strona główna | ważne informacje | ostatnio dodane | wejście do piko | kontakt
Wizytatorzy - koordynatorzy

Dobry Start

baza szkół i placówek oświatowych

kalendarium kuratora

oferty pracy dla nauczycieli

konkursy przedmiotowe kuratora

przykłady dobrych praktyw w szkole

Niepodległa

Lekcja historii.

Reforma edukacji

Profilaktyka agresji i przemocy w szkołach

Profilaktyka agresji i przemocy w szkołach

Innowacje w edukacji

Podnoszenie jakości pracy szkół

Uczeń niepełnosprawny w szkole

Wspieranie rozwoju dzicka młodszego

Szkolnictwo Zawodowe

RODO

BIP biuletyn informacji publicznej

www.edupolis.pl
informacje ogólne  Jesteś w dziale informacje ogólne » Wypoczynek, bezpieczeństwo, turystyka » wypoczynek

2016-04-15 10:51 / 6325   S.Klich informacje ogólne
Komunikat do Ośrodków Pomocy Społecznej

  Bydgoszcz, 15.04.2016 r.

WO.272.1.2016

 

 

Panie/Panowie

Kierownicy

Gminnych i Miejskich

Ośrodków Pomocy Społecznej

w  województwie kujawsko-pomorskim

 

 

 

            Kuratorium Oświaty w Bydgoszczy informuje, że rozstrzygnęło przetarg nieograniczony na organizację letniego wypoczynku dla dzieci pochodzących z rodzin żyjących w trudnych warunkach materialnych, które mieszkają w województwie kujawsko - pomorskim i są objęte obowiązkiem szkolnym. W wyniku umów zawartych przez Kuratorium Oświaty w Bydgoszczy zostanie zorganizowany wypoczynek w formie 14 dniowej kolonii w czterech częściach (miejscowościach) przez następujących wykonawców (organizatorów wypoczynku):

 

1. Kolonia dla dzieci szkół podstawowych i młodzieży gimnazjum z powiatów: sępoleński, tucholski, świecki, bydgoski ziemski, bydgoski grodzki.

Miejsce wypoczynku – Rzucewo gmina Puck (woj. pomorskie).

Organizator wypoczynku - Robert Sajnaj – LUTUR, ul. Fabryczna 15/12, 20-301 Lublin,
tel. (081) 746-19-85, e-mail: lutur@op.pl 

 

2. Kolonia dla dzieci szkół podstawowych i młodzieży gimnazjum z powiatów: nakielski, żniński, inowrocławski, mogileński.

Miejsce wypoczynku – Rewal (woj. zachodniopomorskie). 

Organizator wypoczynku – Artur Kubica – BP Mój Londyn, al. Słowackiego 17a, 31-159 Kraków, tel. (012) 631-77-30, e-mail: info@mojlondyn.pl  

 

3. Kolonia dla dzieci szkół podstawowych i młodzieży gimnazjum z powiatów: grudziądzki ziemski, grudziądzki grodzki, chełmiński, wąbrzeski, brodnicki, golubsko-dobrzyński, toruński ziemski, toruński grodzki. 

Miejsce wypoczynku – Polanica Zdrój (woj. dolnośląskie).

Organizator wypoczynku - Zachodniopomorski Związek Towarzystw Krzewienia Kultury Fizycznej, ul. Garncarska 5, 70-377 Szczecin, tel. (091) 484-56-45; (091) 431-43-11, e-mail: kolonie@tkkf.szczecin.pl

 

4. Kolonia dla dzieci szkół podstawowych i młodzieży gimnazjum z powiatów: rypiński, lipnowski, aleksandrowski, radziejowski, włocławski ziemski, włocławski grodzki.

Miejsce wypoczynku – Zakopane (woj. małopolskie).

Organizator wypoczynku - Zachodniopomorski Związek Towarzystw Krzewienia Kultury Fizycznej, ul. Garncarska 5, 70-377 Szczecin, tel. (091) 484-56-45; (091) 431-43-11, e-mail: kolonie@tkkf.szczecin.pl

 

Chcąc ułatwić wykonawcom nabór, Kuratorium Oświaty zwraca się do Państwa kierujących ośrodkami pomocy społecznej z prośbą o współpracę przy naborze z wymienionymi wyżej wykonawcami.

 

Naboru należy dokonać spośród dzieci pochodzących z rodzin żyjących w trudnych warunkach materialnych, w tym:

a)      z rodzin wychowujących troje lub więcej dzieci,

b)      samotnie wychowywanych, o których mowa w art. 20b pkt 2 ustawy o systemie oświaty. 

 

Przez rodziny żyjące w trudnych warunkach materialnych należy rozumieć rodziny w których dochód na osobę w rodzinie nie przekracza kryterium dochodowego określonego w art. 5 ust. 1 lub 2 ustawy z dnia 28 listopada 2003 r. o świadczeniach rodzinnych.

Przy obliczaniu dochodu na osobę w rodzinie, bierze się pod uwagę przeciętny miesięczny dochód z 3 miesięcy wybranych spośród ostatnich 6 miesięcy poprzedzających przekazanie przez rodziców/opiekunów dziecka wypełnionej karty kwalifikacyjnej.

 

Uwaga: Naboru będzie dokonywał wykonawca (organizator wypoczynku), kierując się wytycznymi zawartymi w specyfikacji zamówienia. Może się tak zdarzyć, że niektóre GOPS-y/MOPS-y nie zostaną poproszone o wytypowanie uczestników, gdyż pierwszeństwo w skorzystaniu z wypoczynku będą miały dzieci z terenów nie objętych rekrutacją w roku poprzednim. 

 

Proszę o takie konstruowanie list uczestników, aby grupy dzieci nie były jednorodne, np. żeby nie było w nich zbyt wielu siedmiolatków, można się spodziewać, że obecność dzieci np. jedenasto i dwunastoletnich spowoduje, że te starsze, bardziej odpowiedzialne dzieci zwrócą uwagę na grupę dzieci młodszych. Proszę unikać również umieszczenia na listach zbyt wielu uczniów szkół gimnazjalnych, szczególnie z klas trzecich. Proszę również zwracać baczną uwagę na stan zdrowia dzieci i dokładne wypełnianie kart kwalifikacyjnych w kontekście zażywanych leków.

Kolonie finansowane przez Kuratorium Oświaty w Bydgoszczy nie są koloniami specjalistycznymi ani profilaktycznymi. W ubiegłych latach zdarzały się przypadki kierowania na wypoczynek dzieci bez informacji o zażywaniu przez nie leków psychotropowych (dzieci nie zażywały tych leków podczas kolonii), w następstwie tego dochodziło do zachowań niepożądanych ze strony tych dzieci, które negatywnie oddziaływały na grupę.

 

Należy zadbać o to, aby poinformować rodziców (opiekunów prawnych) o wymaganym ekwipunku (np. środki higieny, ubranie przeciwdeszczowe, dodatkowa para obuwia…).

 

Program realizowanych kolonii jest nastawiony na aktywny wypoczynek. Wskazane jest więc rekrutowanie uczestników dla których częste wycieczki, czy zabawy ruchowe nie będą stanowiły dodatkowych trudności.

 

Często zdarzają się również dzieci korzystające z wypoczynku, na które bardzo źle wpływa rozłąka z domem rodzinnym. Dlatego prosimy o ewentualne kierowanie pytań do rodziców
w tej kwestii. Jeżeli jednak dziecko chce wyjechać na wakacje, to jego duża skłonność do tęsknoty za rodziną nie stanowi oczywiście żadnej przeszkody.

Prosimy także, aby w miarę możliwości nie wysyłać dzieci, które wcześniej lub później były/będą uczestnikami innych form wypoczynku (np. kolonii czy obozów), aby w ten sposób dać pierwszeństwo tym, którzy naprawdę nigdzie nie wyjadą.

Podczas letniego wypoczynku zdarzają się często wypadki i inne zdarzenia niepożądane, których ofiarami są dzieci, nie jesteśmy w stanie ich wszystkich przewidzieć, ale niewykluczone, że wzmożona dbałość o bezpieczeństwo dzieci już na etapie sporządzania list uczestników pozwoli wymiernie ograniczyć liczbę wypadków.

 

 

 

p.o. Naczelnika Wydziału Organizacyjnego

Janusz Bazelak

 

 

Otrzymują:

1) Robert Sajnaj – LUTUR, ul. Fabryczna 15/12, 20-301 Lublin

2) Kubica – BP Mój Londyn, al. Słowackiego 17a, 31-159 Kraków

3) Zachodniopomorski Związek Towarzystw Krzewienia Kultury Fizycznej, ul. Garncarska 5, 70-377 Szczecin

4) a/a.    
© Copyright 2018 Kuratorium Oświaty w Bydgoszczy

Projekt i opracowanie: ix.pl