strona główna | ważne informacje | ostatnio dodane | wejście do piko | kontakt
baza szkół i placówek oświatowych

kalendarium kuratora

konkursy przedmiotowe kuratora

przykłady dobrych praktyw w szkole

Profilaktyka agresji i przemocy w szkołach

Profilaktyka agresji i przemocy w szkołach

Podnoszenie jakoœci pracy szkół

Uczeń niepełnosprawny w szkole

Wspieranie rozwoju dzicka młodszego

Szkolnictwo Zawodowe

BIP biuletyn informacji publicznej
informacje ogólne  Jesteś w dziale informacje ogólne » Aktualności » Ważne informacje

dla dyrektorów i samorządów Program "Książki naszych marzeń" ważna informacja
W roku szkolnym 2015/2016 realizowany będzie program "Książki naszych marzeń", który przede wszystkim umożliwi zakup książek.
liczba stron w artykule 1 liczba zdjęć 0 liczba załączników 1 2015-06-11 12:38 / 5505    A. Nicpoń

dla dyrektorów i samorządów Zaproszenie na Wojewódzką Galę Laureatów i Finalistów Olimpiad i Turniejów ważna informacja
Kuratorium Oświaty w Bydgoszczy uprzejmie zaprasza laureatów i finalistów olimpiad przedmiotowych i turniejów (zgłoszonych do kuratorium) na galę, która odbędzie się w 2 turach.
liczba stron w artykule 1 liczba zdjęć 0 liczba załączników 0 2015-06-10 07:48 / 5503    K. Zaremba

informacje ogólne Wniosek o przyznanie świadczenia z zakładowego funduszu świadczeń socjalnych związanych z dofinansowaniem wypoczynku 2015 ważna informacja
Kujawsko - Pomorski Kurator informuje, że zgodnie z Zarządzeniem Nr 8/15 Kujawsko-Pomorskiego Kuratora Oświaty z dnia 30 stycznia 2015 r. w sprawie obwieszczenia o ogłoszeniu tekstu jednolitego zarządzenia w sprawie Regulaminu Świadczeń Socjalnych Kuratorium Oświaty w Bydgoszczy emerytom przysługuje dofinansowanie do wypoczynku.
liczba stron w artykule 1 liczba zdjęć 0 liczba załączników 1 2015-06-08 14:46 / 5501    M. Bazelak

dla nauczycieli Zaproszenie na konferencję "Chronimy dzieci" ważna informacja
W ramach realizacji Rządowego programu na lata 2014-2016 „Bezpieczna i przyjazna szkoła” Kuratorium Oświaty w Bydgoszczy oraz Fundacja Dzieci Niczyje zapraszają na konferencję Chronimy Dzieci – program certyfikacji placówek oświatowych wdrażających systemowe rozwiązania w zakresie ochrony dzieci przed przemocą. Konferencja odbędzie się 8 czerwca 2015 r. w godzinach 10.00-13.40 w sali sesyjnej Kujawsko-Pomorskiego Urzędu Wojewódzkiego, ul. Jagiellońska 3 w Bydgoszczy.
liczba stron w artykule 1 liczba zdjęć 0 liczba załączników 0 2015-06-02 14:14 / 5460    K. Zaremba

dla dyrektorów i samorządów Monitorowanie realizacji w roku szkolnym 2014/2015 podstawy programowej kształcenia ogólnego ważna informacja
Informuję, że w związku z ustalonymi przez Ministra Edukacji Narodowej podstawowymi kierunkami realizacji polityki oświatowej państwa na rok szkolny 2014/2015 prowadzone będzie monitorowanie wdrażania podstawy programowej w szkołach podstawowych, gimnazjach, liceach ogólnokształcących i technikach. Celem monitorowania jest pozyskanie od dyrektorów informacji o stosowanych przez szkoły rozwiązaniach organizacyjnych i metodycznych związanych z wdrażaniem podstawy programowej oraz o uwzględnianiu zalecanych warunków i sposobów jej realizacji, których stosowanie sprzyja osiąganiu zamierzonych efektów edukacyjnych.
liczba stron w artykule 1 liczba zdjęć 0 liczba załączników 3 2015-06-02 14:08 / 5495    K. Bylicki

dla dyrektorów i samorządów Stypendium Prezesa Rady Ministrów ważna informacja
Przypominamy o obowiązujących procedurach i terminach przy typowaniu kandydatów do stypendium Prezesa Rady Ministrów na rok szkolny 2015/2016, na podstawie osiągnięć uczniów w roku szkolnym 2014/2015 w szkole, której ukończenie umożliwia uzyskanie świadectwa dojrzałości.
liczba stron w artykule 1 liczba zdjęć 0 liczba załączników 2 2015-06-01 08:02 / 5482    K. Mikulski

dla dyrektorów i samorządów Zaproszenie na konferencję pt.: "Edukacja prawna młodzieży" ważna informacja
Kuratorium Oświaty w Bydgoszczy zaprasza przedstawicieli jednostek samorządu terytorialnego, dyrektorów gimnazjów i szkół ponadgimnazjalnych na konferencję pt.: "Edukacja prawna młodzieży".
liczba stron w artykule 1 liczba zdjęć 0 liczba załączników 1 2015-05-19 08:11 / 5438    K. Zaremba

dla dyrektorów i samorządów Informacja w sprawie przeliczania na punkty osiągnięć kandydatów do gimnazjum w trakcie postępowania rekrutacyjnego na rok szkolny 2015/2016 ważna informacja
W Zarządzeniu Nr 17/2014 Kujawsko-Pomorskiego Kuratora Oświaty z dnia 18 lutego 2015 r. określono, zgodnie z przepisami art. 9 ust. 1 ustawy z dnia 6 grudnia 2013 r. o systemie oświaty oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. z 2014 r. Nr 7 z późn. zm.), terminy przeprowadzania postępowania rekrutacyjnego do publicznych gimnazjów na rok szkolny 2015/2016.
liczba stron w artykule 1 liczba zdjęć 0 liczba załączników 0 2015-05-18 15:24 / 5462    K. Zaremba

informacje ogólne Zbieranie informacji - laureaci i finaliści olimpiad centralnych w roku szkolnym 2014-2015 ważna informacja
Państwo Dyrektorzy Szkół Ponadgimnazjalnych Województwa Kujawsko-Pomorskiego Kuratorium Oświaty w Bydgoszczy uprzejmie prosi o przesłanie w terminie do 25 maja 2015 r. informacji dotyczącej uczniów szkoły, którzy w roku szkolnym 2014/2015 uzyskali tytuł laureata lub finalisty olimpiady.
liczba stron w artykule 1 liczba zdjęć 0 liczba załączników 2 2015-05-18 11:24 / 5444    K. Mikulski

dla dyrektorów i samorządów Konferencja dla przedstawicieli jednostek samorządu terytorialnego - ,,Dobra szkoła w mojej gminie, powiecie, wojewodztwie" ważna informacja
Kujawsko-Pomorski Kurator Oświaty oraz Zespół projektu „Program Wzmocnienia Efektywności Nadzoru Pedagogicznego i Oceny Jakości Pracy Szkoły”, zapraszają na konferencje „Jak doskonalić pracę szkół i placówek, wykorzystując dane z realizowanego przez państwo nadzoru pedagogicznego”, które odbędą się 19 maja 2015 r. w Centrum Kształcenia Ustawicznego w Toruniu Plac Św. Katarzyny 8 oraz 26 maja we Włocławku w Centrum Kultury ,,Browar B” ul. Łęgska 28 w godzinach od 9.00 do 14.00. Konferencja w Toruniu dotyczy przedstawicieli jst z terenu działania Kuratorium Oświaty w Bydgoszczy i Delegatury w Toruniu, natomiast konferencja we Włocławku jest adresowana do przedstawicieli organów prowadzących z rejonu działania Delegatury Kuratorium Oświaty we Włocławku.
liczba stron w artykule 1 liczba zdjęć 0 liczba załączników 1 2015-05-05 09:26 / 5425    K. Bylicki


<<< nowsze informacje     1  2  3  4  [5]  6  7  8  9  10  11     starsze informacje >>>
© Copyright 2015 Kuratorium Oświaty w Bydgoszczy

Projekt i opracowanie: ix.pl