strona główna | ważne informacje | ostatnio dodane | wejście do piko | kontakt
Dobry Start

baza szkół i placówek oświatowych

kalendarium kuratora

oferty pracy dla nauczycieli

konkursy przedmiotowe kuratora

przykłady dobrych praktyw w szkole

Niepodległa

Lekcja historii.

Reforma edukacji

Profilaktyka agresji i przemocy w szkołach

Profilaktyka agresji i przemocy w szkołach

Innowacje w edukacji

Podnoszenie jakości pracy szkół

Uczeń niepełnosprawny w szkole

Wspieranie rozwoju dzicka młodszego

Szkolnictwo Zawodowe

BIP biuletyn informacji publicznej

www.edupolis.pl
informacje ogólne  Jesteś w dziale informacje ogólne » Wypoczynek, bezpieczeństwo, turystyka » wypoczynek

dla dyrektorów i samorządów Program edukacyjny ,,Kultura Bezpieczeństwa”
Państwowa Inspekcja Pracy Okręgowy Inspektorat Pracy w Bydgoszczy zaprasza szkoły ponadgimnazjalne do udziału w programie edukacyjnym ,,Kultura Bezpieczeństwa”, którego celem jest edukacja młodzieży w dziedzinie zagrożeń zawodowych, kształtowanie właściwych postaw w zakresie bezpiecznych zachowań oraz informowanie o różnorodnych aspektach prawnej ochrony pracy.
liczba stron w artykule 1 liczba zdjęć 0 liczba załączników 2 2013-09-03 09:38 / 3834    K. Bylicki

informacje ogólne Wypoczynek dzieci i młodzieży – lato 2013
Trwają wakacje, czas odpoczynku i letnich wyjazdów naszych dzieci. Zadbajmy wspólnie o to, aby były one udane. Jeśli jest to możliwe pozwólmy dzieciom samym wybrać miejsce i formę wypoczynku, tak aby był on bezpieczny, a spędzone na nim chwile sprawiły radość i pozostawiły miłe wspomnienia.
liczba stron w artykule 1 liczba zdjęć 0 liczba załączników 0 2013-07-25 13:59 / 3794    M. Bazelak

informacje ogólne II otwarty konkurs ofert na powierzenie wykonania zadań publicznych w zakresie wypoczynku dzieci i młodzieży w 2013 roku ważna informacja
II otwarty konkurs ofert na powierzenie wykonania zadań publicznych w zakresie wypoczynku dzieci i młodzieży w 2013 roku
liczba stron w artykule 1 liczba zdjęć 0 liczba załączników 0 2013-07-04 13:43 / 3765    M. Bazelak

informacje ogólne XXXVI Ogólnopolski Turniej Bezpieczeństwa w Ruchu Drogowym
W dniu 18 maja 2013 r. w Gimnazjum nr 24 im. Jerzego Sulimy – Kamińskiego w Bydgoszczy odbył się finał wojewódzki XXXVI Ogólnopolskiego Turnieju Bezpieczeństwa w Ruchu Drogowym dla uczniów szkół podstawowych i gimnazjalnych. Głównym organizatorem finału był Wojewódzki Ośrodek Ruchu Drogowego w Bydgoszczy przy współpracy Wydziału Ruchu Drogowego Komendy Wojewódzkiej Policji, Zarządu Okręgowego Polskiego Związku Motorowego, Kuratorium Oświaty oraz WORD-ów w Toruniu i we Włocławku. Honorowy patronat nad imprezą objął Marszałek Województwa, Pan Piotr Całbecki.
liczba stron w artykule 1 liczba zdjęć 0 liczba załączników 0 2013-06-07 11:21 / 3708    K. Bylicki

informacje ogólne XVII Ogólnopolski Młodzieżowy Turniej Motoryzacyjny
W dniu 25 maja 2013 r. w Wojewódzkim Ośrodku Ruchu Drogowego w Bydgoszczy odbył się finał wojewódzki XVII Ogólnopolskiego Młodzieżowego Turnieju Motoryzacyjnego dla uczniów szkół ponadgimnazjalnych. Głównym organizatorem finału był Wojewódzki Ośrodek Ruchu Drogowego w Bydgoszczy przy współpracy Wydziału Ruchu Drogowego Komendy Wojewódzkiej Policji, Zarządu Okręgowego Polskiego Związku Motorowego, Kuratorium Oświaty, WORD-ów w Toruniu i we Włocławku oraz Kujawsko – Pomorskiej Grupy IPA w Bydgoszczy. Honorowy patronat nad imprezą objął Marszałek Województwa, Pan Piotr Całbecki.
liczba stron w artykule 1 liczba zdjęć 0 liczba załączników 0 2013-06-07 11:21 / 3709    K. Bylicki

informacje ogólne Nabór uczestników wypoczynku 2013 (organizacja pożytku publicznego) ważna informacja
Panie/Panowie Kierownicy Gminnych i Miejskich Ośrodków Pomocy Społecznej województwie kujawsko-pomorskim
liczba stron w artykule 1 liczba zdjęć 0 liczba załączników 0 2013-06-06 14:42 / 3705    M. Bazelak

informacje ogólne Nabór na kolonie dla dzieci i młodzieży szkolnej z województwa kujawsko-pomorskiego ważna informacja
Nabór na kolonie dla dzieci i młodzieży szkolnej pochodzącej z rodzin o niskich dochodach i zamieszkałych na terenach wiejskich oraz dzieci z mniejszymi szansami, które mieszkają w województwie kujawsko-pomorskim i są objęte obowiązkiem szkolnym.
liczba stron w artykule 1 liczba zdjęć 0 liczba załączników 1 2013-05-28 09:17 / 3672    M. Bazelak

informacje ogólne Ważny komunikat dla organizatorów wypoczynku dzieci i młodzieży – lato 2013 ważna informacja
W związku ze zbliżającym się wypoczynkiem letnim organizatorzy wypoczynku dla dzieci i młodzieży proszeni są o zapoznanie się z rozporządzeniem Ministra Edukacji Narodowej z dnia 9 grudnia 2009 r. zmieniającym rozporządzenie w sprawie warunków, jakie muszą spełniać organizatorzy wypoczynku dla dzieci i młodzieży szkolnej, a także zasad jego organizowania i nadzorowania (Dz. U. z 2009, Nr 218, poz. 1696).
liczba stron w artykule 1 liczba zdjęć 0 liczba załączników 0 2013-05-23 14:52 / 3659    M. Bazelak

informacje ogólne Praca w komisji konkursowej
Szanowni Państwo Przedstawiciele organizacji pozarządowych
liczba stron w artykule 1 liczba zdjęć 0 liczba załączników 1 2013-05-07 12:00 / 3612    M. Bazelak

informacje ogólne Otwarty konkurs ofert na wspieranie wykonania zadań publicznych w zakresie wypoczynku dzieci i młodzieży w 2013 roku ważna informacja
Otwarty konkurs ofert na wspieranie wykonania zadań publicznych w zakresie wypoczynku dzieci i młodzieży w 2013 roku
liczba stron w artykule 1 liczba zdjęć 0 liczba załączników 0 2013-04-15 15:49 / 3554    M. Bazelak


<<< nowsze informacje     1  2  3  4  [5]  6  7  8  9  10  11     starsze informacje >>>
© Copyright 2018 Kuratorium Oświaty w Bydgoszczy

Projekt i opracowanie: ix.pl