strona główna | ważne informacje | ostatnio dodane | wejście do piko | kontakt
baza szkół i placówek oświatowych

kalendarium kuratora

konkursy przedmiotowe kuratora

przykłady dobrych praktyw w szkole

Profilaktyka agresji i przemocy w szkołach

Profilaktyka agresji i przemocy w szkołach

Innowacje w edukacji

Podnoszenie jakoœci pracy szkół

Uczeń niepełnosprawny w szkole

Wspieranie rozwoju dzicka młodszego

Szkolnictwo Zawodowe

BIP biuletyn informacji publicznej
informacje ogólne  Jesteś w dziale informacje ogólne » Aktualności » Ważne informacje

dla dyrektorów i samorządów Stypendium Prezesa Rady Ministrów - aktualizacja ważna informacja
Nawiązując do postanowień art. 90h ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz. U. z 2015 r. poz. 2156, z późn. zm.) i rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 14 czerwca 2005 r. w sprawie stypendiów Prezesa Rady Ministrów, ministra właściwego do spraw oświaty i wychowania oraz ministra właściwego do spraw kultury i ochrony dziedzictwa narodowego (Dz. U. Nr 106, poz. 890), uprzejmie przypominamy o konieczności przeprowadzenie procedury typowania kandydatów do Stypendium Prezesa Rady Ministrów na rok szkolny 2016/2017, na podstawie wybitnych osiągnięć uczniów w roku szkolnym 2015/2016.
liczba stron w artykule 1 liczba zdjęć 0 liczba załączników 3 2016-06-24 10:56 / 6456    K. Zaremba

dla dyrektorów i samorządów Priorytetowe zadania rekomendowane do realizacji - "Bezpieczna i przyjazna szkoła" ważna informacja
Priorytetowe zadania rekomendowane do realizacji w projektach, które mogą być finansowane lub dofinansowywane w ramach Rządowego programu „Bezpieczna i przyjazna szkoła” na lata 2014-2016 w roku szkolnym 2016/2017.
liczba stron w artykule 1 liczba zdjęć 0 liczba załączników 1 2016-06-23 12:12 / 6454    K. Zaremba

dla dyrektorów i samorządów Lista podmiotów, którym przyznano dofinansowanie w programie "Bezpieczna+" oraz ogłoszenie II naboru wniosków ważna informacja
Kujawsko-Pomorski Kurator Oświaty, zgodnie rozporządzeniem Rady Ministrów z dnia z dnia 23 czerwca 2015 r. w sprawie realizacji Rządowego programu wspomagania w latach 2015–2018 organów prowadzących szkoły w zapewnieniu bezpiecznych warunków nauki, wychowania i opieki w szkołach – „Bezpieczna+” (Dz. U. z 2015 r. poz. 972) podaje do publicznej wiadomości listę organów prowadzących wraz ze szkołami, którym zostało udzielone wsparcie finansowe, w ramach wspomnianego programu. Równocześnie ogłasza II nabór wniosków w ramach w/w programu.
liczba stron w artykule 1 liczba zdjęć 0 liczba załączników 0 2016-06-22 15:15 / 6449    A. Wnorowski

dla dyrektorów i samorządów Zgłoś się do Rady Dzieci i Młodzieży! ważna informacja
Kuratorium Oświaty w Bydgoszczy informuje, że Ministerstwo Edukacji Narodowej zaprasza wszystkich uczniów szkół gimnazjalnych i ponadgimnazjalnych do zgłoszenia się do Rady Dzieci i Młodzieży Rzeczypospolitej Polskiej przy Ministrze Edukacji Narodowej. Zgłoszenia przyjmowane są do 30 czerwca.
liczba stron w artykule 1 liczba zdjęć 0 liczba załączników 0 2016-06-22 11:08 / 6455    M. Bazelak

informacje ogólne Do dyrektorów szkół, które nie przystąpiły do pilotażu WDRAŻANIA nauczania programowania do edukacji formalnej ważna informacja
Szanowna Pani Dyrektor/ Szanowny Panie Dyrektorze Uprzejmie proszę o wypełnienie załączonej ankiety do dnia 24 czerwca 2016 roku (piątek).
liczba stron w artykule 1 liczba zdjęć 0 liczba załączników 1 2016-06-21 09:34 / 6450    K. Mikulski

informacje ogólne DARMOWE warsztaty dla nauczycieli z województwa kujawsko-pomorskiego ważna informacja
DARMOWE warsztaty dla nauczycieli z województwa kujawsko-pomorskiego.
liczba stron w artykule 1 liczba zdjęć 0 liczba załączników 0 2016-06-21 09:34 / 6452    K. Mikulski

dla rodziców i uczniów Stypendium Prezesa Rady Ministrów ważna informacja
Nawiązując do postanowień art. 90h ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz. U. z 2015 r. poz. 2156, z późn. zm.) i rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 14 czerwca 2005 r. w sprawie stypendiów Prezesa Rady Ministrów, ministra właściwego do spraw oświaty i wychowania oraz ministra właściwego do spraw kultury i ochrony dziedzictwa narodowego (Dz. U. Nr 106, poz. 890), uprzejmie przypominamy o konieczności przeprowadzenie procedury typowania kandydatów do Stypendium Prezesa Rady Ministrów na rok szkolny 2016/2017, na podstawie wybitnych osiągnięć uczniów w roku szkolnym 2015/2016.
liczba stron w artykule 1 liczba zdjęć 0 liczba załączników 3 2016-06-17 12:53 / 6438    K. Mikulski

dla dyrektorów i samorządów Zarządzenie Kujawsko-Pomorskiego Kuratora Oświaty w sprawie rekrutacji na rok szkolny 2016/2017 ważna informacja
Zarządzenie Nr 51/2016 Kujawsko-Pomorskiego Kuratora Oświaty z dnia 16 czerwca 2016 r. zmieniające zarządzenie w sprawie ustalenia harmonogramu czynności w postępowaniu rekrutacyjnym oraz postępowaniu uzupełniającym na rok szkolny 2016/2017 do publicznych gimnazjów, publicznych szkół ponadgimnazjalnych i publicznych szkół dla dorosłych w województwie kujawsko–pomorskim, zawierającego szczegółowe terminy dokonywania czynności określonych w tym harmonogramie, w tym terminy składania dokumentów
liczba stron w artykule 1 liczba zdjęć 0 liczba załączników 1 2016-06-17 09:52 / 6442    K. Zaremba

informacje ogólne Stypendium ministra właściwego do spraw oświaty i wychowania ważna informacja
Nawiązując do postanowień art. 90i ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz. U. z 2015 r. poz. 2156, z późn. zm.) i rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 14 czerwca 2005 r. w sprawie stypendiów Prezesa Rady Ministrów ministra właściwego do spraw oświaty i wychowania oraz ministra właściwego do spraw kultury i ochrony dziedzictwa narodowego (Dz.U. Nr 106, poz. 890), uprzejmie przypominamy o konieczności przeprowadzenia procedury typowania kandydatów do stypendium ministra właściwego do spraw oświaty i wychowania na rok szkolny 2016/2017.
liczba stron w artykule 1 liczba zdjęć 0 liczba załączników 2 2016-06-15 15:08 / 6439    K. Mikulski

dla dyrektorów i samorządów Lista laureatów i finalistów olimpiad i turniejów w roku 2015/2016 ważna informacja
Lista uczniów, którzy w roku szkolnym 2015/2016 zostali laureatami i finalistami olimpiad i turniejów.
liczba stron w artykule 1 liczba zdjęć 0 liczba załączników 1 2016-06-15 11:46 / 6437    K. Mikulski


<<< nowsze informacje     1  2  3  4  [5]  6  7  8  9  10  11     starsze informacje >>>
© Copyright 2016 Kuratorium Oświaty w Bydgoszczy

Projekt i opracowanie: ix.pl