strona główna | ważne informacje | ostatnio dodane | wejście do piko | kontakt
Wizytatorzy - koordynatorzy

Dobry Start

baza szkół i placówek oświatowych

kalendarium kuratora

oferty pracy dla nauczycieli

konkursy przedmiotowe kuratora

przykłady dobrych praktyw w szkole

Niepodległa

Lekcja historii.

Reforma edukacji

Profilaktyka agresji i przemocy w szkołach

Profilaktyka agresji i przemocy w szkołach

Innowacje w edukacji

Podnoszenie jakości pracy szkół

Uczeń niepełnosprawny w szkole

Wspieranie rozwoju dzicka młodszego

Szkolnictwo Zawodowe

RODO

BIP biuletyn informacji publicznej

www.edupolis.pl
informacje ogólne  Jesteś w dziale informacje ogólne » Aktualności » Komunikaty Kuratora

informacje ogólne Konkurs literacki „Po co nam kultura” - dla uczniów liceów ogólnokształcących
Instytut Socjologii Uniwersytetu Warszawskiego zaprasza do udziału w Ogólnopolskim Konkursie Literackim „Po co nam kultura”. Konkurs adresowany jest do uczniów liceów ogólnokształcących w całej Polsce.
liczba stron w artykule 1 liczba zdjęć 0 liczba załączników 0 2011-04-12 12:37 / 1994    A. Borysiak

informacje ogólne Konferencja, pt. „Oczekiwania pracodawców a system edukacji ekonomicznej”
W dniach 30 - 31 marca 2011 roku w Centrum szkoleniowym „Twins” w Warszawie odbyła się konferencja, pt. „Oczekiwania pracodawców a system edukacji ekonomicznej” zorganizowana przez Fundację na Rzecz Budowy Społeczeństwa Opartego na Wiedzy „Nowe Media”.
liczba stron w artykule 1 liczba zdjęć 0 liczba załączników 0 2011-04-12 12:33 / 1991    A. Borysiak

informacje ogólne Ogólnopolski Konkurs Informatyczny dla uczniów szkół podstawowych, gimnazjalnych i ponadgimnazjalnych T.I.K.? - TAK!
Zachęcamy wszystkich uczniów z całej Polski do wzięcia udziału w Konkursie Informatycznym TIK?-TAK!. Konkurs to GRA, która będzie polegała na odpowiadaniu na pytania on-line z zakresu technologii informacyjno-komunikacyjnych. Gra TIK?-TAK! odbywać będzie się na trzech poziomach: podstawowym, gimnazjalnym i ponadgimnazjalnym.
liczba stron w artykule 1 liczba zdjęć 0 liczba załączników 0 2011-04-04 15:29 / 1971    K. Mikulski

dla dyrektorów i samorządów Konferencja ,,Odkrywamy prawo humanitarne".
Ministerstwo Edukacji Narodowej oraz Polski Czerwony Krzyż zapraszają do udziału w konferencji ,,Odkrywamy prawo humanitarne", która odbędzie się 21 marca 2011 r. w Centrum Szkoleniowym Ośrodka Rozwoju Edukacji w Sulejówku. Konferencja jest skierowana do pracowników kuratoriów oświaty, nauczycieli szkół gimnazjalnych i ponadgimnazjalnych oraz przedstawicieli wydawnictw edukacyjnych. Program przewiduje przedstawienie wyników badania opinii nauczycieli i uczniów gimnazjów oraz szkół ponadgimnazjalnych na temat stanu realizacji treści dotyczących prawa humanitarnego oraz nowego podręcznika do programu "Odkrywamy Prawo Humanitarne". Ponadto planowana jest dyskusja o działaniach umożliwiających wyposażenie uczniów w wiedzę i umiejętności z zakresu prawa humanitarnego zgodnych z międzynarodowymi standardami.
liczba stron w artykule 1 liczba zdjęć 0 liczba załączników 3 2011-02-25 15:21 / 1868    K. Bylicki

informacje ogólne Targi Edukacyjne – Edukacja drogą do społeczeństwa obywatelskiego.
Ośrodek Doskonalenia Nauczycieli w Poznaniu zaprasza na XV Targi Edukacujne – Edukacja drogą do społeczeństwa obywatelskiego. Podczas tegorocznych Targów odbędą się konferencje i panele dyskusyjne dla nauczycieli i młodzieży. Zaproszeni goście, a wśród nich: przedstawiciele Ministerstwa Edukacji Narodowej, świata nauki i władz oświatowych, zaprezentują różne aspekty budowania struktur demograficznych. Podejmowane będą także problemy kształcenia zawodowego, prezentowane nowatorskie pomysły w edukacji humanistycznej oraz przykłady dobrych praktyk w realizacji projektów edukacyjnych. Zostanie zaprezentowana również oferta edukacyjna szkół ze wszystkich poziomów edukacyjnych. Targom towarzyszą: Salon Wyposażenia Szkół, EKOFORUM, Wystawa Książki dla Dzieci i Młodzieży oraz Europejski Dni Pracy.
liczba stron w artykule 1 liczba zdjęć 0 liczba załączników 0 2011-02-17 12:27 / 1835    A. Borysiak

dla dyrektorów i samorządów Monitoring wizyjny w szkołach i placówkach - zalecenia ważna informacja
Rada Ministrów w dniu 19 października 2010 r. przyjęła Sprawozdanie z realizacji Rządowego programu wspierania w latach 2007-2009 organów prowadzących w zapewnieniu bezpiecznych warunków nauki, wychowania i opieki w publicznych szkołach i placówkach „Monitoring wizyjny w szkołach i placówkach”.
liczba stron w artykule 1 liczba zdjęć 0 liczba załączników 0 2010-12-03 08:59 / 1680    E. Adamczyk

dla nauczycieli Wojewódzka konferencja inaugurująca "Rok Odkrywania Talentów" ważna informacja
Kuratorium Oświaty w Bydgoszczy zaprasza dyrektorów szkół i nauczycieli na konferencję „Docenić Talent”. Konferencja odbędzie się 29 listopada 2010 r., w godz. 10.00 – 15.00, w Kinoteatrze, ul. Dwernickiego 1, w Bydgoszczy.
liczba stron w artykule 1 liczba zdjęć 0 liczba załączników 1 2010-11-29 21:31 / 1642    K. Zaremba

informacje ogólne "Substancjom psychoaktywnym - nie". Podsumowanie cyklu konferencji w powiatach. ważna informacja
Zakończył się cykl dwudziestu dwóch spotkań organizowanych pod hasłem ,, Substancjom psychoaktywnym - nie”, które były skierowane do dyrektorów szkół i placówek, pedagogów szkolnych, nauczycieli, wychowawców, rodziców i uczniów. Konferencja wojewódzka, inaugurująca spotkania w powiatach odbyła się 5 listopada 2010 r. w sali sesyjnej Urzędu Wojewódzkiego w Bydgoszczy. Informacje na temat szkodliwości substancji psychoaktywnych przekazywali przedstawiciele policji, poradni psychologiczno-pedagogicznych, sanepidu i kuratorium oświaty. W czasie spotkań omawiano konsekwencje prawne używania substancji psychoaktywnych, przedstawiano powody, dla których dzieci i młodzież po nie sięgają. Ukazywano również medyczne aspekty problemu dopalaczy oraz skutki stosowania substancji psychoaktywnych. Zaprezentowano także film stworzony przez ucznia gimnazjum na temat pasji i zainteresowań młodzieży oraz prezentację pod tytułem ,, Młodzież wbrew stereotypom”.
liczba stron w artykule 1 liczba zdjęć 0 liczba załączników 6 2010-11-29 21:23 / 1665    K. Bylicki

informacje ogólne Uroczystość wręczenia dyplomów stypendystom Ministra Edukacji Narodowej
Uroczystość wręczenia dyplomów stypendystom Ministra Edukacji Narodowej odbędzie się 25 listopada 2010 r. w Bydgoszczy, o godz. 11:00, w Sali Kameralnej Państwowego Zespołu Szkół Muzycznych, ul. Szwalbego 1.
liczba stron w artykule 1 liczba zdjęć 0 liczba załączników 0 2010-11-22 07:50 / 1652    J. Popielewski

informacje ogólne Uroczystości wręczenia dyplomów stypendystom Prezesa Rady Ministrów
Uroczystości wręczenia dyplomów stypendystom Prezesa Rady Ministrów w tym roku odbędą się ...
liczba stron w artykule 1 liczba zdjęć 0 liczba załączników 0 2010-11-19 15:18 / 1651    J. Popielewski


<<< nowsze informacje     8  9  10  11  12  [13]  14  15  16  17  18     starsze informacje >>>
© Copyright 2018 Kuratorium Oświaty w Bydgoszczy

Projekt i opracowanie: ix.pl