Burmistrz Szubina, dyrektorzy placówek oświatowych i kulturalnych gminy Szubin, prezesi i dowódcy instytucji i organizacji zaprzyjaźnionych z placówką, przyjaciele szkoły.

 

Uroczystość wzbogacona została częścią artystyczną pt. „Pałuckie łopowieści” w wykonaniu uczniów z kółka teatralnego skupionego w świetlicy środowiskowej Baza Dzieci Aktywnych działającego przy szkole. Występ uczniów uświetnił prezentujący się wcześniej zespół regionalny ,,Jesienny Kwiat” z Domu Kultury w  Szubinie.

© Copyright 2018 Kuratorium Oświaty w Bydgoszczy

Projekt i opracowanie: ix.pl