strona główna | ważne informacje | ostatnio dodane | wejście do piko | kontakt
Dobry Start

baza szkół i placówek oświatowych

kalendarium kuratora

oferty pracy dla nauczycieli

konkursy przedmiotowe kuratora

przykłady dobrych praktyw w szkole

Niepodległa

Lekcja historii.

Reforma edukacji

Profilaktyka agresji i przemocy w szkołach

Profilaktyka agresji i przemocy w szkołach

Innowacje w edukacji

Podnoszenie jakości pracy szkół

Uczeń niepełnosprawny w szkole

Wspieranie rozwoju dzicka młodszego

Szkolnictwo Zawodowe

RODO

BIP biuletyn informacji publicznej

www.edupolis.pl
informacje ogólne  Jesteś w dziale informacje ogólne » Aktualności » Komunikaty Kuratora

dla dyrektorów i samorządów Komunikat Kujawsko-Pomorskiego Kuratora Oświaty - odznaczenia resortowe
W związku z pismem Ministra Edukacji Narodowej z dnia 4 maja 2011 r., dotyczącego zamiaru uhonorowania Medalem Komisji Edukacji Narodowej nauczycieli szczególnie zaangażowanych w pracę na rzecz ucznia zdolnego, Kujawsko-Pomorski Kurator Oświaty prosi Państwa o przesłanie wniosków o nadanie Medalu Komisji Edukacji Narodowej dla nauczycieli realizujących zadania rozwijające zainteresowania i uzdolnienia dzieci i młodzieży w Roku Odkrywania Talentów, w nieprzekraczalnym terminie do dnia 11 maja 2011 r., do godz. 15.00.
liczba stron w artykule 1 liczba zdjęć 0 liczba załączników 3 2011-05-09 09:01 / 2040    J. Popielewski

dla dyrektorów i samorządów Komunikat Kujawsko-Pomorskiego Kuratora Oświaty - odznaczenia państwowe
W związku z pismem Ministra Edukacji Narodowej z dnia 4 maja 2011 r., dotyczącego zamiaru uhonorowania odznaczeniami państwowymi* nauczycieli szczególnie zaangażowanych w pracę na rzecz ucznia zdolnego, Kujawsko-Pomorski Kurator Oświaty prosi Państwa o przesłanie wniosków o odznaczenia państwowe dla nauczycieli realizujących zadania rozwijające zainteresowania i uzdolnienia dzieci i młodzieży w Roku Odkrywania Talentów, w nieprzekraczalnym terminie do dnia 11 maja 2011 r., do godz. 15.00.
liczba stron w artykule 1 liczba zdjęć 0 liczba załączników 7 2011-05-09 09:00 / 2038    J. Popielewski

informacje ogólne Obchody Dnia Flagi RP i Święta Konstytucji
Fundacja Centrum Edukacji Obywatelskiej otrzymała Honorowy Patronat Prezydenta Rzeczpospolitej Polskiej Bronisława Komorowskiego nad działaniami edukacyjno-obywatelskimi związanymi z obchodami Dnia Flagi RP i Święta Konstytucji.
liczba stron w artykule 1 liczba zdjęć 1 liczba załączników 0 2011-04-28 10:29 / 2028    K. Zaremba

informacje ogólne List Kujawsko-Pomorskiego Kuratora Oświaty
Dziś dobiega końca czas pełnienia przeze mnie funkcji Kujawsko-Pomorskiego Kuratora Oświaty. Z tej okazji pragnę złożyć Państwu serdeczne podziękowania za dotychczasową współpracę, a przede wszystkim za okazywaną pomoc, zaufanie i życzliwość w realizacji wielu przedsięwzięć na rzecz rozwoju edukacji w województwie kujawsko-pomorskim.
liczba stron w artykule 1 liczba zdjęć 5 liczba załączników 0 2011-04-26 14:39 / 2026    J. Popielewski

informacje ogólne Konkurs literacki „Po co nam kultura” - dla uczniów liceów ogólnokształcących
Instytut Socjologii Uniwersytetu Warszawskiego zaprasza do udziału w Ogólnopolskim Konkursie Literackim „Po co nam kultura”. Konkurs adresowany jest do uczniów liceów ogólnokształcących w całej Polsce.
liczba stron w artykule 1 liczba zdjęć 0 liczba załączników 0 2011-04-12 12:37 / 1994    A. Borysiak

informacje ogólne Konferencja, pt. „Oczekiwania pracodawców a system edukacji ekonomicznej”
W dniach 30 - 31 marca 2011 roku w Centrum szkoleniowym „Twins” w Warszawie odbyła się konferencja, pt. „Oczekiwania pracodawców a system edukacji ekonomicznej” zorganizowana przez Fundację na Rzecz Budowy Społeczeństwa Opartego na Wiedzy „Nowe Media”.
liczba stron w artykule 1 liczba zdjęć 0 liczba załączników 0 2011-04-12 12:33 / 1991    A. Borysiak

informacje ogólne Ogólnopolski Konkurs Informatyczny dla uczniów szkół podstawowych, gimnazjalnych i ponadgimnazjalnych T.I.K.? - TAK!
Zachęcamy wszystkich uczniów z całej Polski do wzięcia udziału w Konkursie Informatycznym TIK?-TAK!. Konkurs to GRA, która będzie polegała na odpowiadaniu na pytania on-line z zakresu technologii informacyjno-komunikacyjnych. Gra TIK?-TAK! odbywać będzie się na trzech poziomach: podstawowym, gimnazjalnym i ponadgimnazjalnym.
liczba stron w artykule 1 liczba zdjęć 0 liczba załączników 0 2011-04-04 15:29 / 1971    K. Mikulski

dla dyrektorów i samorządów Konferencja ,,Odkrywamy prawo humanitarne".
Ministerstwo Edukacji Narodowej oraz Polski Czerwony Krzyż zapraszają do udziału w konferencji ,,Odkrywamy prawo humanitarne", która odbędzie się 21 marca 2011 r. w Centrum Szkoleniowym Ośrodka Rozwoju Edukacji w Sulejówku. Konferencja jest skierowana do pracowników kuratoriów oświaty, nauczycieli szkół gimnazjalnych i ponadgimnazjalnych oraz przedstawicieli wydawnictw edukacyjnych. Program przewiduje przedstawienie wyników badania opinii nauczycieli i uczniów gimnazjów oraz szkół ponadgimnazjalnych na temat stanu realizacji treści dotyczących prawa humanitarnego oraz nowego podręcznika do programu "Odkrywamy Prawo Humanitarne". Ponadto planowana jest dyskusja o działaniach umożliwiających wyposażenie uczniów w wiedzę i umiejętności z zakresu prawa humanitarnego zgodnych z międzynarodowymi standardami.
liczba stron w artykule 1 liczba zdjęć 0 liczba załączników 3 2011-02-25 15:21 / 1868    K. Bylicki

informacje ogólne Targi Edukacyjne – Edukacja drogą do społeczeństwa obywatelskiego.
Ośrodek Doskonalenia Nauczycieli w Poznaniu zaprasza na XV Targi Edukacujne – Edukacja drogą do społeczeństwa obywatelskiego. Podczas tegorocznych Targów odbędą się konferencje i panele dyskusyjne dla nauczycieli i młodzieży. Zaproszeni goście, a wśród nich: przedstawiciele Ministerstwa Edukacji Narodowej, świata nauki i władz oświatowych, zaprezentują różne aspekty budowania struktur demograficznych. Podejmowane będą także problemy kształcenia zawodowego, prezentowane nowatorskie pomysły w edukacji humanistycznej oraz przykłady dobrych praktyk w realizacji projektów edukacyjnych. Zostanie zaprezentowana również oferta edukacyjna szkół ze wszystkich poziomów edukacyjnych. Targom towarzyszą: Salon Wyposażenia Szkół, EKOFORUM, Wystawa Książki dla Dzieci i Młodzieży oraz Europejski Dni Pracy.
liczba stron w artykule 1 liczba zdjęć 0 liczba załączników 0 2011-02-17 12:27 / 1835    A. Borysiak

dla dyrektorów i samorządów Monitoring wizyjny w szkołach i placówkach - zalecenia ważna informacja
Rada Ministrów w dniu 19 października 2010 r. przyjęła Sprawozdanie z realizacji Rządowego programu wspierania w latach 2007-2009 organów prowadzących w zapewnieniu bezpiecznych warunków nauki, wychowania i opieki w publicznych szkołach i placówkach „Monitoring wizyjny w szkołach i placówkach”.
liczba stron w artykule 1 liczba zdjęć 0 liczba załączników 0 2010-12-03 08:59 / 1680    E. Adamczyk


<<< nowsze informacje     7  8  9  10  11  [12]  13  14  15  16  17     starsze informacje >>>
© Copyright 2018 Kuratorium Oświaty w Bydgoszczy

Projekt i opracowanie: ix.pl