strona główna | ważne informacje | ostatnio dodane | wejście do piko | kontakt
Wizytatorzy - koordynatorzy

Dobry Start

baza szkół i placówek oświatowych

kalendarium kuratora

oferty pracy dla nauczycieli

konkursy przedmiotowe kuratora

przykłady dobrych praktyw w szkole

Niepodległa

Lekcja historii.

Reforma edukacji

Profilaktyka agresji i przemocy w szkołach

Profilaktyka agresji i przemocy w szkołach

Innowacje w edukacji

Podnoszenie jakości pracy szkół

Uczeń niepełnosprawny w szkole

Wspieranie rozwoju dzicka młodszego

Szkolnictwo Zawodowe

RODO

BIP biuletyn informacji publicznej

www.edupolis.pl
informacje ogólne  Jesteś w dziale informacje ogólne » Aktualności » Komunikaty Kuratora

2012-02-02 15:28 / 2581   M. Bazelak informacje ogólne
Powołano Kujawsko-Pomorskiego Wicekuratora Oświaty

          1 lutego 2012 r. na stanowisko Kujawsko - Pomorskiego Wicekuratora Oświaty, został powołany Pan Andrzej Siemianowski, dotychczasowy dyrektor Zespołu Szkół nr 1 w Lubiczu Górnym.

 

          Pan Andrzej Siemianowski jest nauczycielem dyplomowanym z 35 – letnim stażem ukończył studia wyższe magisterskie w zakresie wychowania fizycznego specjalność nauczycielska (Akademia Wychowania Fizycznego w Gdańsku  oraz wyższe studia zawodowe o specjalności biologia (Wyższa Szkoła Nauczycielska w Bydgoszczy). Studia Podyplomowe w zakresie Administracji  i Zarządzania  (Wyższa Szkoła Pedagogiczna w Bydgoszczy), Studia Podyplomowe w zakresie Zarządzania Projektami z Wykorzystaniem Środków Pomocowych Unii Europejskiej (Wyższa Szkoła Zarządzania i Finansów w Bydgoszczy), a także inne formy dokształcania i doskonalenia zawodowego nauczycieli. W 2001 r. został wpisany  na listę ekspertów wchodzących w skład komisji kwalifikacyjnych lub egzaminacyjnych dla nauczycieli ubiegających się o awans zawodowy, w 2002 r. został wpisany do ewidencji egzaminatorów sprawdzianu w sześcioletniej szkole podstawowej.

 

          W czasie pracy zawodowej Pan Andrzej Siemianowski został uhonorowany Złotym Krzyżem Zasługi, Medalem Komisji Edukacji Narodowej oraz nagrodami Ministra Edukacji Narodowej, Kuratora Oświaty i Wójta Gminy Lubicz.
© Copyright 2018 Kuratorium Oświaty w Bydgoszczy

Projekt i opracowanie: ix.pl