strona główna | ważne informacje | ostatnio dodane | wejście do piko | kontakt
Wizytatorzy - koordynatorzy

Dobry Start

baza szkół i placówek oświatowych

kalendarium kuratora

oferty pracy dla nauczycieli

konkursy przedmiotowe kuratora

przykłady dobrych praktyw w szkole

Niepodległa

Lekcja historii.

Reforma edukacji

Profilaktyka agresji i przemocy w szkołach

Profilaktyka agresji i przemocy w szkołach

Innowacje w edukacji

Podnoszenie jakości pracy szkół

Uczeń niepełnosprawny w szkole

Wspieranie rozwoju dzicka młodszego

Szkolnictwo Zawodowe

RODO

BIP biuletyn informacji publicznej

www.edupolis.pl
informacje ogólne  Jesteś w dziale informacje ogólne » Aktualności » Komunikaty Kuratora

2016-08-31 15:13 / 6529   K. Zaremba informacje ogólne
List Kujawsko-Pomorskiego Kuratora Oświaty z okazji inauguracji roku szkolnego 2016/2017

Szanowni Państwo

Dyrektorzy,

Nauczyciele, Pracownicy Oświaty,  

Rodzice, Uczniowie i Wychowankowie
szkół i placówek oświatowych
województwa kujawsko-pomorskiego

 

 

Nowy rok szkolny to czas wyzwań i nowych perspektyw, a także czas wytężonej pracy. Spoglądamy z nadzieją w przyszłość, tworząc nowe plany i wyznaczając drogę ku celom.

 

Szanowni Dyrektorzy, Nauczyciele i Pracownicy Oświaty,

naszą wspólną pracę zawsze podporządkowujemy nadrzędnemu dobru, jakim jest odpowiedzialność za przyszłość młodego pokolenia. W roku szkolnym 2016/2017 szczególne miejsce zajmować będzie rozwijanie kompetencji czytelniczych wśród dzieci i młodzieży, wychowanie do wartości, podniesienie jakości kształcenia zawodowego, kształtowanie u uczniów postawy obywatelskiej i patriotycznej w procesie nauczania i wychowania, a także rozwijanie kompetencji informatycznych dzieci i młodzieży w szkołach i placówkach. Życzę Państwu wielu sukcesów i radości płynącej z codziennej pracy. Wierzę, że dzięki Państwa zaangażowaniu uczniowie będą odkrywać swoje pasje, talenty i zdobędą nowe umiejętności.

 

Drodzy Uczniowie i Wychowankowie,

życzę Wam, abyście w nowym roku szkolnym byli pełni entuzjazmu i optymizmu. Mam nadzieję, że wypoczęliście i zrealizowaliście swoje plany wakacyjne. Cieszę się, że bezpiecznie wróciliście ze swoich wyjazdów i jesteście gotowi na nowe wyzwania. Życzę Wam realizacji ambitnych celów, wiary we własne możliwości i wytrwałości w poszukiwaniu odpowiedzi na nurtujące Was pytania. Niech szkoła będzie miejscem rozwoju Waszych uzdolnień i zainteresowań, jak również radości i wielu przyjaźni. Niech nauka będzie radosnym odkrywaniem, ciekawym doświadczeniem, a szkoła - miejscem przyjaznym i bezpiecznym.

 

Szanowni Rodzice i Opiekunowie

życzę zadowolenia i dumy z osiągnięć dzieci oraz dobrej współpracy ze szkołą, którą Państwo współtworzycie. Proszę Państwa o zaangażowanie i działania wspierające pracę dyrektorów i nauczycieli. Niech wzajemna dobra komunikacja, życzliwość i systematyczny kontakt ze szkołą gwarantuje pozytywne efekty wychowawcze i wysokie osiągnięcia uczniów
w kolejnych etapach kształcenia.

 

Życzę, by rok szkolny 2016/2017 był dla nas wszystkich czasem obfitującym w liczne sukcesy edukacyjne.

 

 

Kujawsko-Pomorski

Kurator Oświaty

Marek Gralik
© Copyright 2018 Kuratorium Oświaty w Bydgoszczy

Projekt i opracowanie: ix.pl