strona główna | ważne informacje | ostatnio dodane | wejście do piko | kontakt
Wizytatorzy - koordynatorzy

Dobry Start

baza szkół i placówek oświatowych

kalendarium kuratora

oferty pracy dla nauczycieli

konkursy przedmiotowe kuratora

przykłady dobrych praktyw w szkole

Niepodległa

Lekcja historii.

Reforma edukacji

Profilaktyka agresji i przemocy w szkołach

Profilaktyka agresji i przemocy w szkołach

Innowacje w edukacji

Podnoszenie jakości pracy szkół

Uczeń niepełnosprawny w szkole

Wspieranie rozwoju dzicka młodszego

Szkolnictwo Zawodowe

RODO

BIP biuletyn informacji publicznej

www.edupolis.pl
informacje ogólne  Jesteś w dziale informacje ogólne » Aktualności » Komunikaty Kuratora

2012-10-11 07:41 / 3056   M. Bazelak informacje ogólne
List Kujawsko-Pomorskiego Kuratora Oświaty z okazji Dnia Edukacji Narodowej

Troska o dziecko jest pierwszym
 i podstawowym sprawdzianem
stosunku człowieka do człowieka

(Jan Paweł II)

 

 

Szanowni Państwo
Dyrektorzy, Nauczyciele, Wychowawcy
Pracownicy oświaty
województwa kujawsko-pomorskiego 

  

 

          Z okazji Dnia Edukacji Narodowej pragnę skierować do Państwa  słowa podziękowania, wyrazy  uznania za trud, zaangażowanie i codzienną pracę, a także najserdeczniejsze życzenia. Dziś, w tym wyjątkowym  dniu, wyrażam Państwu  Nauczycielom, Pedagogom i Wychowawcom swą wdzięczność za podejmowane działania, za pasję i entuzjazm w tworzeniu jak najlepszej jakości pracy szkół i placówek oświatowych województwa kujawsko-pomorskiego.

 

          Dzięki Wam, Szanowni Państwo,  uczniowie odkrywają talenty i pasje, znajdują motywację do zmagania się ze swoimi słabościami, a współczesna szkoła jest coraz ciekawsza, przyjazna, otwarta na zmiany, ale również pamięta o tradycji i wartościach, które kształtują tożsamość młodych ludzi. W dzisiejszej, niełatwej rzeczywistości, stajecie się dla młodych ludzi szansą na odnalezienie właściwych wzorców i postaw oraz ostoją w trudnych chwilach.

 

          Życzę Państwu wytrwałości, spokojnej pracy, zadowolenia, aby codzienne zaangażowanie  owocowało trwałą wdzięcznością uczniów i rodziców. Niech towarzyszy Państwu przekonanie, że współczesna szkoła tworzy lepszą przyszłość i nadaje jej doskonalszy kształt. Proszę przyjąć życzenia zdrowia, satysfakcji zawodowej, pomyślności w życiu osobistym oraz samych dobrych dni w całym roku szkolnym. Życzę wszystkim Państwu  twórczych pomysłów, skuteczności w działaniu, dobrej współpracy z rodzicami oraz wszystkiego, co daje poczucie zadowolenia z pracy zawodowej. Oby podejmowany trud na rzecz oświaty był dla Państwa źródłem satysfakcji i społecznego uznania.

 

 

Kujawsko-Pomorski

Kurator Oświaty

Anna Łukaszewska
© Copyright 2018 Kuratorium Oświaty w Bydgoszczy

Projekt i opracowanie: ix.pl