strona główna | ważne informacje | ostatnio dodane | wejście do piko | kontakt
Wizytatorzy - koordynatorzy

Dobry Start

baza szkół i placówek oświatowych

kalendarium kuratora

oferty pracy dla nauczycieli

konkursy przedmiotowe kuratora

przykłady dobrych praktyw w szkole

Niepodległa

Lekcja historii.

Reforma edukacji

Profilaktyka agresji i przemocy w szkołach

Profilaktyka agresji i przemocy w szkołach

Innowacje w edukacji

Podnoszenie jakości pracy szkół

Uczeń niepełnosprawny w szkole

Wspieranie rozwoju dzicka młodszego

Szkolnictwo Zawodowe

RODO

BIP biuletyn informacji publicznej

www.edupolis.pl
informacje ogólne  Jesteś w dziale informacje ogólne » Aktualności » Komunikaty Kuratora

2015-10-13 13:33 / 5794   A. Wnorowski informacje ogólne
Organizacja zajęć szkolnych w Dniu Edukacji Narodowej 14 października 2015 r.

Szanowni Państwo,

Rodzice,

Przedstawiciele organów

prowadzących szkoły i placówki,

Dyrektorzy szkół i placówek

 

Kuratorium Oświaty w Bydgoszczy przypomina, że przypadający 14 października Dzień Edukacji Narodowej, zgodnie z art. 74 ustawy Karta Nauczyciela, jest w szkołach dniem wolnym od zajęć dydaktycznych. Dla uczniów, którzy w tym dniu przyjdą do szkoły należy zapewnić zajęcia opiekuńczo-wychowawcze. Rodzice uczniów powinni być poinformowani przez szkołę o formie organizowanych w tym dniu zajęć lub opieki, jaką szkoła zapewnia ich dzieciom.
© Copyright 2018 Kuratorium Oświaty w Bydgoszczy

Projekt i opracowanie: ix.pl