strona główna | ważne informacje | ostatnio dodane | wejście do piko | kontakt
Wizytatorzy - koordynatorzy

Dobry Start

baza szkół i placówek oświatowych

kalendarium kuratora

oferty pracy dla nauczycieli

konkursy przedmiotowe kuratora

przykłady dobrych praktyw w szkole

Niepodległa

Lekcja historii.

Reforma edukacji

Profilaktyka agresji i przemocy w szkołach

Profilaktyka agresji i przemocy w szkołach

Innowacje w edukacji

Podnoszenie jakości pracy szkół

Uczeń niepełnosprawny w szkole

Wspieranie rozwoju dzicka młodszego

Szkolnictwo Zawodowe

RODO

BIP biuletyn informacji publicznej

www.edupolis.pl
informacje ogólne  Jesteś w dziale informacje ogólne » Wypoczynek, bezpieczeństwo, turystyka » wypoczynek

2011-02-25 07:42 / 1853   K. Bylicki dla dyrektorów i samorządów
Turnieje Motoryzacyjny i Bezpieczeństwa w Ruchu Drogowym.

Bydgoszcz, 2011-02-21

 

 

 

 

 

 

 

Szanowni Państwo
Prezydenci miast
Starostowie
Burmistrzowie
Wójtowie
województwa kujawsko-pomorskiego

 

 

                                                                  

Kuratorium Oświaty  w Bydgoszczy we współpracy z Wydziałem Ruchu Drogowego KW Policji w Bydgoszczy, Wojewódzkimi Ośrodkami Ruchu Drogowego, organizuje wojewódzkie eliminacje XXXIV Ogólnopolskiego Turnieju  Bezpieczeństwa w Ruchu Drogowym dla uczniów klas 4-6 szkół podstawowych i gimnazjów oraz XV Ogólnopolskiego Młodzieżowego    Turnieju Motoryzacyjnego dla  szkół ponadgimnazjalnych.      

Celem   Turnieju   Bezpieczeństwa   w   Ruchu   Drogowym   oraz     Motoryzacyjnego   jest:

 • popularyzowanie   przepisów   i   zasad   bezpiecznego   poruszania   się   po  drogach,
 • kształtowanie     partnerskich zachowań wobec innych  uczestników   ruchu,
 • popularyzowanie  roweru,  jako  środka    transportu, rekreacji i  sportu,
 • popularyzowanie  podstawowych zasad  i umiejętności  udzielania  pomocy przedmedycznej,
 • popularyzowanie  znajomości   przepisów i  wiedzy  motoryzacyjnej,
 • przygotowanie do  uczestnictwa  w uprawianiu  sportów  motorowych.

 

W celu sprawnego przeprowadzenia turniejów przyjęto następujące ustalenia:

 

                                    dla Turnieju Bezpieczeństwa w Ruchu Drogowym

 • eliminacje szkolne i międzyszkolne Turnieju Bezpieczeństwa 
  w Ruchu Drogowym należy przeprowadzić  do 31  marca 2011  r.
 • organizatorzy etapu szkolnego zgłoszą udział w eliminacjach powiatowych w terminie do 10  kwietnia 2011 r. organizatorom etapu powiatowego.
 • eliminacje powiatowe należy przeprowadzić do 16 kwietnia  2011 r.
 • eliminacje   okręgowe odbędą się w  dniu  14 maja  2011 r. w  trzech rejonach: Bydgoszcz w Zespole       Szkół ul. Tysiąclecia  1; Szubin,
  - Toruń w Zespole  Szkół   Ogólnokształcących Nr 2; ul. Sobieskiego 1 Grudziądz /osiedle Rządz/ 
  - Włocławek  w Szkole    Podstawowej Nr  18;   ul.  Hutnicza    5/7                                                
 •  eliminacja wojewódzka odbędzie  się  w dniu 21 maja  2011 r.   w Wojewódzkim Ośrodku Ruchu Drogowego; ul. Waryńskiego 4; Grudziądz.

                                    dla Młodzieżowego Turnieju  Motoryzacyjnego

 • eliminacja wojewódzka odbędzie  się w dniu 28 maja 2011 r. w Wojewódzkim Ośrodku Ruchu Drogowego         ul. Waryńskiego 4; Grudziądz.

Testy na wszystkie eliminacje powiatowe dla Turnieju Bezpieczeństwa w Ruchu Drogowym opracuje    Wydział    Ruchu Drogowego Komendy Wojewódzkiej  Policji w Bydgoszczy.

Z uwagi na wieloletnią współpracę w  organizacji Turniejów z Polskim Związkiem Motorowym, uprzejmie prosimy Państwa o rozpowszechnienie informacji o możliwości przystąpienia do konkursów.

W przypadku   konieczności   uzyskania   dodatkowych  informacji,  proszę  kontaktować  się z Andrzejem Koniecznym – starszym wizytatorem Kuratorium Oświaty w Bydgoszczy - tel. 52-3497626.

z Lucyną Górską –   starszym wizytatorem Kuratorium Oświaty Delegatura w  Toruniu  tel. 56-62-18-434

z Andrzejem Gralakiem - starszym wizytatorem Kuratorium Oświaty Delegatura we Włocławku – tel. 54-23-11-551 wew. 35

   

 

 

 

 
© Copyright 2018 Kuratorium Oświaty w Bydgoszczy

Projekt i opracowanie: ix.pl