strona główna | ważne informacje | ostatnio dodane | wejście do piko | kontakt
baza szkół i placówek oświatowych

kalendarium kuratora

konkursy przedmiotowe kuratora

przykłady dobrych praktyw w szkole

Działania szkoły na rzecz bezpieczeństwa

Podnoszenie jakoœci kształcenia

Uczeń niepełnosprawny w szkole

Wspieranie rozwoju dzicka młodszego

Szkolnictwo Zawodowe

BIP biuletyn informacji publicznej
informacje ogólne  Jesteś w dziale informacje ogólne » Aktualności » Ważne informacje

dla nauczycieli Przedłużenie terminu zgłaszania szkół do Konkursu Wojewódzkiego z Fizyki i Astronomii. ważna informacja
Oddział Toruński Polskiego Towarzystwa Miłośników Astronomii zadecydował o przedłużeniu do 14 listopada 2013 roku zgłaszania szkół do Konkursu Wojewódzkiego z Fizyki i Astronomii dla uczniów gimnazjów i szkół podstawowych.
liczba stron w artykule 1 liczba zdjęć 0 liczba załączników 0 2013-11-13 11:42 / 4047    K. Mikulski

informacje ogólne Komunikat do dyrektorów szkół biorących udział w konkursach przedmiotowych ważna informacja
Szanowni Państwo, Kuratorium Oświaty w Bydgoszczy przypomina o terminowym wprowadzaniu wyników uczniów biorących udział w konkursach przedmiotowych. Przypominany, że zgodnie z pkt 7 ust. 14 Regulaminu ogólnego Konkursów Przedmiotowych dyrektor szkoły dokonuje, w ciągu trzech dni roboczych, rejestracji wyników uzyskanych przez poszczególnych uczniów z wybranego konkursu. Prosimy o terminowe wpisanie danych do systemu PIKO całkowitej liczby punktów uzyskanych przez ucznia oraz określenie czy uczeń się stawił na konkurs, czy nie i czy nie został zdyskwalifikowany. W dwóch ostatnich przypadkach, należy wpisać liczbę uzyskanych punktów jako „0” (zero).
liczba stron w artykule 1 liczba zdjęć 0 liczba załączników 0 2013-10-31 14:53 / 4005    J. Jendykiewicz-Owczarek

informacje ogólne Przedłużenie terminu zgłaszania szkół do konkursu „25 lat działalności Senatu RP w wolnej Polsce”. ważna informacja
Kancelaria Senatu Rzeczpospolitej Polskiej zdecydowała o przedłużeniu do 30 października terminu zgłaszania szkół do konkursu „25 lat działalności Senatu RP w wolnej Polsce”.
liczba stron w artykule 1 liczba zdjęć 0 liczba załączników 0 2013-10-23 12:41 / 3985    A. Wnorowski

dla dyrektorów i samorządów Program „Owoce w szkole” w roku szkolnym 2013/2014 - przypomnienie o ankiecie ważna informacja
Agencja Rynku Rolnego przypomina, że zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Edukacji Narodowej z dnia 12 maja 2011 r. w sprawie sposobu realizacji środków towarzyszących służących zapewnieniu skutecznego wykonania programu „Owoce w szkole” (Dz. U. Nr 103, poz. 594), szkoły podstawowe, które uczestniczyły w programie „Owoce w szkole” w roku szkolnym 2012/2013 zobowiązane są złożyć w terminie do dnia 31.10.2013 r. we właściwym miejscowo ze względu na siedzibę szkoły Oddziale Terenowym ARR. Szczegółowe informacje wraz z ankietą znajdują się na stronie Agencji Rynku Rolnego: http://www.arr.gov.pl/index.php?option=com_content&view=category&layout=blog&id=175&Itemid=75
liczba stron w artykule 1 liczba zdjęć 0 liczba załączników 0 2013-10-23 08:45 / 3981    J. Jendykiewicz-Owczarek

dla dyrektorów i samorządów Zapraszamy na seminarium "Zmiany w kształceniu na poziomie wyższym...". ważna informacja
Szanowni Państwo, Kujawsko - Pomorski Kurator Oświaty wraz z Dyrektorem Narodowej Agencji Programu „Uczenie się przez całe życie” zaprasza Państwa na seminarium pt. "Zmiany w kształceniu na poziomie wyższym -co każdy nauczyciel szkoły średniej wiedzieć powinien?". Spotkanie odbędzie się 28 października 2013 roku, w Zespole Szkół Mechanicznych nr 1 w Bydgoszczy, przy ulicy Świętej Trójcy 37, w godzinach 10.00 - 15.00. Konferencja adresowana jest do dyrektorów i nauczycieli szkół ponadgimnazjalnych, doradców zawodowych. Celem seminarium jest wyjaśnienie osobom zaangażowanym w edukację szkolną młodzieży kierunków i celowości zmian zachodzących obecnie w szkolnictwie wyższym w Polsce i w Europie (np. ram kwalifikacji). Uprzejmie prosimy o rejestrację do 22 października 2013 roku, do godz. 15.30. Zgłoszenia na konferencję, przyjmowane są drogą e-mailową.
liczba stron w artykule 1 liczba zdjęć 0 liczba załączników 2 2013-10-22 15:45 / 3942    V. Tyborowska

dla nauczycieli „Klucz do uczenia II edycja — Profesjonalny nauczyciel gwarancja jakości edukacji” — bezpłatny projekt dla nauczycieli ważna informacja
Projekt nr POKL.09.04.00-04-001/13, pn. „Klucz do uczenia II edycja — Profesjonalny nauczyciel gwarancja jakości edukacji” realizuje Kujawsko-Pomorskie Centrum Edukacji Nauczycieli w Toruniu w partnerstwie z Uniwersytetem Mikołaja Kopernika w Toruniu, Uniwersytetem Technologiczno-Przyrodniczym im. J. i J. Śniadeckich w Bydgoszczy oraz Państwową Wyższą Szkołą Zawodową we Włocławku.
liczba stron w artykule 1 liczba zdjęć 0 liczba załączników 0 2013-10-21 09:29 / 3964    M. Bazelak

dla nauczycieli Ważna informacja dotycząca awansu zawodowego nauczycieli ważna informacja
Corocznie w miesiącu czerwcu i październiku urząd notuje zwiększoną ilość przyjmowanych wniosków o podjęcie postępowania kwalifikacyjnego na stopień awansu zawodowego nauczyciela dyplomowanego. W związku z licznymi przypadkami błędów pojawiających się w składanej przez nauczycieli dokumentacji Kuratorium Oświaty w Bydgoszczy prosi o zwrócenie szczególnej uwagi na następujące kwestie ...
liczba stron w artykule 1 liczba zdjęć 0 liczba załączników 3 2013-10-21 08:46 / 1294    M. Bazelak

informacje ogólne Komunikat do dyrektorów szkół podstawowych w sprawie zmiany godziny etapu szkolnego konkursu przedmiotowego z matematyki ważna informacja
Komunikat do dyrektorów szkół podstawowych w sprawie zmiany godziny etapu szkolnego konkursu przedmiotowego z matematyki
liczba stron w artykule 1 liczba zdjęć 0 liczba załączników 0 2013-10-18 09:23 / 3965    J. Jendykiewicz-Owczarek

dla dyrektorów i samorządów Konkurs „2014! Młodzi dla Wolności” ważna informacja
Kancelaria Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej i Ministerstwo Edukacji Narodowej we współpracy z Ośrodkiem Rozwoju Edukacji ogłaszają konkurs „2014! Młodzi dla Wolności”, skierowany do jednostek samorządu terytorialnego, szkół, uczniów i nauczycieli (w załączeniu listy organizatorów).
liczba stron w artykule 1 liczba zdjęć 0 liczba załączników 2 2013-10-15 12:34 / 3950    M. Bazelak

informacje ogólne Zarządzenie w sprawie powołania Przewodniczących i Wiceprzewodniczących Wojewódzkich Komisji Konkursów Przedmiotowych ważna informacja
Zarządzenie nr 52/2013 Kujawsko-Pomorskiego Kuratora Oświaty z dnia 1 października 2013 r. w sprawie powołania Przewodniczących i Wiceprzewodniczących Wojewódzkich Komisji Konkursów Przedmiotowych dla uczniów szkół podstawowych i gimnazjów w roku szkolnym 2013/2014.
liczba stron w artykule 1 liczba zdjęć 0 liczba załączników 1 2013-10-04 11:19 / 3928    K. Zaremba


<<< nowsze informacje     1  2  3  4  [5]  6  7  8  9  10  11     starsze informacje >>>
© Copyright 2014 Kuratorium Oświaty w Bydgoszczy

Projekt i opracowanie: ix.pl