strona główna | ważne informacje | ostatnio dodane | wejście do piko | kontakt
baza szkół i placówek oświatowych

kalendarium kuratora

konkursy przedmiotowe kuratora

przykłady dobrych praktyw w szkole

Profilaktyka agresji i przemocy w szkołach

Podnoszenie jakoœci pracy szkół

Uczeń niepełnosprawny w szkole

Wspieranie rozwoju dzicka młodszego

Szkolnictwo Zawodowe

BIP biuletyn informacji publicznej
informacje ogólne  Jesteś w dziale informacje ogólne » Aktualności » Ważne informacje

dla dyrektorów i samorządów Narady Kuratorium Oświaty w Bydgoszczy z dyrektorami szkół i placówek woj. kujawsko-pomorskiego ważna informacja
Kuratorium Oświaty w Bydgoszczy zaprasza dyrektorów publicznych i niepublicznych szkół i placówek województwa kujawsko-pomorskiego na narady inaugurujące nowy rok szkolny 2014/2015.
liczba stron w artykule 1 liczba zdjęć 0 liczba załączników 0 2014-08-07 12:41 / 4651    K. Bylicki

dla dyrektorów i samorządów PILNE - Dotacja celowa na wyposażenie szkół w podręczniki, materiały edukacyjne i materiały ćwiczeniowe ważna informacja
liczba stron w artykule 1 liczba zdjęć 0 liczba załączników 1 2014-07-11 13:36 / 4639    S. Klich

dla nauczycieli Zaproszenie na konferencję "Pierwszy dzień, tydzień i miesiąc: wsparcie dla nauczycieli sześciolatków" ważna informacja
Kuratorium Oświaty w Bydgoszczy zaprasza dyrektorów i nauczycieli szkół podstawowych, na konferencję pt.: "Pierwszy dzień, tydzień i miesiąc: wsparcie dla nauczycieli sześciolatków". Konferencja odbędzie się 27 sierpnia 2014 r. w godzinach od 10:00 do 15:00, w Bibliotece Uniwersytetu Kazimierza Wielkiego w Bydgoszczy, ul. Szymanowskiego 3.
liczba stron w artykule 1 liczba zdjęć 0 liczba załączników 6 2014-07-01 09:56 / 4622    K. Zaremba

dla dyrektorów i samorządów Dystrybucja podręcznika ważna informacja
Informujemy, iż Ministerstwo Edukacji Narodowej udostępniło aplikację umożliwiającą złożenie przez publiczne szkoły podstawowe i publiczne ogólnokształcące szkoły muzyczne I stopnia zapotrzebowania na "Nasz Elementarz" - podręcznik do klasy I szkoły podstawowej zapewniany przez MEN oraz przez niepubliczne szkoły podstawowe i niepubliczne ogólnokształcące szkoły muzyczne I stopnia wniosku o wyposażenie w "Nasz Elementarz".
liczba stron w artykule 1 liczba zdjęć 0 liczba załączników 0 2014-06-20 10:06 / 4614    S. Klich

dla dyrektorów i samorządów Zaproszenie na Wojewódzką Galę Laureatów i Finalistów Olimpiad i Turniejów ważna informacja
Szanowni Dyrektorzy Szkół Ponadgimnazjalnych, których uczniowie brali udział w olimpiadach przedmiotowych, Szanowni Laureaci i Finaliści i ich Opiekunowie
liczba stron w artykule 1 liczba zdjęć 0 liczba załączników 0 2014-06-17 08:15 / 4611    K. Mikulski

dla dyrektorów i samorządów Dofinansowanie podręczników dla uczniów niewidomych ważna informacja
Kuratorium Oświaty w Bydgoszczy działając na prośbę Ministerstwa Edukacji Narodowej informuje, że wzorem lat ubiegłych Ministerstwo Edukacji Narodowej pozyskało dodatkowe środki z budżetu państwa na dofinansowywanie podręczników szkolnych i książek pomocniczych dla uczniów niewidomych.
liczba stron w artykule 1 liczba zdjęć 0 liczba załączników 0 2014-06-06 13:06 / 4595    S. Klich

dla dyrektorów i samorządów Zbieranie danych do „Wyprawka szkolna” w 2014 r. ważna informacja
W związku z przygotowywanym do realizacji przez Ministerstwo Edukacji Narodowej Rządowym programem pomocy uczniom w 2014 r. "Wyprawka szkolna" zwracam się z uprzejmą prośbą o zebranie danych nt. występujących potrzeb w zakresie dofinansowania podręczników dla uczniów w roku szkolnym 2014/2015.
liczba stron w artykule 1 liczba zdjęć 0 liczba załączników 1 2014-06-06 12:23 / 4594    S. Klich

dla dyrektorów i samorządów Stypendium Prezesa Rady Ministrów ważna informacja
Uprzejmie przypominamy o konieczności przeprowadzenie procedury typowania kandydatów do Stypendium Prezesa Rady Ministrów na rok szkolny 2014/2015, na podstawie wybitnych osiągnięć uczniów w roku szkolnym 2013/2014.
liczba stron w artykule 1 liczba zdjęć 0 liczba załączników 2 2014-06-06 10:26 / 4539    K. Mikulski

dla dyrektorów i samorządów Stypendium ministra właściwego do spraw oświaty i wychowania ważna informacja
Uprzejmie przypominamy o konieczności przeprowadzenia procedury typowania kandydatów do Stypendium ministra właściwego do spraw oświaty i wychowania na rok szkolny 2014/2015.
liczba stron w artykule 1 liczba zdjęć 0 liczba załączników 2 2014-06-06 10:25 / 4540    K. Mikulski

dla dyrektorów i samorządów Zaproszenie na konferencję pn. "Język niemiecki szansą na poszerzenie oferty edukacyjnej szkół oraz możliwości zawodowych uczniów" ważna informacja
Kuratorium Oświaty w Bydgoszczy zaprasza dyrektorów gimnazjów, szkół ponadgimnazjalnych, nauczycieli języka niemieckiego oraz nauczycieli organizujących wymianę polsko-niemiecką na konferencję pn. "Język niemiecki szansą na poszerzenie oferty edukacyjnej szkół oraz możliwości zawodowych uczniów".
liczba stron w artykule 1 liczba zdjęć 0 liczba załączników 1 2014-06-02 11:47 / 4542    K. Zaremba


<<< nowsze informacje     1  2  3  4  [5]  6  7  8  9  10  11     starsze informacje >>>
© Copyright 2014 Kuratorium Oświaty w Bydgoszczy

Projekt i opracowanie: ix.pl