strona główna | ważne informacje | ostatnio dodane | wejście do piko | kontakt
Wizytatorzy - koordynatorzy

Dobry Start

baza szkół i placówek oświatowych

kalendarium kuratora

oferty pracy dla nauczycieli

konkursy przedmiotowe kuratora

przykłady dobrych praktyw w szkole

Niepodległa

Lekcja historii.

Reforma edukacji

Profilaktyka agresji i przemocy w szkołach

Profilaktyka agresji i przemocy w szkołach

Innowacje w edukacji

Podnoszenie jakości pracy szkół

Uczeń niepełnosprawny w szkole

Wspieranie rozwoju dzicka młodszego

Szkolnictwo Zawodowe

RODO

BIP biuletyn informacji publicznej

www.edupolis.pl
informacje ogólne  Jesteś w dziale informacje ogólne » Aktualności » Komunikaty MEN

2010-06-18 14:33 / 1297   M. Bazelak informacje ogólne
Rozporządzenie w sprawie świadectw - informacja Ministerstwa Edukacji Narodowej

Bydgoszcz, 17 czerwca 2010 r.

WWE.EJ/0710/38/2010

 

 

 

 

Szanowni Państwo

Dyrektorzy szkół

 

  

 

          Uprzejmie informuję, że Minister Edukacji Narodowej zakończył prace legislacyjne nad rozporządzeniem w sprawie świadectw, dyplomów państwowych i innych druków szkolnych z dnia 28 maja 2010 r. (Dz. U. z 2010 r. Nr 97, poz. 624) w terminie, który uniemożliwia wydanie nowych wzorów świadectw w wersji dwujęzycznej dla uczniów szkół z językiem nauczania mniejszości narodowych, w tym zwłaszcza wzoru świadectwa szkolnego promocyjnego dla klasy pierwszej gimnazjum.

          W związku z powyższym w roku szkolnym 2009/2010 i 2010/211 świadectwa szkolne promocyjne i świadectwa ukończenia szkoły (z wyjątkiem świadectw szkolnych promocyjnych dla uczniów klasy I gimnazjum) mogą być wydawane na drukach według dotychczasowych wzorów.

          Dyrektorzy gimnazjów wydający świadectwa składające się z dwóch części (pierwsza część w języku polskim, druga część w języku mniejszości narodowej), w roku szkolnym 2009/2010  wydają uczniom klas pierwszych gimnazjum świadectwa szkolne promocyjne na drukach według dotychczas obowiązujących wzorów, dostosowując nazwy obowiązkowych przedmiotów do nazw przedmiotów obowiązujących w bieżącym roku szkolnym w klasie pierwszej danego gimnazjum.

 

  

Kujawsko-Pomorski

Kurator Oświaty

 

Iwona Waszkiewicz
© Copyright 2018 Kuratorium Oświaty w Bydgoszczy

Projekt i opracowanie: ix.pl