strona główna | ważne informacje | ostatnio dodane | wejście do piko | kontakt
baza szkół i placówek oświatowych

kalendarium kuratora

konkursy przedmiotowe kuratora

przykłady dobrych praktyw w szkole

Profilaktyka agresji i przemocy w szkołach

Podnoszenie jakoœci pracy szkół

Uczeń niepełnosprawny w szkole

Wspieranie rozwoju dzicka młodszego

Szkolnictwo Zawodowe

BIP biuletyn informacji publicznej
informacje ogólne  Jesteś w dziale informacje ogólne » Aktualności » Ważne informacje

dla dyrektorów i samorządów Zaproszenie na konferencję "Wychowanie - zadanie rodziców i szkoły" ważna informacja
Kuratorium Oświaty w Bydgoszczy zaprasza na spotkanie przedstawicieli Rad Rodziców gimnazjów.
liczba stron w artykule 1 liczba zdjęć 0 liczba załączników 0 2014-09-16 14:46 / 4728    K. Zaremba

informacje ogólne Zarządzenie Kujawsko-Pomorskiego Kuratora Oświaty w sprawie organizacji konkursów przedmiotowych w roku szkolnym 2014/2015 ważna informacja
liczba stron w artykule 1 liczba zdjęć 0 liczba załączników 22 2014-09-15 13:18 / 4753    K. Zaremba

dla dyrektorów i samorządów Plan nadzoru pedagogicznego Kujawsko-Pomorskiego Kuratora Oświaty na rok szkolny 2014/2015 ważna informacja
Plan nadzoru pedagogicznego Kujawsko-Pomorskiego Kuratora Oświaty na rok szkolny 2014/2015 został sporządzony na podstawie § 18 ust. 1, 2 i § 26 ust. 1 Rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 7 października 2009 r. w sprawie nadzoru pedagogicznego (Dz. U. z 2009 r. nr 168, poz. 1324 z późn. zm.).
liczba stron w artykule 1 liczba zdjęć 0 liczba załączników 4 2014-08-29 14:17 / 4692    S. Klich

dla dyrektorów i samorządów Komunikat w sprawie naboru dyrektorów - XVI cykl szkolenia - ewaluacja zewnętrzna ważna informacja
Kuratorium Oświaty w Bydgoszczy informuje o naborze na XVI cykl szkoleń dla dyrektorów szkół i placówek w których była prowadzona ewaluacja i którzy dotychczas nie brali udziału w szkoleniach z zakresu ewaluacji zewnętrznej realizowanych w ramach projektu „Program wzmocnienia efektywności systemu nadzoru pedagogicznego i oceny jakości pracy szkoły etap III”.
liczba stron w artykule 1 liczba zdjęć 0 liczba załączników 1 2014-08-20 14:17 / 4673    S. Klich

dla dyrektorów i samorządów Powszechne monitorowanie procesu wdrażania podstaw programowych kształcenia w zawodach 2014 ważna informacja
Krajowy Ośrodek Wspierania Edukacji Zawodowej i Ustawicznej zaprasza szkoły prowadzące kształcenie w zawodach do udziału w powszechnym monitorowaniu procesu wdrażania podstaw programowych kształcenia w zawodach. Celem monitorowania jest zebranie informacji na temat procesu wdrażania PPKZ i opracowanie, na podstawie jego wyników, oferty doskonalenia kadry zarządzającej i nauczycieli szkół zawodowych. Monitorowanie będzie realizowane za pomocą ankiet elektronicznych wypełnianych przez dyrektorów szkół zawodowych oraz nauczycieli kształcenia zawodowego
liczba stron w artykule 1 liczba zdjęć 0 liczba załączników 2 2014-08-19 11:09 / 4671    K. Bylicki

dla dyrektorów i samorządów Ostatni nabór wniosków w ramach Rządowego programu „Radosna szkoła” na 2014 r. ważna informacja
W związku z niewykorzystaniem wszystkich środków, przyznanych w 2014 r. na realizację Rządowego programu „Radosna szkoła” w woj. kujawsko-pomorskim, Wojewoda Kujawsko-Pomorski, pani Ewa Mes wyraziła zgodę na przeprowadzenie kolejnego naboru wniosków. Odbędzie się on w terminie 25 sierpnia – 5 września 2014 r.
liczba stron w artykule 1 liczba zdjęć 0 liczba załączników 0 2014-08-18 07:45 / 4664    A. Wnorowski

dla dyrektorów i samorządów Informacja dla dyrektorów szkół podstawowych w sprawie podręczników ważna informacja
Informacja dla dyrektorów szkół podstawowych w sprawie podręczników
liczba stron w artykule 1 liczba zdjęć 0 liczba załączników 2 2014-08-08 09:59 / 4659    M. Bazelak

dla dyrektorów i samorządów Narady Kuratorium Oświaty w Bydgoszczy z dyrektorami szkół i placówek woj. kujawsko-pomorskiego ważna informacja
Kuratorium Oświaty w Bydgoszczy zaprasza dyrektorów publicznych i niepublicznych szkół i placówek województwa kujawsko-pomorskiego na narady inaugurujące nowy rok szkolny 2014/2015.
liczba stron w artykule 1 liczba zdjęć 0 liczba załączników 0 2014-08-07 12:41 / 4651    K. Bylicki

dla dyrektorów i samorządów PILNE - Dotacja celowa na wyposażenie szkół w podręczniki, materiały edukacyjne i materiały ćwiczeniowe ważna informacja
liczba stron w artykule 1 liczba zdjęć 0 liczba załączników 1 2014-07-11 13:36 / 4639    S. Klich

dla nauczycieli Zaproszenie na konferencję "Pierwszy dzień, tydzień i miesiąc: wsparcie dla nauczycieli sześciolatków" ważna informacja
Kuratorium Oświaty w Bydgoszczy zaprasza dyrektorów i nauczycieli szkół podstawowych, na konferencję pt.: "Pierwszy dzień, tydzień i miesiąc: wsparcie dla nauczycieli sześciolatków". Konferencja odbędzie się 27 sierpnia 2014 r. w godzinach od 10:00 do 15:00, w Bibliotece Uniwersytetu Kazimierza Wielkiego w Bydgoszczy, ul. Szymanowskiego 3.
liczba stron w artykule 1 liczba zdjęć 0 liczba załączników 6 2014-07-01 09:56 / 4622    K. Zaremba


<<< nowsze informacje     1  2  3  4  [5]  6  7  8  9  10  11     starsze informacje >>>
© Copyright 2015 Kuratorium Oświaty w Bydgoszczy

Projekt i opracowanie: ix.pl