strona główna | ważne informacje | ostatnio dodane | wejście do piko | kontakt
Wizytatorzy - koordynatorzy

Dobry Start

baza szkół i placówek oświatowych

kalendarium kuratora

oferty pracy dla nauczycieli

konkursy przedmiotowe kuratora

przykłady dobrych praktyw w szkole

Niepodległa

Lekcja historii.

Reforma edukacji

Profilaktyka agresji i przemocy w szkołach

Profilaktyka agresji i przemocy w szkołach

Innowacje w edukacji

Podnoszenie jakości pracy szkół

Uczeń niepełnosprawny w szkole

Wspieranie rozwoju dzicka młodszego

Szkolnictwo Zawodowe

RODO

BIP biuletyn informacji publicznej

www.edupolis.pl
informacje ogólne  Jesteś w dziale informacje ogólne » Aktualności » Ważne informacje

2017-03-16 08:25 / 7107   A. Koziołkiewiczważna informacja informacje ogólne
Organizacja Wojewódzkiego Konkursu Przedmiotowego z Informatyki dla uczniów Gimnazjów na etapie wojewódzkim

Szanowni Państwo Dyrektorzy, Nauczyciele i Uczniowie Gimnazjów,

 

Wojewódzka Komisja Konkursowa Konkursu Informatycznego dla uczniów gimnazjów uprzejmie przypomina, iż III etap konkursu (etap wojewódzki) odbędzie się zgodnie z harmonogramem tj. 17 marca 2017 r. Konkurs został wyznaczony na godzinę 10.00 i będzie trwał do godziny 11.30 (czas trwania konkursu 90 minut).  Realizacja konkursu będzie możliwa tylko w jednej sesji grupowej w ściśle określonym czasie tj. od 10.00 do 11.30 w macierzystych szkołach uczniów pod nadzorem nauczyciela lub koordynatora, który zapewni odpowiedni przebieg konkursu.

 

Zestaw zadań złożony jest wyłącznie z 15 zadań zamkniętych. Do każdego z zadań zamkniętych podane są cztery odpowiedzi, z których tylko jedna jest poprawna. Maksymalna liczba punktów możliwych do uzyskania wynosi 100 punktów. Rozpoczęcie pracy z platformą mCourser wymaga zapoznania się z instrukcją obsługi platformy (załącznik nr 1) skierowaną do nauczycieli i uczniów.

 

Na trzecim etapie Uczestnicy konkursu powinni wykazać się wiadomościami i umiejętnościami obejmującymi treści nauczania – wymagania szczegółowe Podstawy programowej kształcenia ogólnego w części dotyczącej przedmiotu informatyka na III etapie edukacyjnym ze szczególnym uwzględnieniem algorytmiki (środowisko programistyczne - Scratch), zgodnie z rozporządzeniem Ministra Edukacji Narodowej z 27 sierpnia 2012 r. w sprawie podstawy programowej wychowania przedszkolnego oraz kształcenia ogólnego w poszczególnych typach szkół (Dz. U. z 30 sierpnia 2012 r. poz. 977) oraz wiadomościami i umiejętnościami poszerzającymi treści nauczania podstawy programowej, jak również ukazywaniem korelacji w przedmiotach matematyczno-przyrodniczych.

 

Jednocześnie przypominamy, iż zgodnie z Regulaminem Szczegółowym Wojewódzkiego Konkursu Przedmiotowego z Informatyki tytuł finalisty Konkursu uzyskują uczniowie zakwalifikowani do III etapu, którzy uzyskali, co najmniej 30% punktów możliwych do zdobycia na trzecim etapie konkursu. Tytuł laureata Konkursu uzyskuje uczeń, który uzyskał, co najmniej 90% punktów możliwych do uzyskania na III etapie lub 15 uczestników z najlepszym wynikiem w przypadku, gdy próg 90% punktów uzyska mniej niż 15 uczestników III etapu. W przypadku uzyskania tej samej liczby punktów przez uczestników liczba laureatów ulega odpowiednio zwiększeniu (Regulamin szczegółowy Konkursu - Rozdział I, pkt II ust. 5, 6).

 

Ostateczną listę uczestników zakwalifikowanych do III etapu Konkursu przedstawia załącznik nr 2.
© Copyright 2018 Kuratorium Oświaty w Bydgoszczy

Projekt i opracowanie: ix.pl