strona główna | ważne informacje | ostatnio dodane | wejście do piko | kontakt
Wizytatorzy - koordynatorzy

Dobry Start

baza szkół i placówek oświatowych

kalendarium kuratora

oferty pracy dla nauczycieli

konkursy przedmiotowe kuratora

przykłady dobrych praktyw w szkole

Niepodległa

Lekcja historii.

Reforma edukacji

Profilaktyka agresji i przemocy w szkołach

Profilaktyka agresji i przemocy w szkołach

Innowacje w edukacji

Podnoszenie jakości pracy szkół

Uczeń niepełnosprawny w szkole

Wspieranie rozwoju dzicka młodszego

Szkolnictwo Zawodowe

RODO

BIP biuletyn informacji publicznej

www.edupolis.pl
informacje ogólne  Jesteś w dziale informacje ogólne » Wydarzenia w obiektywie

2016-09-07 10:08 / 6542   K. Zaremba informacje ogólne
Inauguracja roku szkolnego z udziałem Pary Prezydenckiej w Dziewierzewie

1 września 2016 r.   Szkoła Podstawowa i Gimnazjum w Dziewierzewie otrzymały imię ppor. Marka Uleryka. Wydarzenie to zbiegło się ze 175-leciem istnienia szkoły, a także Gminną Inauguracją Roku Szkolnego. W rozpoczęciu nowego roku szkolnego obok uczniów, rodziców, nauczycieli, przedstawicieli organów administracji rządowej i  samorządowej uroczystość uświetniła swoją obecnością Para Prezydencka – Prezydent RP Andrzej Duda z Małżonką – Agatą Kornhauser - Dudą. W spotkaniu udział wzięli m.in.: Szef Kancelarii Prezydenta RP Małgorzata Sadurska, Szef Biura Ochrony Rządu płk Andrzej Pawlikowski, Wojewoda Kujawsko-Pomorski Mikołaj Bogdanowicz, Kujawsko-Pomorski Kurator Oświaty  Marek Gralik, Szef Inspektoratu Wsparcia Sił Zbrojnych, Dowódca Garnizonu Bydgoszcz gen. bryg. Dariusz Łukowski, Wicestarosta Nakielski Andrzej Kinderman.   Gospodarzami uroczystości nadania szkole imienia Marka Uleryka był Dyrektor Zespołu Szkół w Dziewierzewie Rafał Leśniarek oraz Burmistrz Kcyni Marek Szaruga.


Uroczystości rozpoczęły się złożeniem, w obecności rodziny oraz władz gminnych, kwiatów na grobie Patrona szkoły. Następnie odbyła się uroczysta msza św., podczas której poświęcony został nowy sztandar, ufundowany przez Kancelarię Prezydenta RP.

 

O godzinie 14.00 na dziedzińcu szkoły pojawiła się Para Prezydencka i rozpoczęła się główna część uroczystości. Po odśpiewaniu hymnu narodowego i podniesieniu flagi RP na maszt, dyrektor Zespołu Szkół Rafał Leśniarek powitał zebranych gości oraz przybliżył pokrótce historię szkoły. Nawiązując do osoby Patrona, p. dyrektor powiedział: „Swoim życiem pokazał, że trzeba mieć pasje, marzenia i skutecznie dążyć do ich osiągnięcia (…) Pochodząc z niewielkiej miejscowości jaką jest Dziewierzewo, ppor. Marek Uleryk przez wiele lat pełnił służbę dla Prezydenta RP, a to wielki honor i zaszczyt. Dzięki jego postawie, Wy, nasza młodzież, możecie uwierzyć, że nic nie stoi na przeszkodzie, aby osoba pochodząca z małej miejscowości, ucząca się właśnie w naszej szkole, mogła w życiu wiele osiągnąć i spełniać swoje marzenia (…) Wybrany przez nas patron jest przykładem najlepszych cech charakteru: skromności, pracowitości i wytrwałości. Miejmy nadzieję, że wielu z Was, drodzy uczniowie, będzie go naśladowało”.


Zastępca Przewodniczącego Rady Miejskiej w Kcyni Henryk Kuliberda odczytał dwie uchwały, nadające imię ppor. Marka Uleryka szkole podstawowej i gimnazjum. W dalszej części odbyło się odsłonięcie na murach szkoły tablicy upamiętniającej nadanie imienia oraz tablicy historycznej. Odsłonięcia tablicy pamiątkowej dokonała wspólnie Para Prezydencka oraz siostry Patrona. Tablicę historyczną odsłonił Burmistrz Kcyni oraz dyrektor Zespołu Szkół w Dziewierzewie. Następnie, na scenie Prezydent RP wraz z Pierwszą Damą symbolicznie wbili pamiątkowy gwóźdź, umieszczony na drzewcu nowego Sztandaru, po czym Pan Prezydent przekazał go  dyrektorowi. Po tym akcie nastąpiła prezentacja sztandaru uczestnikom uroczystości. Chwilę później nastąpiło pożegnanie starego Sztandaru szkoły i złożenie uczniowskiego ślubowania na nowy Sztandar.


Po ślubowaniu nadszedł czas na przemówienia. Prezydent RP Andrzej Duda, wspominając osobistą znajomość ze ś.p. ppor Markiem Ulerykiem powiedział: "Marek był człowiekiem bardzo skromnym, ale też niezwykle ambitnym, sumiennym, dyskretnym, inteligentnym i sprawnym. Posiadał wszystkie te cechy, które są niezbędne do służby w tak elitarnej jednostce jaką jest BOR". „Marku, powierzamy Ci dzisiaj Twoją szkołę” – zakończył swoje przemówienie Prezydent RP.

 

Pierwsza Dama zwracając się do grona pedagogicznego i uczniów wyraziła nadzieję, że nauczaniu i uczeniu się będzie towarzyszyła radość poznawania czegoś nowego, interesującego i ważnego. „Ile się nauczycie, ile wiedzy przyswoicie i jak to później będzie procentowało w przyszłości, tak naprawdę zleży od Was, waszych chęci i ile będziecie od siebie wymagać” – powiedziała Pierwsza Dama, która życzyła nauczycielom sukcesów i satysfakcji z wykonywanej pracy i aby nauczycielski trud spotykał się z poważaniem, uznaniem i życzliwością.


Po części oficjalnej uczniowie szkoły zaprezentowali się w krótkim programie artystycznym. Następnie wszyscy goście zwiedzali pamiątkową wystawę, mieli też możliwość wpisania się do księgi pamiątkowej.Patron szkół został wybrany w głosowaniu przez uczniów, a następnie, jednogłośnie uchwałę o nadaniu imienia podjęła Rada Miejska w Kcyni.

 

Martek Uleryk służył w Biurze Ochrony Rządu od 2003 r. Pośmiertnie został awansowany z chorążego na stopień podporucznika oraz odznaczony Krzyżem Kawalerskim Orderu Odrodzenia Polski. Z dużym wzruszeniem fakt nadania szkole imienia Marka Uleryka przyjęła jego rodzina. Obecne były trzy siostry Marka – p. Ewa Tomaszek, Maria Kordyś oraz Aldona Polcyn. W imieniu rodziny ppor. Marka Uleryka za udział w uroczystości i pamięć parze prezydenckiej i wszystkim obecnym podziękowała jego siostra Aldona Polcyn. © Copyright 2018 Kuratorium Oświaty w Bydgoszczy

Projekt i opracowanie: ix.pl