strona główna | ważne informacje | ostatnio dodane | wejście do piko | kontaktinformacje ogólne  Jesteś w dziale informacje ogólne » Aktualności » Komunikaty Kuratora

2024-06-04 07:58 / 12167   M. Leciejewskiważna informacja informacje ogólne
Badania naukowe związane ze wsparciem rodziców w sytuacjach trudnych wynikających z nadmiernego użytkowania urządzeń cyfrowych przez dzieci

W wyniku porozumienia zawartego pomiędzy Uniwersytetem Mikołaja Kopernika w Toruniu, Urzędem Miasta Toruń (Wydziałem Edukacji) i Kuratorium Oświaty w Bydgoszczy podjęto współpracę mającą na celu przeprowadzenie badań naukowych, których rezultaty przyniosą konkretne rozwiązania związane ze wsparciem rodziców w sytuacjach trudnych wynikających z nadmiernego użytkowania urządzeń cyfrowych oraz wypracowania rozwiązań wdrażanych przez pedagogów, socjoterapeutów i terapeutów.

W wyniku przeprowadzonych badań opracowany zostanie model narzędzia wspomagającego diagnozę i profilaktykę nadmiernego korzystania z urządzeń cyfrowych przez dzieci i młodzież oraz poradnik wspierający rodziców/opiekunów w sytuacjach trudnych, w których dziecko przejawia zachowania świadczące o nadmiernym korzystaniu z urządzeń cyfrowych (w tym niestety zachowań agresywnych).

Projekt ten wymaga współpracy instytucji zarówno na etapie badań - dotarcia do jak największej grupy rodziców - jak i pracy nad rozwiązaniami. Dlatego tak ważna jest współpraca z Urzędem Miasta Toruń (w tym również Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej w Toruniu) oraz Kuratorium Oświaty w Bydgoszczy. Potrzeba wypracowania rozwiązań praktycznych w tym obszarze jest ogromna.

W projekcie pracuje zespół pedagogów Instytutu Nauk Pedagogicznych Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu w składzie: dr hab. Dorota Siemieniecka, prof. UMK (kierownik projektu), dr hab. Wioletta Kwiatkowska, prof. UMK, dr Małgorzata Skibińska, dr Kamila Majewska oraz ekspertka dr hab. Jolanta Jarczyńska (UKW Bydgoszcz).

Wszystkich rodziców dzieci w wieku szkolnym zapraszamy do udziału w badaniach.

Link do ankiety: https://ankiety.umk.pl/v3/index.php/156247?lang=pl
© Copyright 2024 Kuratorium Oświaty w Bydgoszczy

Projekt i opracowanie: ix.pl