strona główna | ważne informacje | ostatnio dodane | wejście do piko | kontakt
Wizytatorzy - koordynatorzy

Dobry Start

baza szkół i placówek oświatowych

kalendarium kuratora

oferty pracy dla nauczycieli

konkursy przedmiotowe kuratora

przykłady dobrych praktyw w szkole

Niepodległa

Lekcja historii.

Reforma edukacji

Profilaktyka agresji i przemocy w szkołach

Profilaktyka agresji i przemocy w szkołach

Innowacje w edukacji

Podnoszenie jakości pracy szkół

Uczeń niepełnosprawny w szkole

Wspieranie rozwoju dzicka młodszego

Szkolnictwo Zawodowe

RODO

BIP biuletyn informacji publicznej

www.edupolis.pl
informacje ogólne  Jesteś w dziale informacje ogólne » Aktualności » Komunikaty Kuratora

2017-12-01 08:32 / 7717   R. Ciechanowski informacje ogólne
Ogólnopolski Konkurs „Ekologia w moim domu”

Z uwagi na potrzebę rozwoju świadomości ekologicznej oraz konieczność kształtowania postaw proekologicznych Szkoła Podstawowa nr 1 im. ks. Stanisława Konarskiego w Lublinie już po raz jedenasty organizuje Ogólnopolski Konkurs „Ekologia w moim domu”. Przedsięwzięcie to spotyka się co roku z bardzo dużym zainteresowaniem.

 

Ideą konkursu jest refleksja nad znaczeniem codziennego wysiłku na rzecz ochrony środowiska w każdym domu. Warunkiem udziału w konkursie jest przygotowanie pracy dotyczącej zwyczajów ekologicznych panujących w domu ucznia. Uczestnicy konkursu mogą przygotować prace w jednej z dwóch kategorii: plastycznej lub multimedialnej.

 

Konkurs adresowany jest do nauczycieli oraz uczniów szkół podstawowych (klasy IV-VII) z całej Polski.

 

Honorowy patronat nad konkursem sprawują: Prezydent Miasta, Lubelski Kurator Oświaty, Wydział Chemii UMCS Lublin, Polski Klub Ekologiczny Okręg Środkowo-Wschodni.

 

Prace należy przesłać do dnia 31 stycznia 2018 r. na adres:

 

Szkoła Podstawowa nr 1 im. ks. Stanisława Konarskiego w Lublinie, ul. Kunickiego 116, 20-436 Lublin
z dopiskiem Ogólnopolski Konkurs „Ekologia w moim domu”.


Niezależne jury wyłoni finalistów konkursu. Uroczysty finał konkursu odbędzie się w maju 2018 roku w sali teatralnej szkoły Podstawowej nr 1 im. ks. Stanisława Konarskiego w Lublinie.

 

Szczegółowe informacje zawarte są w regulaminie.

Więcej informacji: http://g1.lublin.eu/2017/10/ogolnopolski-konkurs-ekologia-w-moim-domu-4/.
© Copyright 2018 Kuratorium Oświaty w Bydgoszczy

Projekt i opracowanie: ix.pl