strona główna | ważne informacje | ostatnio dodane | wejście do piko | kontakt
Wizytatorzy - koordynatorzy

Dobry Start

baza szkół i placówek oświatowych

kalendarium kuratora

oferty pracy dla nauczycieli

konkursy przedmiotowe kuratora

przykłady dobrych praktyw w szkole

Niepodległa

Lekcja historii.

Reforma edukacji

Profilaktyka agresji i przemocy w szkołach

Profilaktyka agresji i przemocy w szkołach

Innowacje w edukacji

Podnoszenie jakości pracy szkół

Uczeń niepełnosprawny w szkole

Wspieranie rozwoju dzicka młodszego

Szkolnictwo Zawodowe

RODO

BIP biuletyn informacji publicznej

www.edupolis.pl
informacje ogólne  Jesteś w dziale informacje ogólne » Wypoczynek, bezpieczeństwo, turystyka » bezpieczeństwo

2014-09-16 13:26 / 4746   E. Balana-Mroczkowska informacje ogólne
Konkurs „Szkoła przyjazna dla każdego”

Konkurs „Szkoła przyjazna dla każdego”

 

Ruszyła druga edycja konkursu promującego działania wzmacniające bezpieczne i efektywne funkcjonowanie w szkołach uczniów o specjalnych potrzebach edukacyjnych „Szkoła przyjazna dla każdego”. Konkurs ma na celu między innymi docenienie i promocję szkół stwarzających przyjazne warunki funkcjonowania w nich uczniów ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi, promocję idei integracji i edukacji włączającej uczniów ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi, upowszechnianie dobrych praktyk w zakresie pracy z uczniami ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi, zachęcenie szkół do poszukiwania nowych rozwiązań w zakresie bezpiecznego i efektywnego funkcjonowania w szkole uczniów ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi. Udział w konkursie może wziąć każda jednostka (przedszkole, szkoła podstawowa, gimnazjum, ośrodek specjalny) prowadząca działania przyczyniające się do bezpiecznego i efektywnego funkcjonowania w nich uczniów ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi. Warunkiem udziału w konkursie jest przesłanie zgłoszenia do konkursu w terminie do 7 października 2014 roku. Zgłaszającym może być dyrekcja szkoły, rada szkoły, rada rodziców, samorząd uczniowski lub organ prowadzący. Zgłoszenie można przesłać wyłącznie w formie elektronicznej przez formularz na stronie www.szkola-dla-kazdego.pl.

 

Więcej informacji:

www.szkola-dla-kazdego.pl

www.ngos.pl
© Copyright 2018 Kuratorium Oświaty w Bydgoszczy

Projekt i opracowanie: ix.pl