strona główna | ważne informacje | ostatnio dodane | wejście do piko | kontakt
Wizytatorzy - koordynatorzy

Dobry Start

baza szkół i placówek oświatowych

kalendarium kuratora

oferty pracy dla nauczycieli

konkursy przedmiotowe kuratora

przykłady dobrych praktyw w szkole

Niepodległa

Lekcja historii.

Reforma edukacji

Profilaktyka agresji i przemocy w szkołach

Profilaktyka agresji i przemocy w szkołach

Innowacje w edukacji

Podnoszenie jakości pracy szkół

Uczeń niepełnosprawny w szkole

Wspieranie rozwoju dzicka młodszego

Szkolnictwo Zawodowe

RODO

BIP biuletyn informacji publicznej

www.edupolis.pl
informacje ogólne  Jesteś w dziale informacje ogólne » Wypoczynek, bezpieczeństwo, turystyka » wypoczynek

2011-11-29 12:39 / 2465   K. Bylicki informacje ogólne
Ośrodek Terapii Uzależnień Dzieci i Młodzieży w Jeżówce

W strukturach Zespołu Placówek Opiekuńczo-Wychowawczych w Olkuszu powstała pierwsza w Polsce publiczna placówka opiekuńczo-wychowawcza świadcząca kompleksowe usługi w zakresie terapii uzależnień od narkotyków dla dzieci i młodzieży w przedziale wiekowym 16-18 lat (w uzasadnionych przypadkach młodszych). Terapię uzależnień prowadzi zlokalizowany na terenie placówki dzienny oddział NZOZ Nowy Szpital Spółka z o. o. w Olkuszu w oparciu o kontrakt z Narodowym Funduszem Zdrowia.

Przyjęcie do Ośrodka odbywa się na podstawie pisemnej prośby rodzica lub opiekuna prawnego albo postanowienia sądu oraz skierowania od lekarza rodzinnego lub specjalisty. Skierowanie do placówki wydaje Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Olkuszu w oparciu o stosowne porozumienie między powiatami. Zakwalifikowanie dziecka do terapii następuje na podstawie konsultacji i diagnozy specjalistów terapii uzależnień. Zgodnie z rozporządzeniem Ministra Pracy I Polityki Społecznej w sprawie placówek opiekuńczo - wychowawczych (Dz. U. z 2007 r. Nr 201 poz. 1455) opiekę i wychowanie zapewnia odpowiednio przygotowana i zaangażowana kadra pedagogiczna: wychowawcy, pedagog, psycholog. Ośrodek położony jest w Jeżówce w powiecie olkuskim.

Więcej informacji na stronie ośrodka: http://www.otujezowka.republika.pl/

Kontakt:
tel. (32) 626 08 00
adres: Jeżówka 166 A, 32-340 Wolbrom
© Copyright 2018 Kuratorium Oświaty w Bydgoszczy

Projekt i opracowanie: ix.pl