strona główna | ważne informacje | ostatnio dodane | wejście do piko | kontakt
Wizytatorzy - koordynatorzy

Dobry Start

baza szkół i placówek oświatowych

kalendarium kuratora

oferty pracy dla nauczycieli

konkursy przedmiotowe kuratora

przykłady dobrych praktyw w szkole

Niepodległa

Lekcja historii.

Reforma edukacji

Profilaktyka agresji i przemocy w szkołach

Profilaktyka agresji i przemocy w szkołach

Innowacje w edukacji

Podnoszenie jakości pracy szkół

Uczeń niepełnosprawny w szkole

Wspieranie rozwoju dzicka młodszego

Szkolnictwo Zawodowe

RODO

BIP biuletyn informacji publicznej

www.edupolis.pl
informacje ogólne  Jesteś w dziale informacje ogólne » Aktualności » Komunikaty MEN

2014-12-15 08:55 / 5060   K. Zarembaważna informacja informacje ogólne
Bezpłatne podręczniki przenzaczone do kształcenia specjalnego

Kuratorium Oświaty w Bydgoszczy uprzejmie informuję, że Ministerstwo Edukacji Narodowej dysponuje opracowanymi przez Wydawnictwa Szkolne i Pedagogiczne (na zlecenie MEN) podręcznikami szkolnymi przeznaczonymi do kształcenia specjalnego, opracowanymi zgodnie z podstawą programową określoną w przepisach:

  • rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej i Sportu z dnia 26 lutego 2002 r. w sprawie podstawy programowej wychowania przedszkolnego oraz kształcenia ogólnego w poszczególnych typach szkół (Dz. U. z 2002 r. Nr 51, poz. 458, z późn. zm.), 
  • rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 23 grudnia 2008 r. w sprawie podstawy programowej wychowania przedszkolnego oraz kształcenia ogólnego w poszczególnych typach szkół (Dz. U. z 2009 r. Nr 4, poz. 17).

Podręczniki dostosowane do podstawy programowej z 2002 r. mogą być wykorzystywane przez nauczycieli pomocniczo w kształceniu uczniów niepełnosprawnych do realizowanych treści programowych kształcenia ogólnego zawartych w rozporządzeniu Ministra Edukacji Narodowej z dnia 27 sierpnia 2012 r. w sprawie podstawy programowej wychowania przedszkolnego oraz kształcenia ogólnego w poszczególnych typach szkół (Dz. U. z 2012 r. poz. 977, z późn. zm.).

 

W związku z powyższym Kuratorium Oświaty w Bydgoszczy przekazuję listę dostępnych podręczników, które nieodpłatnie mogą zostać przekazane szkołom. Zapotrzebowanie na podręczniki wymienione w załączonym wykazie zainteresowane szkoły powinny przekazać w terminie do 20 grudnia 2014 r. do Wydziału Rozwoju Edukacji na adres e-mail:  dkrzyzelewska@bydgoszcz.uw.gov.pl

 

Na tej podstawie podręczniki wymienione w załączonym wykazie Departament Zwiększania Szans Edukacyjnych Ministerstwa Edukacji Narodowej przekaże do szkół (do wyczerpania zapasów).
© Copyright 2018 Kuratorium Oświaty w Bydgoszczy

Projekt i opracowanie: ix.pl