strona główna | ważne informacje | ostatnio dodane | wejście do piko | kontakt
baza szkół i placówek oświatowych

kalendarium kuratora

oferty pracy dla nauczycieli

konkursy przedmiotowe kuratora

przykłady dobrych praktyw w szkole

Reforma edukacji

Profilaktyka agresji i przemocy w szkołach

Profilaktyka agresji i przemocy w szkołach

Innowacje w edukacji

Podnoszenie jakości pracy szkół

Uczeń niepełnosprawny w szkole

Wspieranie rozwoju dzicka młodszego

Szkolnictwo Zawodowe

BIP biuletyn informacji publicznej

www.edupolis.pl
informacje ogólne  Jesteś w dziale informacje ogólne » Uznawanie wykszt., uwierzytelnienie, duplikaty

2008-12-30 15:45 / 362   J. Popielewskiważna informacja informacje ogólne
Uwierzytelnienie świadectwa, dyplomu

I. Dokumenty wymagane do załatwienia sprawy. 

1. Wniosek o uwierzytelnienie świadectwa, dyplomu. 
2. Oryginał świadectwa/dyplomu albo jego duplikat. 
3. Dokument potwierdzający dokonanie opłaty za uwierzytelnienie świadectwa, dyplomu. 
4. Upoważnienie wystawione przez właściciela dokumentu – w przypadku, gdy
    wnioskodawca nie jest osobą, na którą wydano oryginał dokumentu. 
  
II. Opłata. 
  
Opłata za uwierzytelnienie świadectwa, dyplomu wynosi 26 zł. i należy ją wnieść na następujący rachunek bankowy: 
  
Kuratorium Oświaty w Bydgoszczy 
ul. Konarskiego 1-3 
85-066 Bydgoszcz 
03 1010 1078 0072 8522 3100 0000 
  
III. Informacje dodatkowe. 
  
Uwierzytelnioną dokumentację przygotowują pod podpis Kujawsko-Pomorskiego Kuratora Oświaty: 

  • w Bydgoszczy (ul. Konarskiego 1-3), insp. Magdalena Marcinkowska, tel. 52 34 97 623, 

- w delegaturach kuratorium oświaty: 

  • w Toruniu (ul. Moniuszki 15/21), st. wizytator Barbara Wolska, tel. 56 62 00 065 wew. 23, 
  • we Włocławku (ul. Okrzei 64), st. wizytator Małgorzata Gontarek, tel. 54 23 11 551 © Copyright 2017 Kuratorium Oświaty w Bydgoszczy

Projekt i opracowanie: ix.pl