strona główna | ważne informacje | ostatnio dodane | wejście do piko | kontakt
Wizytatorzy - koordynatorzy

Dobry Start

baza szkół i placówek oświatowych

kalendarium kuratora

oferty pracy dla nauczycieli

konkursy przedmiotowe kuratora

przykłady dobrych praktyw w szkole

Niepodległa

Lekcja historii.

Reforma edukacji

Profilaktyka agresji i przemocy w szkołach

Profilaktyka agresji i przemocy w szkołach

Innowacje w edukacji

Podnoszenie jakości pracy szkół

Uczeń niepełnosprawny w szkole

Wspieranie rozwoju dzicka młodszego

Szkolnictwo Zawodowe

RODO

BIP biuletyn informacji publicznej

www.edupolis.pl
informacje ogólne  Jesteś w dziale informacje ogólne » Konkursy i olimpiady » inne konkursy

2017-11-22 12:30 / 7687   M. Bazelak informacje ogólne
Konkurs historyczny IX edycja "Na wspólnej ziemi"

W roku szkolnym 2017/2018 Fundacja Shalom organizuje kolejną, dziewiątą edycję konkursu dla szkół podstawowych i gimnazjów „Na wspólnej ziemi”.

 

Organizatorem konkursu jest Fundacja SHALOM.

 

Uczestnikami konkursu mogą być uczniowie szkół podstawowych i gimnazjów indywidualnie lub tworzący zespoły (klasowy, międzyklasowy lub międzyszkolny). Do konkursu mogą przystąpić także inne zespoły młodzieżowe (kilku-, kilkunastoosobowe) pod kierunkiem dorosłego opiekuna (nauczyciela, rodzica, instruktora). Udział w konkursie jest całkowicie dobrowolny.

 

Zasadniczym celem konkursu jest poznanie bogatej historii i tradycji Żydów polskich, ich wkładu i miejsca w dziejach społeczności lokalnych w ciągu wieków wspólnej historii. Tematyka konkursu dotyczy dziejów regionalnych społeczności żydowskich w miejscu zamieszkania uczestników konkursu (lub innym, wybranym miejscu, doktórego uczeń dotarł). Uczestnicy wykonują prace samodzielnie, wykazując w nich zarówno posiadaną wiedzę, umiejętności oraz emocjonalny stosunek do tematyki projektu.

 

Prace nie spełniające kryteriów samodzielności (np. skopiowane z internetu lub przepisane z książek) będą dyskwalifikowane. Cytaty należy opatrzeć przypisami źródłowymi. Prace pisemne należy nadsyłać w wersji elektronicznej i papierowej.
© Copyright 2018 Kuratorium Oświaty w Bydgoszczy

Projekt i opracowanie: ix.pl