strona główna | ważne informacje | ostatnio dodane | wejście do piko | kontakt
Wizytatorzy - koordynatorzy

Dobry Start

baza szkół i placówek oświatowych

kalendarium kuratora

oferty pracy dla nauczycieli

konkursy przedmiotowe kuratora

przykłady dobrych praktyw w szkole

Niepodległa

Lekcja historii.

Reforma edukacji

Profilaktyka agresji i przemocy w szkołach

Profilaktyka agresji i przemocy w szkołach

Innowacje w edukacji

Podnoszenie jakości pracy szkół

Uczeń niepełnosprawny w szkole

Wspieranie rozwoju dzicka młodszego

Szkolnictwo Zawodowe

RODO

BIP biuletyn informacji publicznej

www.edupolis.pl
informacje ogólne  Jesteś w dziale informacje ogólne » Aktualności » Ważne informacje

2016-11-17 09:09 / 6759   K. Zarembaważna informacja informacje ogólne
Komunikat organizatora Konkursu z Fizyki i Astronomii

    Komunikat organizatora Konkursu z Fizyki i Astronomii

 

  1. Organizator Konkursu Wojewódzkiego z Fizyki i Astronomii informuje, że w związku z opóźnieniem publikacji Regulaminu Konkursu przedłuża się termin zgłaszania gimnazjów i szkół podstawowych  do Konkursu z Fizyki i Astronomii do godziny 11.00 17 listopada 2016 roku.

  2. Przychylając się do prośby jednej ze szkół zgłoszonych do Konkursu z Fizyki i Astronomii termin sprawdzianu pisemnego etapu rejonowego (II etapu) zostaje przesunięty, za zgodą Kujawsko-Pomorskiego Kuratora Oświaty, z dnia 10 stycz­nia 2017 roku na dzień  18 stycznia 2017 roku.
    Jednocześnie z dniem 16 listopada 2016 r. dokonuje się zmiany w Regulaminie Wojewódzkiego Konkursu z Fizykii Astronomii. Treść § 12 ust. 10 Regulaminu otrzymuje nowe brzmienie:

    „Sprawdzian pisemny II etapu (etapu rejonowego) przeprowadzają rejonowe komisje konkursowe w dniu 18 stycznia 2017 roku o godz. 14.00, w szko­łach wskazanych przez komisję wojewódzką.”

  3. Przypominamy że Regulamin Konkursu  i I zadanie obserwacyjne znajdują się na stronie Kuratorium Oświaty w Bydgoszczy, w zakładce: Informacje ogólne - Konkursy i Olimpiady – Konkursy pod patronatem Kuratora oraz na stronie internetowej Oddziału Toruńskiego Polskiego Towarzystwa Miłośników Astronomii. 

 

               Przewodniczący Komisji Konkursowej               

             Prezes Polskiego Towarzystwa Miłośników             

Astronomii Oddział w Toruniu

prof. CBK dr hab. Roman Schreiber Zofia Huppenthal© Copyright 2018 Kuratorium Oświaty w Bydgoszczy

Projekt i opracowanie: ix.pl