strona główna | ważne informacje | ostatnio dodane | wejście do piko | kontakt
Wizytatorzy - koordynatorzy

Dobry Start

baza szkół i placówek oświatowych

kalendarium kuratora

oferty pracy dla nauczycieli

konkursy przedmiotowe kuratora

przykłady dobrych praktyw w szkole

Niepodległa

Lekcja historii.

Reforma edukacji

Profilaktyka agresji i przemocy w szkołach

Profilaktyka agresji i przemocy w szkołach

Innowacje w edukacji

Podnoszenie jakości pracy szkół

Uczeń niepełnosprawny w szkole

Wspieranie rozwoju dzicka młodszego

Szkolnictwo Zawodowe

RODO

BIP biuletyn informacji publicznej

www.edupolis.pl
informacje ogólne  Jesteś w dziale informacje ogólne » Aktualności » Komunikaty Kuratora

2012-04-10 12:48 / 2673   M. Bazelakważna informacja informacje ogólne
Zaproszenie Kujawsko-Pomorskiego Kuratora Oświaty do udziału w konkursie dla Rad Rodziców „Mam 6 lat"

 

 

 

Szanowni Państwo,
Rodzice Dzieci Uczęszczających
do Przedszkoli i Szkół Podstawowych
w województwie kujawsko-pomorskim

 

 

 

          Serdecznie zapraszam do udziału w konkursie dla Rad Rodziców w szkołach i przedszkolach ,,Mam 6 lat” organizowanym przez Ministerstwo Edukacji Narodowej, którego celem jest upowszechnianie najciekawszych form aktywności rad rodziców umożliwiających przyjazną adaptację dzieci 6-letnich do edukacji szkolnej oraz wsparcie współpracy między radami. Konkurs składa się z dwóch modułów. W pierwszym z nich - "Sześciolatek w przyjaznej szkole" - wyłonione zostaną najciekawsze przykłady działań, które podjęła szkoła, by przygotować się do przyjęcia sześciolatków. W drugim module, przeznaczonym dla przedszkoli, zatytułowanym "Przyjaźnie z przedszkola do szkoły", resort edukacji zachęca do dzielenia się dobrymi praktykami w zakresie współpracy między radami rodziców ze szkół i przedszkoli, dzięki którym stworzono warunki do płynnego przejścia dzieci, w szczególności sześcioletnich, z przedszkola do szkoły.

 

          Zachęcam do podzielenia się swoimi doświadczeniami i działaniami, dzięki którym wzrasta świadomość potrzeby współpracy na rzecz edukacji dzieci w tym łagodnego przejścia sześciolatka do szkoły.

 

 

Kujawsko-Pomorski Kurator Oświaty
Anna Łukaszewska

 

 

Więcej informacji, w tym szczegóły dotyczące trybu zgłaszania się do konkursu, można znaleźć na stronie: http://www.men.gov.pl/index.php?option=com_content&view=article&id=2764%3Akonkurs-dla-rad-rodzicow-mam-6-latq-&catid=219%3Aycie-szkoy-rady-rodzicow-prawa-rodzicow&Itemid=302,
w Regulaminie konkursu oraz Karcie zgłoszenia.

 

Informacje udzielane są również w Kuratorium Oświaty w Bydgoszczy pod następującymi numerami telefonów:

 

Bydgoszcz (52) 34 97 629
Delegatura Toruń (56) 62 18 580
Delegatura Włocławek (54) 23 13 172
© Copyright 2018 Kuratorium Oświaty w Bydgoszczy

Projekt i opracowanie: ix.pl