strona główna | ważne informacje | ostatnio dodane | wejście do piko | kontakt
Wizytatorzy - koordynatorzy

Dobry Start

baza szkół i placówek oświatowych

kalendarium kuratora

oferty pracy dla nauczycieli

konkursy przedmiotowe kuratora

przykłady dobrych praktyw w szkole

Niepodległa

Lekcja historii.

Reforma edukacji

Profilaktyka agresji i przemocy w szkołach

Profilaktyka agresji i przemocy w szkołach

Innowacje w edukacji

Podnoszenie jakości pracy szkół

Uczeń niepełnosprawny w szkole

Wspieranie rozwoju dzicka młodszego

Szkolnictwo Zawodowe

RODO

BIP biuletyn informacji publicznej

www.edupolis.pl
informacje ogólne  Jesteś w dziale informacje ogólne » Konkursy i olimpiady » inne konkursy

2018-09-14 10:38 / 8296   R. Ciechanowski informacje ogólne
Ogólnopolski Konkurs na biografie uczniów – wzorów godnych naśladowania

W trosce o wychowanie dzieci i młodzieży inspirowane wzorcami osobowymi, Katedra Dydaktyki i Edukacji Szkolnej w Instytucie Pedagogiki KUL, pod patronatem prof. dr hab. Kazimierza Wiatra – przewodniczącego Senackiej Komisji Nauki, Edukacji i Sportu ogłasza po raz czwarty Ogólnopolski Konkurs na biografie uczniów – wzorów godnych naśladowania. Konkurs adresowany jest do nauczycieli.

 

Organizatorzy Konkursu kontynuują podjęte zadanie, zmierzające do opracowania serii publikacji książkowych pt. „Młodzież jakiej nie znacie. Wzory osobowe godne naśladowania”. W ten sposób pragną ukazać sylwetki tych uczniów, którzy swoją postawą, zaangażowaniem w działania dają przykład zagospodarowywania swojego młodzieńczego życia budowaniem różnorodnego dobra.

 

Organizatorzy zwracają się z prośbą do dyrektorów, wychowawców, nauczycieli poszczególnych przedmiotów, opiekunów organizacji szkolnych, katechetów o nadesłanie biografii wspaniałych uczniów, klas VI, VII i VIII szkół podstawowych, szkół gimnazjalnych i ponadgimnazjalnych. Wydrukowaną pracę wraz z oświadczeniem dotyczącym zgody na publikację oraz podpisaną płytą z nagraniem opracowania należy nadesłać do dnia 30 listopada 2018 r. na adres:

 

Katolicki Uniwersytet Lubelski Jana Pawła II

Instytut Pedagogiki

Katedra Dydaktyki i Edukacji Szkolnej

ul. Droga Męczenników Majdanka 70

20-325 Lublin

 

O zakwalifikowaniu pracy do druku zdecyduje komitet redakcyjny.

 

Szczegółowe informacje zawarte są w załączonym liście oraz regulaminie.
© Copyright 2018 Kuratorium Oświaty w Bydgoszczy

Projekt i opracowanie: ix.pl