strona główna | ważne informacje | ostatnio dodane | wejście do piko | kontakt
baza szkół i placówek oświatowych

kalendarium kuratora

konkursy przedmiotowe kuratora

przykłady dobrych praktyw w szkole

Reforma edukacji

Profilaktyka agresji i przemocy w szkołach

Profilaktyka agresji i przemocy w szkołach

Innowacje w edukacji

Podnoszenie jakoœci pracy szkół

Uczeń niepełnosprawny w szkole

Wspieranie rozwoju dzicka młodszego

Szkolnictwo Zawodowe

BIP biuletyn informacji publicznej

www.edupolis.pl
informacje ogólne  Jesteś w dziale informacje ogólne » Uznawanie wykształcenia, legalizacja, duplikaty

2008-12-30 15:45 / 362   J. Popielewskiważna informacja informacje ogólne
Legalizacja

LEGALIZACJA

 

I. Dokumenty wymagane do załatwienia sprawy:

  1. wniosek;
  2. oryginał świadectwa albo jego duplikat;
  3. dokument potwierdzający dokonanie opłaty za legalizację;
  4. upoważnienie wystawione przez właściciela dokumentu - w przypadku gdy wnioskodawca nie jest osobą na którą wydano oryginał dokumentu.

II. Opłata:

 

Opłata za dokonanie legalizacji wynosi 26 zł należy ją wnieść na następujący rachunek bankowy:

 

Kuratorium Oświaty w Bydgoszczy

ul. Konarskiego 1-3

85-066 Bydgoszcz

03 1010 1078 0072 8522 3100 0000

 

III. Informacje dodatkowe:

 

Legalizowaną dokumentację przygotowuje pod podpis Kujawsko-Pomorskiego Kuratora:

  • w Bydgoszczy (ul. Konarskiego 1-3), insp. Magadalena Marcinkowska, tel. (52)3497623, 

W delegaturach Kuratorium Oświaty:

  • w Toruniu (ul. Moniuszki 15/21), st. wizytator Barbara Wolska, tel. (56)6200065, wew. 23
  • we Włocławku (ul. Okrzei 64), st. wizytator Małgorzta Gontarek, tel. (54)2311551© Copyright 2017 Kuratorium Oświaty w Bydgoszczy

Projekt i opracowanie: ix.pl