strona główna | ważne informacje | ostatnio dodane | wejście do piko | kontakt
Wizytatorzy - koordynatorzy

Dobry Start

baza szkół i placówek oświatowych

kalendarium kuratora

oferty pracy dla nauczycieli

konkursy przedmiotowe kuratora

przykłady dobrych praktyw w szkole

Niepodległa

Lekcja historii.

Reforma edukacji

Profilaktyka agresji i przemocy w szkołach

Profilaktyka agresji i przemocy w szkołach

Innowacje w edukacji

Podnoszenie jakości pracy szkół

Uczeń niepełnosprawny w szkole

Wspieranie rozwoju dzicka młodszego

Szkolnictwo Zawodowe

RODO

BIP biuletyn informacji publicznej

www.edupolis.pl
informacje ogólne  Jesteś w dziale informacje ogólne » Aktualności » Ważne informacje

2017-01-23 10:19 / 6974   K. Zarembaważna informacja informacje ogólne
Ogólnopolska Akademia – Konkurs Wiedzy o Prawie

Ogólnopolska Akademia – Konkurs Wiedzy o Prawie dla szkół podstawowych i gimnazjalnych realizowana przez Centrum Edukacji Prawnej Krajowej Rady Radców Prawnych w ramach programu „Szkoła bliższa prawu”  w roku szkolnym 2016/2017

 

 

II. CELE AKADEMII

Celem Ogólnopolskiej Akademii - Konkursu Wiedzy o Prawie jest:

1.  wszechstronne działanie na rzecz poszerzenia i pogłębienia wiedzy o prawie oraz wzrost  świadomości prawnej dzieci i młodzieży;

2. kształtowanie postaw szacunku do prawa wśród dzieci i młodzieży;

3. propagowanie  związków prawa polskiego z prawem Unii Europejskiej.

 

Ogólnopolska Akademia - Konkursu Wiedzy o Prawie  ma charakter trzyetapowy:

 

1.Etap pierwszy – szkolny przeprowadzany jest w szkołach i składa się z części pisemnej tj. testu zawierającego zadania zamknięte oraz z wypowiedzi ustnej przed Komisją Szkolną.

1.1.  Za test z wiedzy prawniczej uczestnik otrzymuje od 0 do 50 punktów a za wypowiedź ustną od 0 do 20 punktów.

1.2. Część ustna odbywa się tego samego dnia, niezwłocznie po ocenie przez Komisję testu i ustaleniu listy uczestników, którzy zostali zakwalifikowani do części ustnej.

1.3 Do części ustnej kwalifikują się uczniowie, którzy uzyskali limit 70 % punktów możliwych do uzyskania w teście, tj. minimalnie 35 punktów.

1.4.  W części ustnej uczestnicy przygotowują wypowiedź na jeden  z wylosowanych tematów, czas wypowiedzi ok. 4-5 minut. Czas na samodzielne przygotowanie wystąpienia: 10 minut.

1.5. Do etapu okręgowego kwalifikuje się troje uczniów z najwyższą łączną punktacją z części pisemnej i ustnej.

1.6. W przypadku jednakowej liczby punktów dwóch lub większej ilości uczestników  - losują oni po jednym dodatkowym temacie wypowiedzi ustnej.

  

2. Etap drugi – okręgowy – przeprowadzany jest w siedzibach miast wojewódzkich OIRP i składa się z części pisemnej i wypowiedzi ustnej na zadany temat przed publicznością.

2.1.  Do zadania pisemnego przystępują wszyscy uczestnicy o tej samej godzinie w tym samym dniu w całej Polsce. 

2.2.  Na rozwiązanie zadania pisemnego uczestnicy mają jedną godzinę.

2.3.  Uczestnik za zadanie pisemne może otrzymać od 0 do 20 pkt.

2.4.  Uczestnik za wypowiedź ustną może otrzymać od 0 do 20 pkt.

2.5.  Część ustna rozpoczyna się niezwłocznie po ocenie przez Komisję prac pisemnych.

© Copyright 2018 Kuratorium Oświaty w Bydgoszczy

Projekt i opracowanie: ix.pl