strona główna | ważne informacje | ostatnio dodane | wejście do piko | kontakt
Wizytatorzy - koordynatorzy

Dobry Start

baza szkół i placówek oświatowych

kalendarium kuratora

oferty pracy dla nauczycieli

konkursy przedmiotowe kuratora

przykłady dobrych praktyw w szkole

Niepodległa

Lekcja historii.

Reforma edukacji

Profilaktyka agresji i przemocy w szkołach

Profilaktyka agresji i przemocy w szkołach

Innowacje w edukacji

Podnoszenie jakości pracy szkół

Uczeń niepełnosprawny w szkole

Wspieranie rozwoju dzicka młodszego

Szkolnictwo Zawodowe

RODO

BIP biuletyn informacji publicznej

www.edupolis.pl
informacje ogólne  Jesteś w dziale informacje ogólne » Wypoczynek, bezpieczeństwo, turystyka » wypoczynek

2010-05-12 09:15 / 1231   J. Popielewski informacje ogólne
Szkolenie z nowych zasad jakie muszą spełnić organizatorzy wypoczynku dzieci i młodzieży


          W dniu 11 maja 2010 roku w Kujawsko-Pomorskim Centrum Edukacji Nauczycieli w Bydgoszczy odbyło się szkolenie dotyczące zmian w rozporządzeniu Ministra Edukacji Narodowej z dnia 9 grudnia 2009 roku w sprawie warunków jakie muszą spełniać organizatorzy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej, a także zasad jego organizowania i nadzorowania. Szkolenie adresowane było do organizatorów wypoczynku dla dzieci i młodzieży z województwa kujawsko-pomorskiego.

 

         Po powitaniu gości i wystąpieniu Iwony Waszkiewicz, Kujawsko - Pomorskiego Kuratora Oświaty, głos zabrała  Jolanta Gruchlik starszy wizytator Kuratorium Oświaty w Bydgoszczy Delegatura w Toruniu, która przedstawiła zmiany w cytowanym  rozporządzeniu. Elektroniczną bazę wypoczynku oraz jego  praktyczne rozwiązania omówiła Beata Stachowiak wizytator  Kuratorium Oświaty w Bydgoszczy Delegatura we Włocławku. W drugiej części spotkania Renata Zborowska - Dobosz reprezentująca Powiatową Stację Sanitarno - Epidemiologiczną w Bydgoszczy przedstawiła najważniejsze przepisy regulujące warunki higieniczno - sanitarne w placówkach wypoczynku, stosowane w bieżącym nadzorze państwowej inspekcji sanitarnej. Bezpieczeństwo i ochronę przeciwpożarowa w obiekcie, w którym  zorganizowany jest wypoczynek omówił  Roman Kukliński starszy kapitan Komendy Wojewódzkiej  Państwowej Straży Pożarnej w Toruniu. W spotkaniu uczestniczyła również  Barbara Pawlitka z Państwowej Wojewódzkiej Stacji Sanitarno - Epidemiologicznej w Bydgoszczy.

Podsumowania konferencji dokonała Jolanta Metkowska Dyrektor Wydziału Wspomagania Edukacji Kuratorium Oświaty w Bydgoszczy.
© Copyright 2018 Kuratorium Oświaty w Bydgoszczy

Projekt i opracowanie: ix.pl