strona główna | ważne informacje | ostatnio dodane | wejście do piko | kontakt
Wizytatorzy - koordynatorzy

Dobry Start

baza szkół i placówek oświatowych

kalendarium kuratora

oferty pracy dla nauczycieli

konkursy przedmiotowe kuratora

przykłady dobrych praktyw w szkole

Niepodległa

Lekcja historii.

Reforma edukacji

Profilaktyka agresji i przemocy w szkołach

Profilaktyka agresji i przemocy w szkołach

Innowacje w edukacji

Podnoszenie jakości pracy szkół

Uczeń niepełnosprawny w szkole

Wspieranie rozwoju dzicka młodszego

Szkolnictwo Zawodowe

RODO

BIP biuletyn informacji publicznej

www.edupolis.pl
informacje ogólne  Jesteś w dziale informacje ogólne » Wypoczynek, bezpieczeństwo, turystyka » wypoczynek

2012-07-16 13:09 / 2909   K. Bylickiważna informacja dla dyrektorów i samorządów
Kontrole wypoczynku dzieci i młodzieży

Wizytatorzy Kuratorium Oświaty w Bydgoszczy rozpoczęli kontrole organizatorów letniego wypoczynku  dzieci i młodzieży wypoczywających  na terenie województwa kujawsko-pomorskiego.  Osoby kontrolujące  sprawdzają  czy organizacja i przebieg   wypoczynku  jest zgodna z  rozporządzeniem  Ministra  Edukacji  Narodowej  z  dnia  21  stycznia  1997r. w sprawie warunków,   jakie   musza   spełniać   organizatorzy   wypoczynku   dla   dzieci i  młodzieży szkolnej,  a  także  zasad  jego organizowania i nadzorowania (Dz. U nr 12 poz. 67 z późn. zm.)   

Kontrolowane  są  między  innymi:  warunki w jakich wypoczywają dzieci, kwalifikacje kadry pedagogicznej, realizacja programów, przestrzeganie regulaminów, oraz dokumentacja prowadzona przez  kierownika i wychowawców. Na terenie województwa kujawsko-pomorskiego dzieci odpoczywają  w 605 różnych placówkach wypoczynku. Wizytatorzy skontrolowali  do dnia 13  sierpnia 2012 r.  183  turnusy wypoczynku, w tym jeden  w wyniku interwencji rodziców. Przeprowadzone kontrole wypoczynku nie wykazały znaczących uchybień i nieprawidłowości.

W większości skontrolowanych obiektów organizatorzy wypoczynku zapewniają   dobre  warunki  socjalne,  urozmaicony  program   oraz   zgodnie z rozporządzeniem MEN wykwalifikowaną kadrę pedagogiczną. Do kontroli akcji „ Lato 2012” oprócz pracowników kuratorium włączeni są przedstawiciele Policji, Państwowej Powiatowej Stacji Sanitarno-Epidemiologicznej oraz Państwowej Straży Pożarnej.

 

                                                             Kujawsko-Pomorski

                                                            Wicekurator Oświaty

                                                           Andrzej Siemianowski
© Copyright 2018 Kuratorium Oświaty w Bydgoszczy

Projekt i opracowanie: ix.pl