strona główna | ważne informacje | ostatnio dodane | wejście do piko | kontakt
Wizytatorzy - koordynatorzy

Dobry Start

baza szkół i placówek oświatowych

kalendarium kuratora

oferty pracy dla nauczycieli

konkursy przedmiotowe kuratora

przykłady dobrych praktyw w szkole

Niepodległa

Lekcja historii.

Reforma edukacji

Profilaktyka agresji i przemocy w szkołach

Profilaktyka agresji i przemocy w szkołach

Innowacje w edukacji

Podnoszenie jakości pracy szkół

Uczeń niepełnosprawny w szkole

Wspieranie rozwoju dzicka młodszego

Szkolnictwo Zawodowe

RODO

BIP biuletyn informacji publicznej

www.edupolis.pl
informacje ogólne  Jesteś w dziale informacje ogólne » Akredytacja

2007-05-21 07:00 / 147   J. Popielewski informacje ogólne
Wykaz placówek kształcących nauczycieli, które uzyskały akredytację

Placówki kształcące nauczycieli, które uzyskały akredytację Kujawsko-Pomorskiego Kuratora Oświaty

1. Kujawsko-Pomorskie Centrum Edukacji
Nauczycieli w Bydgoszczy,
ul. Jagiellońska 9
Decyzja
WKSP.4360/1/05JSz z dnia 08.07.2005 r.
2. Centrum Kształcenia Kadr Bydgoskiego
Zakładu Doskonalenia Zawodowego w Bydgoszczy,
ul. Fordońska 120
Decyzja
WKPiWRJ. 4290/2/06JSz z dnia 21.07.2006 r.
3. Centrum Doskonalenia Nauczycieli Towarzystwa Wiedzy
Powszechnej w Bydgoszczy
ul. Grunwaldzka 32
Decyzja
W.III.JSz-4292/1/07 z dnia 20.11.2007 r.
4. Kujawsko-Pomorskie Centrum Edukacji Nauczycieli w Toruniu,
ul. Al. Solidarności 3
Decyzja
W.III.JSz-4292/1/08
5. Kujawsko-Pomorskie Centrum Edukacji Nauczycieli we Włocławku,
ul. Nowomiejska 15a
Decyzja
WSiR/JSz/4292/01/08 z dnia 28.10.2008 r.
6.

Ośrodek Doskonalenia Nauczycieli

w Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego we Włocławku

ul. Nowomiejska 25

Decyzja
WO.5470.2.2016.G z dnia 04.04.2016 r.
7.

Niepubliczny Ośrodek Doskonalenia Nauczycieli "Ekspert" w Inowrocławiu,

al. Niepodległości 77

Decyzja
WO.5470.9.2016.G z dnia 31.01.2017 r.© Copyright 2018 Kuratorium Oświaty w Bydgoszczy

Projekt i opracowanie: ix.pl