strona główna | ważne informacje | ostatnio dodane | wejście do piko | kontakt
baza szkół i placówek oświatowych

kalendarium kuratora

oferty pracy dla nauczycieli

konkursy przedmiotowe kuratora

przykłady dobrych praktyw w szkole

Lekcja historii.

Reforma edukacji

Profilaktyka agresji i przemocy w szkołach

Profilaktyka agresji i przemocy w szkołach

Innowacje w edukacji

Podnoszenie jakości pracy szkół

Uczeń niepełnosprawny w szkole

Wspieranie rozwoju dzicka młodszego

Szkolnictwo Zawodowe

BIP biuletyn informacji publicznej

www.edupolis.pl
informacje ogólne  Jesteś w dziale informacje ogólne » Wypoczynek, bezpieczeństwo, turystyka » bezpieczeństwo

informacje ogólne Kampania społeczna „Tylko pustej głowy nie chroni kask”
Obywatelska Fundacja Pomocy Dzieciom w Warszawie zaprasza wszystkich uczniów, nauczycieli i rodziców do udziału w kampanii społecznej „Tylko pustej głowy nie chroni kask”. Kampania przebiega pod patronatem Ministra Sportu, Polskiego Związku Narciarskiego, Górskiego Ochotniczego Pogotowia Ratunkowego, Tatrzańskiego Ochotniczego Pogotowia Ratunkowego i Polskiego Związku Kolarskiego, jest całkowicie niekomercyjna, a jej celem jest wyłącznie propagowanie bezpiecznego uprawiania sportów.
liczba stron w artykule 1 liczba zdjęć 0 liczba załączników 0 2014-04-04 10:52 / 4451    J. Jendykiewicz-Owczarek

informacje ogólne "EDUKACJA DLA BEZPIECZEŃSTWA ZDROWIA PUBLICZNEGO"
Monografia z II OGÓLNOPOLSKIEJ KONFERENCJI „EDUKACJA DLA BEZPIECZEŃSTWA A NAUCZANIE PIERWSZEJ POMOCY” ZINTEGROWANE DZIAŁANIA SŁUŻB RATOWNICZYCH I PLACÓWEK OŚWIATOWYCH ADRESOWANA DO NAUCZYCIELI I ŚRODOWISKA MEDYCZNEGO - 18-19 października 2012 roku.
liczba stron w artykule 1 liczba zdjęć 1 liczba załączników 1 2014-03-19 07:37 / 4389    M. Bazelak

informacje ogólne Ogólnopolski Turniej Bezpieczeństwa w Ruchu Drogowym dla uczniów szkół podstawowych i gimnazjalnych
Serdecznie zapraszamy uczniów szkół podstawowych i gimnazjalnych do udziału w Ogólnopolskim Turnieju Bezpieczeństwa w Ruchu Drogowym.
Turniej organizowany jest przez Polski Związek Motorowy oraz Komendę Główną Policji, Ministerstwo Transportu Budownictwa i Gospodarki Morskiej, Krajową Radę Bezpieczeństwa Ruchu Drogowego, Ministerstwo Spraw Wewnętrznych, Ministerstwo Edukacji Narodowej, Wojewódzkie Ośrodki Ruchu Drogowego, Instytut Transportu Samochodowego. Współorganizatorem Turnieju jest Krajowe Stowarzyszenie Dyrektorów Wojewódzkich Ośrodków Ruchu Drogowego, które udziela wsparcia w organizacji i przeprowadzeniu Turnieju oraz reprezentuje WORD-y w Krajowym Komitecie Organizacyjnym.
liczba stron w artykule 1 liczba zdjęć 0 liczba załączników 2 2014-02-18 12:24 / 4297    J. Jendykiewicz-Owczarek

informacje ogólne Ogólnopolska akcja "Tylko pustej głowy nie chroni kask"
Obywatelska Fundacja Pomocy Dzieciom zwraca się z ogromną prośbą do wszystkich, którym nie jest obce bezpieczne uprawianie sportu o włączenia się w kampanię „Tylko pustej głowy nie chroni kask”.
liczba stron w artykule 1 liczba zdjęć 0 liczba załączników 0 2014-01-23 10:05 / 4227    K. Zaremba

informacje ogólne Ankieta Urzędu Transportu Kolejowego
Urząd Transportu Kolejowego zaprasza nauczycieli i dyrektorów przedszkoli oraz szkół podstawowych i gimnazjów do wzięcia udziału w badaniu.
liczba stron w artykule 1 liczba zdjęć 0 liczba załączników 0 2013-11-29 12:37 / 4096    K. Mikulski

informacje ogólne Program edukacyjny KLUB BEZPIECZNEGO PUCHATKA
Zapraszamy wszystkie klasy I szkół podstawowych do uczestnictwa w programie edukacyjnym „Klub Bezpiecznego Puchatka”, który adresowany jest do dzieci, rodziców oraz nauczycieli. Akcja ma na celu nauczenie pierwszoklasistów bezpieczeństwa w domu, szkole i na drodze. Każda szkoła, która weźmie udział w programie otrzyma specjalnie przygotowane bezpłatne materiały edukacyjne, które pomogą w przeprowadzeniu zajęć o bezpieczeństwie. Szczegóły programu znajdują się na stornie internetowej organizatora: http://bezpiecznypuchatek.pl/
liczba stron w artykule 1 liczba zdjęć 0 liczba załączników 0 2013-10-21 11:29 / 3971    J. Jendykiewicz-Owczarek

informacje ogólne Program edukacyjny "Bezpieczeństwo i mobilność dla wszystkich"
Renault Polska organizuje program edukacyjny "Bezpieczeństwo i mobilność dla wszystkich". Projekt jest przeznaczony dla uczniów i nauczycieli szkół podstawowych w całej Polsce, a udział w nim jest całkowicie BEZPŁATNY. Celem Szkolnych Klubów Bezpieczeństwa jest aktywne działanie na rzecz ekologii i poprawy bezpieczeństwa ruchu drogowego wśród lokalnej społeczności - w szkole, jak i poza nią. Aby wziąć udział w konkursie, należy do 14 czerwca 2013 r. wypełnić i wysłać sprawozdanie z przeprowadzonych działań. Formularz jest dostępny do pobrania na stronie internetowej programu www.bezpieczenstwo.renault.pl/skb. Wypełniony raport może liczyć maksymalnie 4500 znaków i można do niego dołączyć dokumentację fotograficzną – maksymalnie 4 zdjęcia w formacie .jpg, o łącznym maksymalnym rozmiarze 5MB.
liczba stron w artykule 1 liczba zdjęć 0 liczba załączników 0 2013-06-06 13:53 / 3677    J. Jendykiewicz-Owczarek

informacje ogólne Wojewódzki Konkurs Astronomiczny dla uczniów szkół gimnazjalnych ważna informacja
Konkurs organizowany jest w ramach projektu pn. ”Kujawsko- Pomorskie Regionem Astronomicznym” realizowanego w Departamencie Edukacji i Sportu w ramach działania 5.5 Promocja i rozwój markowych produktów Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2007-2013. Celem konkursu jest popularyzacja astronomii oraz nauk matematyczno - przyrodniczych oraz rozbudzanie i rozwijanie zainteresowania młodzieży tymi dziedzinami wiedzy.
liczba stron w artykule 1 liczba zdjęć 0 liczba załączników 3 2013-05-09 11:01 / 3617    K. Zaremba

dla dyrektorów i samorządów XXXV Ogólnopolski Turniej Bezpieczeństwa w Ruchu Drogowym oraz XVI Ogólnopolski Młodzieżowy Turniej Motoryzacyjny
Kuratorium Oświaty w Bydgoszczy we współpracy z Wydziałem Ruchu Drogowego KW Policji w Bydgoszczy, Wojewódzkimi Ośrodkami Ruchu Drogowego, organizuje wojewódzkie eliminacje XXXV Ogólnopolskiego Turnieju Bezpieczeństwa w Ruchu Drogowym dla uczniów klas 4-6 szkół podstawowych i gimnazjów oraz XVI Ogólnopolskiego Młodzieżowego Turnieju Motoryzacyjnego dla szkół ponadgimnazjalnych.
liczba stron w artykule 1 liczba zdjęć 0 liczba załączników 0 2012-04-12 10:03 / 2729    M. Bazelak

informacje ogólne „Wypadki na drogach – porozmawiajmy”
Podobnie jak w latach ubiegłych, tak i w roku szkolnym 2011/2012, Stowarzyszenie „Droga i Bezpieczeństwo” realizuje czwartą edycję ogólnopolskiej akcji „Wypadki na drogach” – porozmawiajmy” skierowanej dla szkół podstawowych, gimnazjalnych i ponadgimnazjalnych. Tematem przewodnim tej edycji będzie: Bezpieczeństwo w pojeździe, pasy bezpieczeństwa.
liczba stron w artykule 1 liczba zdjęć 0 liczba załączników 1 2011-10-26 14:46 / 2386    M. Bazelak


© Copyright 2018 Kuratorium Oświaty w Bydgoszczy

Projekt i opracowanie: ix.pl