strona główna | ważne informacje | ostatnio dodane | wejście do piko | kontakt
baza szkół i placówek oświatowych

kalendarium kuratora

konkursy przedmiotowe kuratora

przykłady dobrych praktyw w szkole

Profilaktyka agresji i przemocy w szkołach

Profilaktyka agresji i przemocy w szkołach

Podnoszenie jakoœci pracy szkół

Uczeń niepełnosprawny w szkole

Wspieranie rozwoju dzicka młodszego

Szkolnictwo Zawodowe

BIP biuletyn informacji publicznej
informacje ogólne  Jesteś w dziale informacje ogólne » Aktualności » Ważne informacje

dla dyrektorów i samorządów Szósty Kongres Młodych Matematyków Polskich ważna informacja
Wydział Matematyki i Nauk Informacyjnych Politechniki Warszawskiej oraz Instytut Matematyczny Polskiej Akademii Nauk przy współudziale kolegium Dziekanów i Dyrektorów jednostek posiadających uprawnienia do nadawania stopnia doktora habilitowanego nauk matematycznych, organizują Szósty Kongres Młodych Matematyków Polskich w dniach 15-19 września 2016 r. w Warszawie.
liczba stron w artykule 1 liczba zdjęć 0 liczba załączników 2 2016-04-08 07:52 / 6298    A. Nicpoń

dla dyrektorów i samorządów Narodowy Program Rozwoju Czytelnictwa w roku 2016 ważna informacja
Lista organów prowadzących szkoły, którym zostało udzielone wsparcie finansowe w realizacji Priorytetu 3 Narodowego Programu Rozwoju Czytelnictwa w roku 2016, wraz z wysokościami kwot tego wsparcia
liczba stron w artykule 1 liczba zdjęć 0 liczba załączników 1 2016-04-07 10:37 / 6297    A. Nicpoń

dla dyrektorów i samorządów Badanie potrzeb w zakresie doskonalenia nauczycieli ważna informacja
Kuratorium Oświaty w Bydgoszczy zgodnie z organizowanym corocznym badaniem potrzeb w zakresie doskonalenia nauczycieli określonym w Zarządzeniu nr 34/2016 z dnia 10 marca 2016 r. Kujawsko-Pomorskiego Kuratora Oświaty w sprawie powołania zespołu badawczego do przeprowadzenia diagnozy potrzeb edukacyjnych nauczycieli w województwie kujawsko-pomorskim prosi o wypełnienie ankiet znajdujących się na stronie Internetowej o adresie: http://www.kuratorium.bydgoszcz.uw.gov.pl/diagnoza w terminie do 8 kwietnia 2016 r.
liczba stron w artykule 1 liczba zdjęć 0 liczba załączników 0 2016-04-05 08:21 / 6291    K. Mikulski

informacje ogólne Uprawnienia laureatów konkursów przedmiotowych dla uczniów szkół podstawowych - przypomnienie ważna informacja
Laureaci konkursów przedmiotowych o zasięgu wojewódzkim lub ponadwojewódzkim z zakresu jednego z grupy przedmiotów objętych sprawdzianem, którzy uzyskali ten tytuł w roku szkolnym 2012/2013 lub 2013/2014 i – zgodnie z regulaminem konkursu – byliby odpowiednio w 2013 lub 2014 r. zwolnieni ze sprawdzianu – są zwolnieni z pierwszej części sprawdzianu w 2015 r. i na zaświadczeniu otrzymują z tej części najwyższy wynik (dotyczy to uczniów szkoły podstawowej, którzy tytuł laureata uzyskali w konkursie organizowanym z zakresu obowiązkowych zajęć edukacyjnych dla klas IV-VI).
liczba stron w artykule 1 liczba zdjęć 0 liczba załączników 0 2016-03-30 13:43 / 6281    K. Zaremba

dla dyrektorów i samorządów Wykaz kandydatów wytypowanych do medalu KEN, przesłanych do MEN celem dalszej weryfikacji 2016 ważna informacja
Wykaz kandydatów wytypowanych do medalu KEN, przesłanych do MEN celem dalszej weryfikacji 2016
liczba stron w artykule 1 liczba zdjęć 0 liczba załączników 1 2016-03-22 09:07 / 6264    M. Bazelak

dla dyrektorów i samorządów II spotkanie integracyjne uczniów województwa kujawsko-pomorskiego pod hasłem „Dostrzeż mnie – trzeźwy umysł, czyste serca” ważna informacja
Pani Jolanta Metkowska - p.o. Kujawsko-Pomorskiego Kuratora Oświaty oraz Pan Piotr Kendzierski - Dyrektor Zespołu Szkół im. Marka Kotańskiego w Inowrocławiu zapraszają do udziału w II spotkaniu integracyjnym uczniów województwa kujawsko-pomorskiego pod hasłem „Dostrzeż mnie – trzeźwy umysł, czyste serca”.
liczba stron w artykule 1 liczba zdjęć 0 liczba załączników 2 2016-03-17 20:53 / 6246    A. Borysiak

dla dyrektorów i samorządów Składanie zamówień na podręczniki szkolne i książki pomocnicze dla uczniów niewidomych i słobowidzących ważna informacja
Kuratorium Oświaty w Bydgoszczy informuje, że Ministerstwo Edukacji Narodowej, za pośrednictwem Ośrodka Rozwoju Edukacji (ORE), rozpoczęło zbieranie zamówień dotyczących zapotrzebowania na wydrukowane adaptacje podręczników szkolnych i książek pomocniczych, dostosowane do potrzeb uczniów niewidomych (w systemie Braille’a) oraz słabowidzących (w druku powiększonym) na rok szkolny 2016/2017 dla uczniów niewidomych i słabowidzących, dla których w roku szkolnym 2016/2017 nie przewiedziano innych, systemowych rozwiązań w tym zakresie.
liczba stron w artykule 1 liczba zdjęć 0 liczba załączników 2 2016-03-16 09:19 / 6257    S. Klich

informacje ogólne Zaświadczenia dla laureatów i finalistów konkursów przedmiotowych ważna informacja
Kuratorium Oświaty w Bydgoszczy uprzejmie informuje, że zaświadczenia dla laureatów i finalistów konkursów przedmiotowych organizowanych przez Kujawsko-Pomorskiego Kuratora Oświaty w roku szkolnym 2015/2016 zostaną przesłane na adresy szkół uczestników konkursów, do końca marca 2016 r.
liczba stron w artykule 1 liczba zdjęć 0 liczba załączników 0 2016-03-16 08:16 / 6224    K. Zaremba

informacje ogólne Wgląd do prac po etapie wojewódzkim Konkursu Przedmiotowego z Historii - dodatkowy ważna informacja
Wglądu do prac po etapie wojewódzkim Konkursu Przedmiotowego z Historii dla uczniów gimnazjów można dokonać 15 marca 2016 r. (wtorek), w godzinach 15:30-17:30, w V Liceum Ogólnokształcącym w Toruniu, przy ul. Sienkiewicza 34, sala 25 (II piętro).
liczba stron w artykule 1 liczba zdjęć 0 liczba załączników 0 2016-03-14 12:38 / 6247    K. Zaremba

dla dyrektorów i samorządów Termin przekazywania i instrukcje wprowadzania danych SIO wg stanu na 31 marca 2016 r. ważna informacja
Termin przekazywania i instrukcje wprowadzania danych SIO wg stanu na 31 marca 2016 r.
liczba stron w artykule 1 liczba zdjęć 0 liczba załączników 2 2016-03-09 08:17 / 2655    M. Bazelak


<<< nowsze informacje     1  2  3  4  [5]  6  7  8  9  10  11     starsze informacje >>>
© Copyright 2016 Kuratorium Oświaty w Bydgoszczy

Projekt i opracowanie: ix.pl