strona główna | ważne informacje | ostatnio dodane | wejście do piko | kontakt
Wizytatorzy - koordynatorzy

Dobry Start

baza szkół i placówek oświatowych

kalendarium kuratora

oferty pracy dla nauczycieli

konkursy przedmiotowe kuratora

przykłady dobrych praktyw w szkole

Niepodległa

Lekcja historii.

Reforma edukacji

Profilaktyka agresji i przemocy w szkołach

Profilaktyka agresji i przemocy w szkołach

Innowacje w edukacji

Podnoszenie jakości pracy szkół

Uczeń niepełnosprawny w szkole

Wspieranie rozwoju dzicka młodszego

Szkolnictwo Zawodowe

RODO

BIP biuletyn informacji publicznej

www.edupolis.pl
informacje ogólne  Jesteś w dziale informacje ogólne » Fundusze strukturalne

2011-02-21 08:48 / 1828   K. Mikulski informacje ogólne
Projekt "Doskonały praktyk" realizowany przy współpracy Ministerstwa Edukacji Narodowej

            Projekt "Doskonały praktyk" realizowany przy współpracy Ministerstwa Edukacji Narodowej, w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki, współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego, w ramach Piorytetu III Wysoka jakość systemu oświaty, Działanie 3.4 Otwartość systemu edukacji w kontekście uczenia się przez całe życie, Poddziałanie 3.4.3 Upowszechnianie uczenia sie przez całe życie - projekt konkursowy.

 

          Grupę docelową stanowi 80 nauczycieli przedmiotów zawodowych / instruktorów praktycznej nauki zawodu, kształcących w liceach profilowanych, technikach i szkołach policealnych w zawodach związanych z obszarami branż: zarządzanie, marketing oraz administracja i ekonomia.

Więcej informacji na stronie internetowej projektu http://www.doskonalypraktyk.pl
© Copyright 2018 Kuratorium Oświaty w Bydgoszczy

Projekt i opracowanie: ix.pl