strona główna | ważne informacje | ostatnio dodane | wejście do piko | kontakt
baza szkół i placówek oświatowych

kalendarium kuratora

konkursy przedmiotowe kuratora

przykłady dobrych praktyw w szkole

Profilaktyka agresji i przemocy w szkołach

Profilaktyka agresji i przemocy w szkołach

Podnoszenie jakoœci pracy szkół

Uczeń niepełnosprawny w szkole

Wspieranie rozwoju dzicka młodszego

Szkolnictwo Zawodowe

BIP biuletyn informacji publicznej
informacje ogólne  Jesteś w dziale informacje ogólne » Aktualności » Ważne informacje

informacje ogólne Wyniki Konkursu Przedmiotowego z Matematyki dla uczniów szkół podstawowych w roku szkolnym 2015/2016 ważna informacja
Wyniki Konkursu Przedmiotowego z Matematyki dla uczniów szkół podstawowych w roku szkolnym 2015/2016 zostały opublikowane na podstawie Regulaminu ogólnego konkursów przedmiotowych organizowanych przez Kujawsko-Pomorskiego Kuratora Oświaty w województwie kujawsko-pomorskim dla uczniów szkół podstawowych i gimnazjów w roku szkolnym 2015/2016 rozdział 1 „I. Organizacja i przeprowadzenie konkursów” punkt 7 „Przebieg konkursu” podpunkt 3) „W etapie rejonowym konkursu może wziąć udział uczeń, który uzyskał, co najmniej 65% punktów możliwych do uzyskania na etapie szkolnym lub 10% uczestników z najlepszym wynikiem w przypadku, gdy próg 65% punktów uzyska mniej niż 10% uczestników etapu szkolnego”.
liczba stron w artykule 1 liczba zdjęć 0 liczba załączników 0 2015-10-20 11:18 / 5796    K. Zaremba

dla dyrektorów i samorządów Lista osób odznaczonych Krzyżami Zasługi, Medalami Złotymi i Brązowymi Za Długoletnią Służbę ważna informacja
Lista osób odznaczonych Krzyżami Zasługi, Medalami Złotymi i Brązowymi Za Długoletnią Służbę
liczba stron w artykule 1 liczba zdjęć 0 liczba załączników 1 2015-10-19 10:01 / 5819    M. Bazelak

informacje ogólne Wyniki etapu szkolnego konkursu przedmiotowego z matematyki dla uczniów szkół podstawowych ważna informacja
Przypominamy, że dyrektor szkoły, w ciągu dwóch dni od dnia otrzymania wyników etapu szkolnego konkursu od szkolnej komisji konkursowej, ma obowiązek rejestracji wyników uzyskanych przez poszczególnych uczniów z wybranego konkursu, poprzez wpisanie w systemie PIKO całkowitej liczby punktów uzyskanych przez ucznia oraz dodatkowo ma obowiązek przygotowania wydruku z systemu PIKO. W związku z powyższym zwracamy się z prośbą o wpisanie wyników uczniów biorących udział w etapie szkolnym konkursu przedmiotowego z matematyki, dzisiaj (12.10.2015 r.), do godziny 15.00. Wyniki wstępne ww. konkursu zostaną opublikowane 13 października br.
liczba stron w artykule 1 liczba zdjęć 0 liczba załączników 0 2015-10-12 12:45 / 5786    K. Zaremba

dla rodziców i uczniów Lista stypendystów stypendium ministra właściwego do spraw oświaty i wychowania za wybitne osiągnięcia w roku szkolnym 2014/2015 ważna informacja
W załączeniu znajduje się lista stypendystów ministra właściwego do spraw oświaty i wychowania za wysokie osiągnięcia edukacyjne w roku szkolny 2014/2015.
liczba stron w artykule 1 liczba zdjęć 0 liczba załączników 1 2015-10-08 14:00 / 5780    K. Zaremba

dla dyrektorów i samorządów Lista osób odznaczonych i uhonorowanych Nagrodami MEN i KO w 2015 r. Profesorowie Oświaty. ważna informacja
Wręczenie Odznaczeń Państwowych: Krzyży Zasługi, Medali Złotych i Brązowych za Długoletnią Służbę w 2015 r. nastąpi w terminie późniejszym.
liczba stron w artykule 1 liczba zdjęć 0 liczba załączników 1 2015-10-07 14:27 / 5776    M. Bazelak

dla dyrektorów i samorządów Harmonogram uroczystości wręczenia odznaczeń państwowych i resortowych, Nagród Ministra Edukacji Narodowej oraz Kujawsko-Pomorskiego Kuratora Oświaty ważna informacja
Uprzejmie informujemy, że uroczystości wręczenia odznaczeń państwowych i resortowych, Nagród Ministra Edukacji Narodowej oraz Kujawsko-Pomorskiego Kuratora Oświaty, odbędą się w następujących miejscach i terminach.
liczba stron w artykule 1 liczba zdjęć 0 liczba załączników 0 2015-10-07 09:52 / 5774    K. Zaremba

dla dyrektorów i samorządów Terminarz uroczystości wręczenia odznaczeń państwowych i resortowych, Nagród Ministra Edukacji Narodowej oraz Kujawsko-Pomorskiego Kuratora Oświaty ważna informacja
Uprzejmie informujemy, że uroczystości wręczenia odznaczeń państwowych i resortowych, Nagród Ministra Edukacji Narodowej oraz Kujawsko-Pomorskiego Kuratora Oświaty, odbędą się w następujących miejscach
liczba stron w artykule 1 liczba zdjęć 0 liczba załączników 0 2015-09-30 15:17 / 5755    K. Zaremba

dla dyrektorów i samorządów Organy prowadzące szkoły, którym udzielono wsparcia w ramach Rządowego programu „Bezpieczna+” ważna informacja
Lista organów prowadzących szkoły, którym zostało udzielone wsparcie finansowe w ramach Rządowego programu wspomagania w latach 2015–2018 organów prowadzących szkoły w zapewnieniu bezpiecznych warunków nauki, wychowania i opieki w szkołach – „Bezpieczna+”
liczba stron w artykule 1 liczba zdjęć 0 liczba załączników 0 2015-09-28 12:17 / 5745    A. Wnorowski

dla dyrektorów i samorządów Dane liczbowe sześciolatki - PILNE!!! ważna informacja
Szanowni Państwo Dyrektorzy szkół podstawowych województwa kujawsko-pomorskiego
liczba stron w artykule 1 liczba zdjęć 0 liczba załączników 1 2015-09-08 13:03 / 5646    M. Bazelak

informacje ogólne Zarządzenie Kujawsko-Pomorskiego Kuratora Oświaty w sprawie organizacji konkursów przedmiotowych w roku szkolnym 2015/2016 ważna informacja
ZARZĄDZENIE Nr 52/2015 Kujawsko-Pomorskiego Kuratora Oświaty z dnia 7 września 2015 r. w sprawie organizacji konkursów przedmiotowych dla uczniów szkół podstawowych i gimnazjów województwa kujawsko-pomorskiego w roku szkolnym 2015/2016.
liczba stron w artykule 1 liczba zdjęć 0 liczba załączników 22 2015-09-07 12:22 / 5644    M. Bazelak


<<< nowsze informacje     1  2  3  4  [5]  6  7  8  9  10  11     starsze informacje >>>
© Copyright 2016 Kuratorium Oświaty w Bydgoszczy

Projekt i opracowanie: ix.pl