strona główna | ważne informacje | ostatnio dodane | wejście do piko | kontakt
Dobry Start

baza szkół i placówek oświatowych

kalendarium kuratora

oferty pracy dla nauczycieli

konkursy przedmiotowe kuratora

przykłady dobrych praktyw w szkole

Niepodległa

Lekcja historii.

Reforma edukacji

Profilaktyka agresji i przemocy w szkołach

Profilaktyka agresji i przemocy w szkołach

Innowacje w edukacji

Podnoszenie jakości pracy szkół

Uczeń niepełnosprawny w szkole

Wspieranie rozwoju dzicka młodszego

Szkolnictwo Zawodowe

RODO

BIP biuletyn informacji publicznej

www.edupolis.pl
informacje ogólne  Jesteś w dziale informacje ogólne » Uznawanie wykszt., uwierzytelnienie, duplikaty

2010-05-13 12:43 / 1209   M. Bazelak informacje ogólne
Duplikaty i zaświadczenia

DUPLIKAT ŚWIADECTWA/DYPLOMU

 

I. Dokumenty wymagane do załatwienia sprawy:

  1. wniosek;
  2. dokument potwierdzający dokonanie opłaty za wydanie duplikatu świadectwa/dyplomu;
  3. upoważnienie wystawione przez właściciela dokumentu – w przypadku gdy wnioskodawca nie jest osobą na którą wydano oryginał dokumentu.

II. Opłata:

 

Opłata za wydanie duplikatu świadectwa/dyplomu wynosi 26 zł. Należy ją wnieść na następujący rachunek bankowy:

 

Kuratorium Oświaty w Bydgoszczy

ul. Konarskiego 1-3

85-066 Bydgoszcz

03 1010 1078 0072 8522 3100 0000

 

III. Informacje dodatkowe:

 

Kuratorium Oświaty w Bydgoszczy informuje, że całość dokumentacji pedagogicznej zlikwidowanych szkół i placówek oświatowych przechowywana jest w archiwum w Bydgoszczy tel. 52 34 97 631.

 

W związku z powyższym podania o wydanie duplikatu świadectwa/dyplomu prosimy kierować do:


KURATORIUM OŚWIATY W BYDGOSZCZY
ul. Konarskiego 1-3
85-066 Bydgoszcz

tel. 52 34 97 631
© Copyright 2018 Kuratorium Oświaty w Bydgoszczy

Projekt i opracowanie: ix.pl