strona główna | ważne informacje | ostatnio dodane | wejście do piko | kontakt
Wizytatorzy - koordynatorzy

Dobry Start

baza szkół i placówek oświatowych

kalendarium kuratora

oferty pracy dla nauczycieli

konkursy przedmiotowe kuratora

przykłady dobrych praktyw w szkole

Niepodległa

Lekcja historii.

Reforma edukacji

Profilaktyka agresji i przemocy w szkołach

Profilaktyka agresji i przemocy w szkołach

Innowacje w edukacji

Podnoszenie jakości pracy szkół

Uczeń niepełnosprawny w szkole

Wspieranie rozwoju dzicka młodszego

Szkolnictwo Zawodowe

RODO

BIP biuletyn informacji publicznej

www.edupolis.pl
informacje ogólne  Jesteś w dziale informacje ogólne » Aktualności » Komunikaty Kuratora

2014-07-18 09:03 / 4641   S.Klich informacje ogólne
Ważny komunikat - wypoczynek lato 2014

Zgodnie z rozporządzeniem Ministra Edukacji Narodowej z dnia 21 stycznia 1997 r. w sprawie warunków, jakie muszą spełniać organizatorzy wypoczynku dla dzieci i młodzieży szkolnej, a także zasad jego organizowania i nadzorowania (Dz. U. z 1997 r. Nr 12, poz. 67, z późn. zm.), organizator wypoczynku przedstawia kuratorowi oświaty zgłoszenie wypoczynku, w wersji elektronicznej (http://wypoczynek.men.gov.pl) i papierowej nie później niż na 21 dni przed terminem rozpoczęcia wypoczynku (decyduje data stempla pocztowego).

 

Organizator wypoczynku niezwłocznie informuje kuratora oświaty, właściwego ze względu na miejsce siedziby lub zamieszkania organizatora wypoczynku, o zmianach okoliczności objętych zgłoszeniem wypoczynku.

 

Informujemy, że z dniem 26 maja 2014 r. obowiązuje wychowawców i kierowników wypoczynku wymóg potwierdzania niekaralności, który polega na przedstawieniu organizatorowi wypoczynku informacji z Krajowego Rejestru Karnego lub w przypadku zatrudnienia na podstawie przepisów, które zawierają warunek niekaralności – oświadczenia o niekaralności. Art. 92a ust. 1a i 1b ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz. U. 2004r, Nr 256, poz. 2572, z późn. zm.) został zmieniony ustawą o zmianie ustawy – Kodeks Karny oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. poz.538).

 

Ważne dla Rodziców!


Każdy wyjazd wypoczynkowy dzieci i młodzieży musi być zgłoszony do właściwego (ze względu na siedzibę organizatora) kuratorium oświaty. Na stronie http://wypoczynek.men.gov.pl w zakładce BAZA WYPOCZYNKU można odszukać informacje dotyczące wyjazdu dziecka i numer zaświadczenia świadczący o zarejestrowaniu wypoczynku we właściwym kuratorium. Ze względu na bezpieczeństwo dzieci organizator ma bowiem obowiązek zgłoszenia wyjazdu podając dane dotyczące miejsca wypoczynku i rodzaju zakwaterowania, czasu jego trwania, liczby uczestników oraz programu pracy z dziećmi, a także informacji na temat opieki medycznej. Kontrole podczas trwania wypoczynku mogą przeprowadzać wizytatorzy kuratorium, straż pożarna, sanepid, nadzór budowlany.

 

Na stronie http://wypoczynek.men.gov.pl dostępne są materiały edukacyjne związane z tematyką bezpiecznego wypoczynku.

 

Wszelkich informacji  związanych z  wypoczynkiem udzielają:

 

Andrzej Czopek – starszy inspektor Kuratorium Oświaty w Bydgoszczy,
tel. (52) 34-97-636,
e-mail: aczopek@bydgoszcz.uw.gov.pl

 

Jolanta Gruchlik - starszy wizytator Kuratorium Oświaty w Bydgoszczy Delegatura w Toruniu,
tel. 506 094 751,
e-mail: delegatura.ko.torun@gmail.com

 

Beata Stachowiak - starszy wizytator Kuratorium Oświaty w Bydgoszczy Delegatura we Włocławku,
tel. 54 231 15 51,
e-mail: kobdw@wp.pl
© Copyright 2018 Kuratorium Oświaty w Bydgoszczy

Projekt i opracowanie: ix.pl