strona główna | ważne informacje | ostatnio dodane | wejście do piko | kontakt
Wizytatorzy - koordynatorzy

Dobry Start

baza szkół i placówek oświatowych

kalendarium kuratora

oferty pracy dla nauczycieli

konkursy przedmiotowe kuratora

przykłady dobrych praktyw w szkole

Niepodległa

Lekcja historii.

Reforma edukacji

Profilaktyka agresji i przemocy w szkołach

Profilaktyka agresji i przemocy w szkołach

Innowacje w edukacji

Podnoszenie jakości pracy szkół

Uczeń niepełnosprawny w szkole

Wspieranie rozwoju dzicka młodszego

Szkolnictwo Zawodowe

RODO

BIP biuletyn informacji publicznej

www.edupolis.pl
informacje ogólne  Jesteś w dziale informacje ogólne » Aktualności » Komunikaty Kuratora

2016-07-01 08:45 / 6470   S.Klich informacje ogólne
Wojewódzka uroczystość zakończenia roku szkolnego 2015/2016

Wojewódzka uroczystość zakończenia roku szkolnego 2015/2016 odbyła się 24 czerwca 2016 r. w Publicznej Szkole Podstawowej im. Wincentego Piotrowskiego w Wołuszewie w gminie Aleksandrów Kujawski. To mała, wiejska szkoła o 113 letniej tradycji położona w pięknej okolicy. Jest doskonale wyposażona, od kilku lat stosuje w procesie edukacyjnym TIK. Uczniowie są angażowani  w liczne projekty w ramach funduszy europejskich, uzyskują wysokie wyniki w sprawdzianach zewnętrznych, odnoszą sukcesy w konkursach. Szkoła z dużą starannością przygotowała się do podjęcia znamienitych gości. W uroczystości wzięli udział: Joanna Borowiak - Poseł na Sejm RP, Jan Krzysztof Ardanowski - Poseł na Sejm RP, Marzenna Drab - Podsekretarz Stanu w Ministerstwie Edukacji Narodowej, Mikołaj Bogdanowicz - Wojewoda Kujawsko-Pomorski, Zbigniew Ostrowski - Wicemarszałek Województwa Kujawsko-Pomorskiego, Marek Gralik - Kujawsko-Pomorski Kurator Oświaty, Domicela Kopaczewska - Dyrektor Departamentu Edukacji Urzędu Marszałkowskiego w Toruniu, Anna Łukaszewska - Dyrektor Wydziału Edukacji Urzędu Miasta w Toruniu, Krystyna Sobczak – Dyrektor Delegatury Kuratorium Oświaty we Włocławku, Dariusz Wochna - Starosta Aleksandrowski, Waldemar Bartczak - Przewodniczący Rady Gminy Aleksandrów Kujawski, Andrzej Olszewski - Wójt Gminy Aleksandrów Kujawski, Ryszard Kowalik - Prezes Kujawsko-Pomorskiego Zarządu Okręgu Związku Nauczycielstwa Polskiego oraz inni przedstawiciele lokalnych władz, instytucji, placówek. Część oficjalną spotkania zapoczątkował polonez w wykonaniu uczniów najstarszych klas  w szkole. Następnie zaproszeni goście w swoich wystąpieniach gratulowali uczniom wyników w nauce, w sporcie, osiągnięć artystycznych, aktywności na rzecz społeczności szkolnej.  W przemówieniach podkreślano doskonałą bazę szkoły, stosowanie nowoczesnych technologii, wysokie wyniki sprawdzianu w klasie szóstej, rolę placówki w środowisku lokalnym oraz potrzebę funkcjonowania małych szkół. Po ślubowaniu złożonym przez absolwentów najlepsi uczniowie otrzymali świadectwa oraz nagrody wręczane odpowiednio przez dyrektora szkoły, kuratora oświaty, wojewodę. Także wójt wręczył upominki uczniom za godne reprezentowanie szkoły na zewnątrz. Rodzice wyróżnionych uczniów otrzymali z rąk kuratora oświaty dyplomy i listy pochwalne.

 

Duże wrażenie na uczestnikach uroczystości zrobiła część artystyczna, która łączyła akcenty kujawskie, lokalne oraz szkolne. Uczniowie prezentowali recytacje i piosenki. Całości dopełnił występ chóru Zespołu Szkół w Stawkach. Duże zainteresowanie wzbudził przedstawiony przez ucznia tej szkoły monolog w gwarze kujawskiej na temat dnia codziennego na Kujawach. Jednak największy aplauz wywołał pokaz umiejętności najmłodszych artystów. Dzieci z Niepublicznego Przedszkola w Stawkach zaprezentowały taniec ,,Wodzony”.

 

 

 

 

© Copyright 2018 Kuratorium Oświaty w Bydgoszczy

Projekt i opracowanie: ix.pl