strona główna | ważne informacje | ostatnio dodane | wejście do piko | kontakt
Wizytatorzy - koordynatorzy

Dobry Start

baza szkół i placówek oświatowych

kalendarium kuratora

oferty pracy dla nauczycieli

konkursy przedmiotowe kuratora

przykłady dobrych praktyw w szkole

Niepodległa

Lekcja historii.

Reforma edukacji

Profilaktyka agresji i przemocy w szkołach

Profilaktyka agresji i przemocy w szkołach

Innowacje w edukacji

Podnoszenie jakości pracy szkół

Uczeń niepełnosprawny w szkole

Wspieranie rozwoju dzicka młodszego

Szkolnictwo Zawodowe

RODO

BIP biuletyn informacji publicznej

www.edupolis.pl
informacje ogólne  Jesteś w dziale informacje ogólne » Wypoczynek, bezpieczeństwo, turystyka » wypoczynek

2008-12-31 09:00 / 131   J. Popielewski informacje ogólne
Uwaga organizatorzy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej

Uwaga organizatorzy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej

        Zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Edukacji Narodowej z dnia 21 stycznia 1997 roku w sprawie warunków, jakie muszą spełniać organizatorzy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej, a także zasad jego organizowania i nadzorowania (Dz. U. Nr 12 poz. 67 i Nr 18, poz. 102) placówka wypoczynku może rozpocząć działalność po otrzymaniu od Kuratora Oświaty właściwego ze względu na lokalizację placówki zaświadczenia o jej zgłoszeniu.

        W celu uzyskania zaświadczenia organizator ma obowiązek nie później niż 14 dni przed planowanym rozpoczęciem działalności placówki przedłożyć w Kuratorium Oświaty (właściwym jej lokalizacji) komplet dokumentów (§ 6.1 cyt. rozporządzenia):

 • kartę kwalifikacyjną obiektu w 2 egzemplarzach, /nie dotyczy form wypoczynku organizowanych poza granicami Rzeczypospolitej Polskiej/, w przypadku obozów wędrownych należy dołączyć przebieg trasy,
 • wykaz kadry pedagogicznej i medycznej / wykaz powinien zawierać imiona i nazwiska, daty urodzenia, pełnioną funkcję na placówce, informacje o posiadanych kwalifikacjach oraz posiadanych uprawnieniach do pracy na placówkach wypoczynku, i stażu pracy z dziećmi i młodzieżą/.
 • zgłoszenie placówki zawierające informacje na temat formy wypoczynku, liczby turnusów, czasu ich trwania oraz liczby i wieku uczestników w każdym turnusie,
 • program pracy z dziećmi i młodzieżą,
        Jednocześnie przypominamy o konieczności przestrzegania przepisów ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o usługach turystycznych (Dz. U. z 2004 r. Nr 223, poz. 2268, z późn. zm.), która nałożyła na organizatorów imprez turystycznych (również prowadzących działalność gospodarczą w zakresie wypoczynku dzieci i młodzieży) obowiązek uzyskania wpisów w rejestrze organizatorów turystyki, prowadzonych przez marszałków województw.

Wszelkich informacji na temat wypoczynku w województwie kujawsko-pomorskim udzielają:

starszy wizytator Andrzej Konieczny            tel. 052 34-97-626 (Bydgoszcz)
starszy wizytator Jolanta Gruchlik                tel. 056 62-18-596 (Toruń)
wizytator Beata Stachowiak                        tel. 054 23-11-551 (Włocławek)

Dokumentację związaną z rejestracją placówek wypoczynku na terenie województwa kujawsko-pomorskiego należy przesyłać zgodnie z planowaną lokalizacją do:
 • Kuratorium Oświaty w Bydgoszczy ul. Konarskiego 1-3 85-066 Bydgoszcz,
  tel.i fax: (52) 34-97-624
  lub składać osobiście w sekretariacie Wydziału Pedagogicznego Kuratorium Oświaty
  w Bydgoszczy pokój 342.
  (powiaty: bydgoski, m.Bydgoszcz, inowrocławski, mogileński, nakielski, sępoleński, świecki, tucholski, żniński),
 • Delegatury Kuratorium Oświaty w Toruniu Plac Teatralny 2 87-100 Toruń
  tel. (056) 62 18 575, fax (056) 62 26 628 e-mail: jgruchlik@uwoj.bydgoszcz.pl , deltorun@uwoj.bydgoszcz.pl
  (pow.brodnicki, chełmiński, golubsko-dobrzyński, grudziądzki, m.Grudziądz, toruński, m.Toruń)
 • Delegatury Kuratorium Oświaty we Włocławku ul. Okrzei 64 87-800 Włocławek
  tel. (054) 23 13 172, fax 23 11 374 e-mail: delwlocl@uwoj.bydgoszcz.pl
  (pow. aleksandrowski, lipnowski. radziejowski, włocławski, m. Włocławek).
© Copyright 2018 Kuratorium Oświaty w Bydgoszczy

Projekt i opracowanie: ix.pl