strona główna | ważne informacje | ostatnio dodane | wejście do piko | kontakt
Dobry Start

baza szkół i placówek oświatowych

kalendarium kuratora

oferty pracy dla nauczycieli

konkursy przedmiotowe kuratora

przykłady dobrych praktyw w szkole

Niepodległa

Lekcja historii.

Reforma edukacji

Profilaktyka agresji i przemocy w szkołach

Profilaktyka agresji i przemocy w szkołach

Innowacje w edukacji

Podnoszenie jakości pracy szkół

Uczeń niepełnosprawny w szkole

Wspieranie rozwoju dzicka młodszego

Szkolnictwo Zawodowe

BIP biuletyn informacji publicznej

www.edupolis.pl
informacje ogólne  Jesteś w dziale informacje ogólne » Wypoczynek, bezpieczeństwo, turystyka » wypoczynek

informacje ogólne Otwarty konkurs ofert na powierzenie wykonania zadań publicznych w zakresie wypoczynku dzieci i młodzieży w 2013 roku ważna informacja
Otwarty konkurs ofert na powierzenie wykonania zadań publicznych w zakresie wypoczynku dzieci i młodzieży w 2013 roku
liczba stron w artykule 1 liczba zdjęć 0 liczba załączników 0 2013-04-15 15:48 / 3553    M. Bazelak

informacje ogólne Konferencja pt.: " Prawo dziecka do bezpiecznego wypoczynku i zdrowego stylu życia"
5 grudnia 2012 roku w Auli Pałacu Młodzieży w Bydgoszczy odbyła się konferencja pt.: " Prawo dziecka do bezpiecznego wypoczynku i zdrowego stylu życia", organizowana przez Kujawsko - Pomorskiego Kuratora Oświaty. Adresowana była do nauczycieli wychowania fizycznego i organizatorów wypoczynku dzieci i młodzieży z województwa kujawsko - pomorskiego. Licznie przybyli goście zapoznani zostali z tematyką bezpieczeństwa, uwarunkowaniami prawnymi organizacji wypoczynku oraz ciekawymi formami realizacji edukacji zdrowotnej i innych sposobów prowadzenia lekcji z wychowania fizycznego.
liczba stron w artykule 1 liczba zdjęć 0 liczba załączników 0 2012-12-10 14:20 / 3244    M. Bazelak

informacje ogólne III konkurs na Partnera Bezpieczeństwa Drogowego
Partnerstwo dla Bezpieczeństwa Ruchu Drogowego organizuje „ III konkurs na Partnera Bezpieczeństwa Drogowego”. Konkurs ma na celu uhonorowanie osób aktywnie włączających się w działania z zakresu Bezpieczeństwa Ruchu Drogowego. Szczegółowe informacje oraz zgłoszenia kandydatów na stronie www.pbd.org.pl, a także u Pani Doroty Olszewskiej pod numerami telefonów 022 652 81 19 , kom:608 622 027.
liczba stron w artykule 1 liczba zdjęć 0 liczba załączników 0 2012-10-12 10:57 / 3064    K. Bylicki

dla dyrektorów i samorządów Kontrole wypoczynku dzieci i młodzieży ważna informacja
Wizytatorzy Kuratorium Oświaty w Bydgoszczy rozpoczęli kontrole organizatorów letniego wypoczynku dzieci i młodzieży wypoczywających na terenie województwa kujawsko-pomorskiego. Osoby kontrolujące sprawdzają czy organizacja i przebieg wypoczynku jest zgodna z rozporządzeniem Ministra Edukacji Narodowej z dnia 21 stycznia 1997r. w sprawie warunków, jakie musza spełniać organizatorzy wypoczynku dla dzieci i młodzieży szkolnej, a także zasad jego organizowania i nadzorowania (Dz. U nr 12 poz. 67 z późn. zm.)
liczba stron w artykule 1 liczba zdjęć 0 liczba załączników 0 2012-07-16 13:09 / 2909    K. Bylicki

informacje ogólne Ważny komunikat dla organizatorów wypoczynku dzieci i młodzieży – lato 2012 ważna informacja
W związku ze zbliżającym się wypoczynkiem letnim organizatorzy wypoczynku dla dzieci i młodzieży proszeni są o zapoznanie się z rozporządzeniem Ministra Edukacji Narodowej z dnia 9 grudnia 2009 r. zmieniającym rozporządzenie w sprawie warunków, jakie muszą spełniać organizatorzy wypoczynku dla dzieci i młodzieży szkolnej, a także zasad jego organizowania i nadzorowania (Dz. U. z 2009, Nr 218, poz. 1696).
liczba stron w artykule 1 liczba zdjęć 0 liczba załączników 0 2012-06-14 11:03 / 2805    M. Bazelak

informacje ogólne Informacja o organizacji wypoczynku dla dzieci i młodzieży
Panie/Panowie Kierownicy Gminnych i Miejskich Ośrodków Pomocy Społecznej województwie kujawsko-pomorskim
liczba stron w artykule 1 liczba zdjęć 0 liczba załączników 1 2012-05-29 10:26 / 2810    M. Bazelak

informacje ogólne Rozstrzygnięcie otwartego konkursu ofert na powierzenie i wspieranie wykonania zadań publicznych w zakresie letniego wypoczynku dzieci i młodzieży w 2
Rozstrzygnięcie otwartego konkursu ofert na powierzenie i wspieranie realizacji zadania publicznego w okresie od 30 czerwca do 30 sierpnia 2012 r. letniego wypoczynku dla dzieci i młodzieży pochodzących z rodzin o niskich dochodach i zamieszkałych na terenach wiejskich oraz dzieci z mniejszymi szansami, które mieszkają w województwie kujawsko-pomorskim oraz są objęte obowiązkiem szkolnym tj. uczęszczają do szkół podstawowych i gimnazjów.
liczba stron w artykule 1 liczba zdjęć 0 liczba załączników 0 2012-05-23 11:48 / 2801    M. Bazelak

informacje ogólne Otwarty konkurs ofert na powierzenie wykonania zadań publicznych w zakresie wypoczynku dzieci i młodzieży w 2012 roku ważna informacja
Otwarty konkurs ofert na powierzenie wykonania zadań publicznych w zakresie wypoczynku dzieci i młodzieży w 2012 roku
liczba stron w artykule 1 liczba zdjęć 0 liczba załączników 0 2012-03-30 15:36 / 2704    M. Bazelak

informacje ogólne Otwarty konkurs ofert na wspieranie wykonania zadań publicznych w zakresie wypoczynku dzieci i młodzieży w 2012 roku ważna informacja
Otwarty konkurs ofert na wspieranie wykonania zadań publicznych w zakresie wypoczynku dzieci i młodzieży w 2012 roku
liczba stron w artykule 1 liczba zdjęć 0 liczba załączników 0 2012-03-30 15:36 / 2705    M. Bazelak

informacje ogólne Ośrodek Terapii Uzależnień Dzieci i Młodzieży w Jeżówce
W strukturach Zespołu Placówek Opiekuńczo-Wychowawczych w Olkuszu powstała pierwsza w Polsce publiczna placówka opiekuńczo-wychowawcza świadcząca kompleksowe usługi w zakresie terapii uzależnień od narkotyków dla dzieci i młodzieży w przedziale wiekowym 16-18 lat (w uzasadnionych przypadkach młodszych). Terapię uzależnień prowadzi zlokalizowany na terenie placówki dzienny oddział NZOZ Nowy Szpital Spółka z o. o. w Olkuszu w oparciu o kontrakt z Narodowym Funduszem Zdrowia.
liczba stron w artykule 1 liczba zdjęć 0 liczba załączników 0 2011-11-29 12:39 / 2465    K. Bylicki


<<< nowsze informacje     1  2  3  4  5  [6]  7  8  9  10  11     starsze informacje >>>
© Copyright 2018 Kuratorium Oświaty w Bydgoszczy

Projekt i opracowanie: ix.pl