strona główna | ważne informacje | ostatnio dodane | wejście do piko | kontakt
Wizytatorzy - koordynatorzy

Dobry Start

baza szkół i placówek oświatowych

kalendarium kuratora

oferty pracy dla nauczycieli

konkursy przedmiotowe kuratora

przykłady dobrych praktyw w szkole

Niepodległa

Lekcja historii.

Reforma edukacji

Profilaktyka agresji i przemocy w szkołach

Profilaktyka agresji i przemocy w szkołach

Innowacje w edukacji

Podnoszenie jakości pracy szkół

Uczeń niepełnosprawny w szkole

Wspieranie rozwoju dzicka młodszego

Szkolnictwo Zawodowe

RODO

BIP biuletyn informacji publicznej

www.edupolis.pl
informacje ogólne  Jesteś w dziale informacje ogólne » Aktualności » Ważne informacje

2016-12-16 09:27 / 6609   E. Balana-Mroczkowskaważna informacja informacje ogólne
Ogólnopolski Konkurs wiedzy o czasach i osobie Karola Wojtyły – Jana Pawła II dla uczniów gimnazjum „Papież Słowianin”

Ogólnopolski Konkurs wiedzy o czasach i osobie Karola Wojtyły – Jana Pawła II
dla uczniów gimnazjum „Papież Słowianin”

 

Łódzki Kurator Oświaty serdecznie zaprasza nauczycieli i uczniów gimnazjów, w roku szkolnym 2016/2017, do uczestniczenia w VIII edycji Ogólnopolskiego Konkursu wiedzy
o czasach i osobie Karola Wojtyły – Jana Pawła II Papież Słowianin, organizowanego przez Łódzkiego Kuratora Oświaty, w porozumieniu z innymi Kuratorami Oświaty w Polsce.

Założeniem Konkursu jest tworzenie przestrzeni rozwoju młodzieży w aspekcie intelektualnym, duchowym i kulturowym, wspieranie inicjatyw edukacyjnych dla młodzieży, wskazanie na potrzebę autorytetu wychowawczego. Celem Konkursu jest ukazanie wzorca osobowego, którym stał się Karol Wojtyła – Jan Paweł II oraz rozbudzenie, na przykładzie Jego osoby, świadomości kulturowej i przekonania o możliwości twórczego wkładu w dzieje własnej Ojczyzny i świata. Tematem ósmej edycji Konkursu jest: „Św. Jan Paweł II – papież spod znaku Fatimskiego Orędzia Matki Bożej.” O patronat nad VIII edycją Konkursu, wzorem lat poprzednich, zostali poproszeni Minister Edukacji Narodowej, Wojewoda Łódzki, Marszałek Województwa Łódzkiego, Arcybiskup Metropolita Łódzki, Dyrektor Narodowego Centrum Kultury, Prezydent Miasta Łodzi, Dyrektor Okręgowej Komisji Egzaminacyjnej w Łodzi, Przewodniczący Zarządu Fundacji Konferencji Episkopatu Polski Dzieło Nowego Tysiąclecia, Wielki Mistrz Zakonu Rycerskiego św. Jerzego Męczennika.

Konkurs przeprowadzany jest w trzech etapach: szkolnym, wojewódzkim, ogólnopolskim.

Recenzowanie opracowanych zadań i testów, dla etapu szkolnego, wojewódzkiego

i ogólnopolskiego VIII edycji Konkursu, Łódzki Kurator Oświaty powierzył Katolickiemu Uniwersytetowi Lubelskiemu.

 

Zgłoszenia do Konkursu, w wersji papierowej, szkoły przesyłają do dnia 20.12.2016 roku na adres właściwego (ze względu na województwo) Kuratorium Oświaty oraz w wersji elektronicznej na adres koordynatora wojewódzkiego konkursu.

 

W trakcie etapu szkolnego Konkursu uczniowie samodzielnie piszą, w terminie do 9 stycznia 2017 r., pracę konkursową na jeden z trzech tematów konkursowych:

1. Różaniec – modlitwa polecana przez Maryję, ulubiona modlitwa Jana Pawła II. W oparciu o wybrane wypowiedzi Jana Pawła II uzasadnij przedstawioną w tytule tezę. Odpowiedz na pytanie: Jak Jan Paweł II uzasadnia wartość modlitwy różańcowej?

2. Zamach na życie Jana Pawła II a Fatimskie Orędzie Maryi. W rozmowie z Vittorio Messorim Jan Paweł II wypowiedział tajemnicze słowa: „Może na to był potrzebny zamach na Placu św. Piotra właśnie 13 maja 1981 r., ażeby to wszystko stało się bardziej przejrzyste i zrozumiałe, ażeby głos Boga mówiącego poprzez dzieje człowieka w «znakach czasu» mógł być łatwiej słyszany i łatwiej rozumiany?” (1) Czego dotyczyła rozmowa włoskiego pisarza i dziennikarza z Janem Pawłem II? (2) W jakim sensie pontyfikat Jana Pawła II był pontyfikatem spod znaku Orędzia Fatimskiego?

3. Tajemnica biskupiego i papieskiego zawołania Karola Wojtyły/ Jana Pawła II – TOTUS TUUS. Przybliż genezę i sens oraz uzasadnienie (na przykład – biblijne) papieskiego herbu i herbowego tytułu Jana Pawła II.

 

Wszelkie informacje na temat VIII edycji Ogólnopolskiego Konkursu wiedzy o czasach i osobie Karola Wojtyły – Jana Pawła II wraz z regulaminem i formularzem zgłoszeniowym znajdują się na stronie Kuratorium Oświaty
w Łodzi i stronach internetowych innych Kuratoriów Oświaty w Polsce.

Osobą odpowiedzialną za koordynowanie organizacji Konkursu jest p. Romana Cybulska, starszy wizytator Wydziału Rozwoju Edukacji Kuratorium Oświaty w Łodzi,

tel. 42 637 70 55 w 61, e-mail: rcybulska@kuratorium.lodz.pl.

Koordynator wojewódzki Konkursu:

Emilia Balana-Mroczkowska, starszy wizytator Kuratorium Oświaty w Bydgoszczy

e-mail: emroczkowska@bydgoszcz.uw.gov.pl, tel. 52 34 97 622

 

Regulamin Konkursu, arkusz zgłoszenia szkoły, protokół eliminacji szkolnych, informacje o Konkursie
w załącznikach.
© Copyright 2018 Kuratorium Oświaty w Bydgoszczy

Projekt i opracowanie: ix.pl