strona główna | ważne informacje | ostatnio dodane | wejście do piko | kontaktinformacje ogólne  Jesteś w dziale informacje ogólne » Aktualności » Komunikaty MEN

informacje ogólne Poznaj Polskę 2022 ważna informacja
Nabór wniosków rusza 1 marca 2022 r. ok. godziny 9:00 i jest prowadzony w trybie ciągłym do wyczerpania środków finansowych - decyduje data złożenia wniosku o dofinansowanie wycieczki. O terminie otwarcia i zakończenia naboru wniosków w kolejnych latach realizacji przedsięwzięcia Minister informuje w BIP na swojej stronie podmiotowej.
liczba stron w artykule 1 liczba zdjęć 0 liczba załączników 0 2022-03-01 07:37 / 10697    K. Zaremba

informacje ogólne Jak rozmawiać z dziećmi i uczniami na temat sytuacji w Ukrainie – rekomendacje dla nauczycieli i pedagogów szkolnych ważna informacja
W związku z aktualną sytuacją w Ukrainie Ministerstwo Edukacji i Nauki przygotowało informację dla nauczycieli i pedagogów w zakresie pomocy psychologiczno-pedagogicznej. W materiale znalazły się rekomendacje i wskazówki dotyczące zarówno wsparcia polskich uczniów, jak również dzieci z Ukrainy obecnie uczących się w Polsce, a także tych, które dotrą do naszego kraju w wyniku działań zbrojnych prowadzonych za wschodnią granicą.
liczba stron w artykule 1 liczba zdjęć 1 liczba załączników 1 2022-02-28 11:13 / 10694    K. Zaremba

informacje ogólne Kontynuacja programu „Poznaj Polskę” – od 1 marca rusza nabór wniosków
W 2022 r. uczniowie i nauczyciele po raz kolejny będą mogli wyjechać na wycieczkę szkolną dofinansowaną w ramach programu Ministra Edukacji i Nauki „Poznaj Polskę”. Na ten cel przeznaczymy rekordową kwotę 100 mln zł! Nabór wniosków ruszy 1 marca br. W tej edycji środki finansowe zostaną podzielone na województwa proporcjonalnie do liczby uczniów. W 2021 roku program cieszył się ogromnym zainteresowaniem. W ramach przedsięwzięcia „Poznaj Polskę” zorganizowano prawie 5 tys. wycieczek szkolnych, a dofinansowanie przeznaczone na ten cel wyniosło prawie 35 mln zł. Łącznie na wycieczki szkolne wyjechało ponad 215 tys. uczniów.
liczba stron w artykule 1 liczba zdjęć 0 liczba załączników 0 2022-02-18 09:49 / 10678    K. Zaremba

informacje ogólne II edycja programu MEiN i AWF ważna informacja
Prawie 120 tys. uczniów biorących udział w dodatkowych zajęciach sportowych oraz ponad 31 tys. przeszkolonych nauczycieli. Blisko 9 tys. Sport Klubów w całej Polsce oraz 180 tys. godzin zajęć ruchowych dla dzieci i młodzieży po długotrwałym okresie nauki zdalnej. To wyniki pierwszej edycji wspólnego projektu MEiN oraz Akademii Wychowania Fizycznego „WF z AWF”. Badania uczniów biorących udział w programie pokazały negatywne skutki nauki zdalnej – wzrost wskaźnika masy ciała, a także spadek wytrzymałości biegowej, wydolności krążeniowo-oddechowej. Dlatego w 2022 roku program będzie kontynuowany. Na ten cel przeznaczymy ponad 36 mln zł.
liczba stron w artykule 1 liczba zdjęć 0 liczba załączników 1 2022-02-11 09:29 / 10668    K. Zaremba

informacje ogólne Organizacja pomocy psychologiczno-pedagogicznej w 2022 r. ważna informacja
Już od 1 marca br. w szkołach będą mogły być realizowane zajęcia specjalistyczne z zakresu pomocy psychologiczno-pedagogicznej w dodatkowym wymiarze godzin. Ministerstwo Edukacji i Nauki przeznaczy na ten cel 180 mln zł. Kwota ta pozwoli na zrealizowanie ok. 3 mln dodatkowych godzin zajęć dla uczniów. Środki w części oświatowej subwencji ogólnej na pomoc psychologiczno-pedagogiczną na rok 2022 zostaną więc zwiększone o 31 proc. Podział środków zostanie maksymalnie uproszczony. Wsparcie obejmie organizację zajęć korekcyjno-kompensacyjnych, logopedycznych, rozwijających kompetencje emocjonalno-społeczne oraz innych zajęć o charakterze terapeutycznym.
liczba stron w artykule 1 liczba zdjęć 0 liczba załączników 1 2022-02-09 12:44 / 10663    K. Zaremba

informacje ogólne Nauka zdalna do końca ferii zimowych – gotowe przepisy
Od 27 stycznia 2022 r. do 27 lutego 2022 r. uczniowie szkół podstawowych klas V-VIII i uczniowie szkół ponadpodstawowych przechodzą na naukę zdalną. Zdalnie pracować będą również placówki kształcenia ustawicznego i centra kształcenia zawodowego. Uczniowie z klas I-IV szkół podstawowych i przedszkolaki kontynuują naukę w trybie stacjonarnym. Minister Edukacji i Nauki podpisał rozporządzenie w tej sprawie.
liczba stron w artykule 1 liczba zdjęć 2 liczba załączników 1 2022-01-27 07:41 / 10641    K. Zaremba

informacje ogólne Wraca nauka zdalna – do końca ferii dla uczniów klas 5-8 szkoły podstawowej i szkół ponadpodstawowych
Od czwartku, 27 stycznia do 27 lutego br. wszyscy uczniowie klas 5-8 i szkół podstawowych oraz wszystkich klas szkół ponadpodstawowych będą mieli zajęcia w formie zdalnej. Przedszkolaki i uczniowie klas 1-4 szkół podstawowych będą kontynuowali kształcenie w trybie stacjonarnym.
liczba stron w artykule 1 liczba zdjęć 0 liczba załączników 0 2022-01-26 12:37 / 10638    E. Podgórska

informacje ogólne Informacja Ministerstwa Finansów dotycząca wynagrodzeń ważna informacja
W styczniu br. część pracowników otrzymała niższe wynagrodzenie „na rękę” niż w ubiegłym roku. Było to spowodowane m.in. niepotrzebnie złożonym wnioskiem o rezygnację z ulgi dla klasy średniej lub niepobraniem przez pracodawcę przy zatrudnieniu tzw. formularza PIT-2, który pozwala zastosować kwotę wolną już na etapie zaliczek.
liczba stron w artykule 1 liczba zdjęć 0 liczba załączników 1 2022-01-10 07:15 / 10613    R. Ciechanowski

informacje ogólne Prekonsultacje propozycji wymagań egzaminacyjnych - zachęcamy do udziału
Prekonsultacje to efekt zmiany w egzaminie maturalnym dla absolwentów szkół ponadpodstawowych, w nowej formule, który będzie przeprowadzony po raz pierwszy w roku 2023. Egzamin ten będzie przeprowadzony w roku 2023 i 2024 na podstawie wymagań egzaminacyjnych, a nie na podstawie wymagań określonych w podstawie programowej.
liczba stron w artykule 1 liczba zdjęć 0 liczba załączników 1 2021-12-31 12:03 / 10608    K. Zaremba

informacje ogólne „Polska-Węgry – Historia Przyjaźni” - konkurs historyczny ważna informacja
„Polska-Węgry – Historia Przyjaźni” to konkurs historyczny organizowany przez Fundację Instytut Studiów Wschodnich oraz Instytut Współpracy Polsko-Węgierskiej im. Wacława Felczaka.
liczba stron w artykule 1 liczba zdjęć 0 liczba załączników 2 2021-12-28 14:57 / 10606    E. Podgórska


<<< nowsze informacje     1  2  [3]  4  5  6  7  8  9  10  11     starsze informacje >>>
© Copyright 2024 Kuratorium Oświaty w Bydgoszczy

Projekt i opracowanie: ix.pl