strona główna | ważne informacje | ostatnio dodane | wejście do piko | kontakt
baza szkół i placówek oświatowych

kalendarium kuratora

konkursy przedmiotowe kuratora

przykłady dobrych praktyw w szkole

Profilaktyka agresji i przemocy w szkołach

Podnoszenie jakoœci pracy szkół

Uczeń niepełnosprawny w szkole

Wspieranie rozwoju dzicka młodszego

Szkolnictwo Zawodowe

BIP biuletyn informacji publicznej
informacje ogólne  Jesteś w dziale informacje ogólne » Aktualności » Ważne informacje

informacje ogólne Terminy wglądu do prac po rejonowym etapie konkursu z języka angielskiego dla szkół podstawowych w roku szkolnym 2014/2015 ważna informacja
Terminy wglądu do prac po rejonowym etapie konkursu z języka angielskiego dla szkół podstawowych w roku szkolnym 2014/2015.
liczba stron w artykule 1 liczba zdjęć 0 liczba załączników 1 2014-12-05 14:47 / 5031    A. Wnorowski

dla dyrektorów i samorządów Organizacja pracy szkół w okresie przerwy świątecznej ważna informacja
W załączeniu przekazuję Państwu list Pani Joanny Kluzik-Rostkowskiej – Ministra Edukacji Narodowej dotyczący organizacji pracy szkół w okresie przerwy świątecznej. Proszę Państwa o zdiagnozowanie potrzeb w zakresie zapewnienia dzieciom w tym okresie zajęć opiekuńczo-wychowawczych oraz poinformowanie rodziców i opiekunów uczniów o rozwiązaniach przyjętych w tej sprawie w Państwa szkołach.
liczba stron w artykule 1 liczba zdjęć 0 liczba załączników 1 2014-12-05 14:44 / 5038    K. Bylicki

informacje ogólne Ostateczny podział na komisje rejonowe wojewódzkiego konkursu przedmiotowego z języka angielskiego dla uczniów szkół podstawowych ważna informacja
Zgodnie z Regulaminem ogólnym konkursów przedmiotowych organizowanych przez Kujawsko-Pomorskiego Kuratora Oświaty w województwie kujawsko-pomorskim rozdział 3 punkt 8.3. Obszar działania komisji rejonowych może ulec zmianie po ogłoszeniu wyników etapu szkolnego. Informacja o zmianach opublikowana zostanie na stronie Kuratorium Oświaty, ostateczny podział na komisje rejonowe następuje po opublikowaniu wyników etapu szkolnego.
liczba stron w artykule 1 liczba zdjęć 0 liczba załączników 1 2014-12-03 09:33 / 4923    A. Wnorowski

informacje ogólne Ostateczny podział na komisje rejonowe Wojewódzkiego konkursu przedmiotowego z języka polskiego dla uczniów gimnazjum ważna informacja
Zgodnie z Regulaminem ogólnym konkursów przedmiotowych organizowanych przez Kujawsko - Pomorskiego Kuratora Oświaty w województwie kujawsko - pomorskim rozdział 3 punkt 8.3. Obszar działania komisji rejonowych może ulec zmianie po ogłoszeniu wyników etapu szkolnego. Informacja o zmianach opublikowana zostanie na stronie Kuratorium Oświaty, ostateczny podział na komisje rejonowe następuje po opublikowaniu wyników etapu szkolnego. Prace uczniów zakwalifikowanych do etapu rejonowego należy przekazywać zgodnie z poniższym podziałem.
liczba stron w artykule 1 liczba zdjęć 0 liczba załączników 1 2014-12-02 09:33 / 4880    K. Zaremba

dla dyrektorów i samorządów Weryfikacja SIO wg stanu na 30 września 2014 ważna informacja
Jednostki Samorządu Terytorialnego woj. kujawsko-pomorskiego
liczba stron w artykule 1 liczba zdjęć 0 liczba załączników 2 2014-11-28 12:34 / 5010    M. Bazelak

dla dyrektorów i samorządów Ważne - Stypendia socjalne - zapotrzebowanie na miesiąc grudzień 2014 r. ważna informacja
Szanowni Państwo Prezydenci Miast, Burmistrzowie i Wójtowie województwa kujawsko-pomorskiego
liczba stron w artykule 1 liczba zdjęć 0 liczba załączników 0 2014-11-20 13:33 / 4990    M. Bazelak

dla nauczycieli „RWE – JAKO MECENAS KULTURY, NAUKI I SZTUKI POLSKIEJ" ważna informacja
w dniach 15-16 grudnia 2014 r. Archiwum Emigracji Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu, organizuje wydarzenie wieńczące „Rok Jana Nowaka-Jeziorańskiego w Polsce”. Będzie to dwudniowa konferencja popularno-naukowa poświęcona mecenatowi RWE nad kulturą, nauką i sztuką polską XX wieku. Konferencja kierowana będzie do młodzieży, dla której wiedza o dorobku emigracji polskiej jest niedostępna oraz nauczycieli historii w regionie, którzy tę wiedzę pielęgnują i rozpowszechniają.
liczba stron w artykule 1 liczba zdjęć 0 liczba załączników 1 2014-11-20 08:07 / 4899    K. Zaremba

informacje ogólne ZMIANA GODZINY ROZPOCZĘCIA ETAPU REJONOWEGO WOJEWÓDZKIEGO KONKURSU PRZEDMIOTOWEGO Z JĘZYKA ROSYJSKIEGO ważna informacja
Kuratorium Oświaty w Bydgoszczy informuje o zmianie godziny rozpoczęcia etapu rejonowego Konkursu Przedmiotowego z Języka Rosyjskiego dla uczniów gimnazjów w roku szkolnym 2014/2015 organizowanego w województwie kujawsko-pomorskim.
liczba stron w artykule 1 liczba zdjęć 0 liczba załączników 0 2014-11-19 13:33 / 4983    K. Zaremba

dla nauczycieli OPIEKA NAD DZIECKIEM Z CUKRZYCĄ- SZKOLENIE DLA PRACOWNIKÓW PRZEDSZKOLI – 21 LISTOPADA 2014 ROKU ważna informacja
Cukrzyca typu I jest jedną z najczęstszych chorób przewlekłych występujących u dzieci i młodzieży. W ostatnich dekadach obserwuje się wzrost zachorowalności na tę postać cukrzycy, szczególnie wśród najmłodszych dzieci. Specyfiką cukrzycy jest konieczność monitorowania poziomu glukozy, podawania insuliny, obliczania kaloryczności posiłków oraz występowanie wahań poziomu cukru we krwi. Błędy spowodowane niewłaściwą opieką mogą być przyczyną wystąpienia powikłań, często skutkujących poważnie dla zdrowia i życia dziecka.
liczba stron w artykule 1 liczba zdjęć 0 liczba załączników 0 2014-11-19 09:42 / 4963    E. Balana-Mroczkowska

dla dyrektorów i samorządów Konferencje rejonowe „Rozwój szkolnictwa zawodowego w perspektywie UE na lata 2014 -2020. Promocja wynalazczości i innowacyjności” ważna informacja
Urząd Marszałkowski Województwa Kujawsko-Pomorskiego, Kujawsko-Pomorskie Stowarzyszenie Samorządowe „ Europa Kujaw i Pomorza” oraz Kuratorium Oświaty w Bydgoszczy zapraszają dyrektorów szkół i placówek, nauczycieli, przedstawicieli organów prowadzących szkoły oraz pracodawców na rejonowe konferencje poświęcone rozwojowi szkolnictwa zawodowego w nowej perspektywie UE na lata 2014-2020 oraz promocji wynalazczości i innowacyjności.
liczba stron w artykule 1 liczba zdjęć 0 liczba załączników 3 2014-11-19 09:41 / 4969    K. Zaremba


<<< nowsze informacje     1  2  3  4  [5]  6  7  8  9  10  11     starsze informacje >>>
© Copyright 2015 Kuratorium Oświaty w Bydgoszczy

Projekt i opracowanie: ix.pl