strona główna | ważne informacje | ostatnio dodane | wejście do piko | kontakt
Wizytatorzy - koordynatorzy

Dobry Start

baza szkół i placówek oświatowych

kalendarium kuratora

oferty pracy dla nauczycieli

konkursy przedmiotowe kuratora

przykłady dobrych praktyw w szkole

Niepodległa

Lekcja historii.

Reforma edukacji

Profilaktyka agresji i przemocy w szkołach

Profilaktyka agresji i przemocy w szkołach

Innowacje w edukacji

Podnoszenie jakości pracy szkół

Uczeń niepełnosprawny w szkole

Wspieranie rozwoju dzicka młodszego

Szkolnictwo Zawodowe

RODO

BIP biuletyn informacji publicznej

www.edupolis.pl
informacje ogólne  Jesteś w dziale informacje ogólne » Wypoczynek, bezpieczeństwo, turystyka » wypoczynek

2015-05-08 08:50 / 5445   S.Klich informacje ogólne
Komunikat do Ośrodków Pomocy Społecznej

Bydgoszcz, 8 maja 2015r.

WO.272.1.2014.P

 

 

Panie/Panowie

Kierownicy

Gminnych i Miejskich

Ośrodków Pomocy Społecznej

w  województwie kujawsko-pomorskim

 

 

 

            Kuratorium Oświaty w Bydgoszczy informuje, że rozstrzygnęło przetarg nieograniczony na organizację letniego wypoczynku dla dzieci i młodzieży szkolnej pochodzącej z rodzin o niskich dochodach i zamieszkałych na terenach wiejskich oraz dzieci z mniejszymi szansami, które mieszkają w województwie kujawsko-pomorskim i są objęte obowiązkiem szkolnym. W wyniku umów zawartych przez Kuratorium Oświaty w Bydgoszczy zostanie zorganizowany wypoczynek dla dzieci i młodzieży w czterech częściach przez następujących wykonawców:

- Łabaz i Grochantz sp. jawna - Biuro Podróży KON TIKI, ul. Kościuszki 34, 50-012 Wrocław,

- Zachodniopomorski Związek Towarzystw Krzewienia Kultury Fizycznej, ul. Garncarska 5, 70-377 Szczecin,

- Robert Sajnaj – LUTUR, ul. Fabryczna 15/11, 20-301 Lublin

- ZBUTA Sp. z o.o., ul. Aleja Wyzwolenia 9/2a, 58-300 Wałbrzych.

 

            Chcąc ułatwić wykonawcom nabór, Kuratorium Oświaty zwraca się do Państwa kierujących ośrodkami pomocy społecznej z prośbą o współpracę przy naborze z wymienionymi wyżej wykonawcami.

 

Naboru dzieci należy dokonać spośród dzieci pochodzących z rodzin spełniających kryteria, o których mowa w art. 7 i/lub 8 ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej (Dz. U. z 2015 r. poz. 163, z późn. zm.).


Proszę o takie konstruowanie list uczestników, aby grupy dzieci nie były jednorodne, np. żeby nie było w nich zbyt wielu siedmiolatków, można się spodziewać, że obecność dzieci np. jedenasto i dwunastoletnich spowoduje, że te starsze, bardziej odpowiedzialne dzieci zwrócą uwagę na grupę dzieci młodszych. Proszę unikać również umieszczenia na listach zbyt wielu uczniów szkół gimnazjalnych, szczególnie z klas trzecich. Proszę również zwracać baczną uwagę na stan zdrowia dzieci i dokładne wypełnianie kart kwalifikacyjnych w kontekście zażywanych leków.


Kolonie finansowane przez Kuratorium Oświaty w Bydgoszczy nie są koloniami specjalistycznymi ani profilaktycznymi. W ubiegłych latach zdarzały się przypadki kierowania na wypoczynek dzieci bez informacji o zażywaniu przez nie leków psychotropowych (dzieci nie zażywały tych leków podczas kolonii), w następstwie tego dochodziło do zachowań niepożądanych ze strony tych dzieci, które negatywnie oddziaływały na grupę.


Często zdarzają się również dzieci korzystające z wypoczynku, na które bardzo źle wpływa rozłąka z domem rodzinnym. Dlatego prosimy o ewentualne kierowanie pytań do rodzicóww tej kwestii. Jeżeli jednak dziecko chce wyjechać na wakacje, to jego duża skłonność do tęsknoty za rodziną nie stanowi oczywiście żadnej przeszkody.


            Podczas letniego wypoczynku zdarzają się często wypadki i inne zdarzenia niepożądane, których ofiarami są dzieci, nie jesteśmy w stanie ich wszystkich przewidzieć, ale niewykluczone, że wzmożona dbałość o bezpieczeństwo dzieci już na etapie sporządzania list uczestników pozwoli wymiernie ograniczyć liczbę wypadków.

 

 

Z up. Kujawsko-Pomorskiego

Kuratora Oświaty

 

Marcin Piotrowski

Naczelnik Wydziału Organizacyjnego
© Copyright 2018 Kuratorium Oświaty w Bydgoszczy

Projekt i opracowanie: ix.pl