strona główna | ważne informacje | ostatnio dodane | wejście do piko | kontakt
Wizytatorzy - koordynatorzy

Dobry Start

baza szkół i placówek oświatowych

kalendarium kuratora

oferty pracy dla nauczycieli

konkursy przedmiotowe kuratora

przykłady dobrych praktyw w szkole

Niepodległa

Lekcja historii.

Reforma edukacji

Profilaktyka agresji i przemocy w szkołach

Profilaktyka agresji i przemocy w szkołach

Innowacje w edukacji

Podnoszenie jakości pracy szkół

Uczeń niepełnosprawny w szkole

Wspieranie rozwoju dzicka młodszego

Szkolnictwo Zawodowe

RODO

BIP biuletyn informacji publicznej

www.edupolis.pl
informacje ogólne  Jesteś w dziale informacje ogólne » Fundusze strukturalne

2011-09-21 10:04 / 2265   J. Popielewski informacje ogólne
Priorytet III - Wysoka jakość systemu oświaty POKL 2007-2013

Na stronie internetowej http://efs.men.gov.pl znajdą Państwo szczegóły dotyczące konkursów realizowanych w ramach Priorytetu III - Wysoka jakość systemu oświaty Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki 2007-2013. Strona zawiera informacje o aktualnie realizowanych projektach oraz informacje o naborze prac konkursowych do nowych projektów POKL.
© Copyright 2018 Kuratorium Oświaty w Bydgoszczy

Projekt i opracowanie: ix.pl