strona główna | ważne informacje | ostatnio dodane | wejście do piko | kontakt
Wizytatorzy - koordynatorzy

Dobry Start

baza szkół i placówek oświatowych

kalendarium kuratora

oferty pracy dla nauczycieli

konkursy przedmiotowe kuratora

przykłady dobrych praktyw w szkole

Niepodległa

Lekcja historii.

Reforma edukacji

Profilaktyka agresji i przemocy w szkołach

Profilaktyka agresji i przemocy w szkołach

Innowacje w edukacji

Podnoszenie jakości pracy szkół

Uczeń niepełnosprawny w szkole

Wspieranie rozwoju dzicka młodszego

Szkolnictwo Zawodowe

RODO

BIP biuletyn informacji publicznej

www.edupolis.pl
informacje ogólne  Jesteś w dziale informacje ogólne » Aktualności » Ważne informacje

2016-12-14 09:39 / 6812   M. Bazelakważna informacja dla dyrektorów i samorządów
Monitorowanie liczby uczniów technikum i zasadniczej szkoły zawodowej realizujących kształcenie dualne w ramach praktycznej nauki zawodu

Bydgoszcz, 25 listopada 2016 r.

 

 

 

 

Szanowni Państwo Dyrektorzy

Techników,

Zasadniczych Szkół Zawodowych,

(wszyscy)

 

 

Zgodnie z ustalonymi przez Ministra Edukacji Narodowej podstawowymi kierunkami realizacji polityki oświatowej państwa w roku szkolnym 2016/2017, prowadzone będzie w dniach od 30.11.2016 – 15.12.2016 r. monitorowanie liczby uczniów technikum i zasadniczej szkoły zawodowej realizujących kształcenie dualne w ramach praktycznej nauki zawodu.

 

Celem monitorowania jest ustalenie ilu uczniów technikum i zasadniczej szkoły zawodowej, jak wynika z dokumentacji szkolnej, odbywa zajęcia praktyczne na zasadach dualnego systemu kształcenia, tj. na podstawie umowy o praktyczną naukę zawodu, zawartej pomiędzy dyrektorem szkoły a pracodawcą przyjmującym uczniów na praktyczną naukę zawodu (w przypadku uczniów technikum i zasadniczej szkoły zawodowej) lub umowy o pracę w celu przygotowania zawodowego, zawartej pomiędzy młodocianym a pracodawcą (w przypadku uczniów zasadniczej szkoły zawodowej będących młodocianymi pracownikami).

 

Kuratorium Oświaty w Bydgoszczy prosi o wypełnienie arkusza monitorowania. Monitorowanie odbywać się będzie w formie elektronicznej poprzez stronę internetową www.seo2.npseo.pl Wcześniej arkusz dostępny będzie w wersji tekstowej na stronie Ministerstwa Edukacji Narodowej. Ankiety będą widoczne na platformie od terminu rozpoczęcia monitorowania, tj. od godz. 12.00 w dniu 30.11.2016 r. Zostaną one przypisane wszystkim szkołom znajdującym się w bazie NPSEO.

 

 Monitorowanie odbywa się zgodnie z harmonogramem:

 

Termin

Działanie

do 25.11.2016 r.

Zamieszczenie na stronach internetowych kuratoriów oświaty informacji o monitorowaniu realizacji praktycznej nauki zawoduw roku szkolnym 2016/2017.

od 30.11 do 15.12.2016 r.

Wypełnianie ankiet on-line przez dyrektorów szkół.

od 16.12 do 19.12.2016 r.

Analiza ankiet on-line przez wizytatorów pod kątem poprawności wypełniania i ewentualny kontakt ze szkołą w celu przekazania prośby o korektę w ankiecie.

20.12.2016 r.

Monitorowanie uzupełniające dla szkół, które zgłosiły problemy dotyczące wypełniania ankiet.

od 21.12 do 22.12.2016 r.

Analiza ankiet on-line przez wizytatorów pod kątem poprawności wypełniania i ewentualny kontakt ze szkołą w celu przekazania prośby o korektę w ankiecie (bez wizyty w szkole).

od 23.12 do 30.12.2016 r.

Przygotowanie zestawienia wyników monitorowania.

 

Bliższych informacji udzielają starsi wizytatorzy:

  • w Bydgoszczy - Iwona Andrzejewska tel. 52 349 76 37, Ewa Heba tel. 52 349 76 14,
  • w delegaturze w Toruniu - Czesław Stawikowski tel. 56 611 52 16,
  • w delegaturze we Włocławku – Wojciech Pawłowski tel. 54 23 11 551.

 

 

Kujawsko-Pomorski

Kurator Oświaty

Marek Gralik
© Copyright 2018 Kuratorium Oświaty w Bydgoszczy

Projekt i opracowanie: ix.pl