strona główna | ważne informacje | ostatnio dodane | wejście do piko | kontaktinformacje ogólne  Jesteś w dziale informacje ogólne » Konkursy i olimpiady » inne konkursy

2013-06-26 13:25 / 3742   K. Zaremba informacje ogólne
Konkurs „Jak Polak z…- z sąsiadem lepiej”

Jeżeli podczas wakacji odwiedzisz tereny przygraniczne, wybierasz się nad morze lub w góry - to zachęcamy do zabrania aparatu i poszukania tam projektów dofinansowanych z Funduszy Europejskich, zrealizowanych we współpracy z partnerami z zagranicy. By wziąć udział w konkursie wystarczy zrobić zdjęcie, wypełnić formularz zgłoszeniowy i przesłać je do nas. Czekamy na ciekawe fotografie z miejsc, które zmieniły się bądź zaistniały dzięki wsparciu z transgranicznych programów Europejskiej Współpracy Terytorialnej i Europejskiego Instrumentu Sąsiedztwa i Partnerstwa.

Prace można przesyłać do 15 lipca 2013 r. W konkursie mogą wziąć udział dzieci i młodzież, a także osoby dorosłe. Dla obydwu grup wiekowych przewidziano nagrodę (czytnik e-booków) w każdej z 5 kategorii tematycznych:

 

  • przedsiębiorczość i innowacje;
  • przestrzeń publiczna, transport;
  • edukacja i nauka;
  • ochrona środowiska;
  • turystyka, kultura, tradycja.

 

 Każdy uczestnik konkursu może przysłać tylko jedno zdjęcie. Wielkość pliku w formacie jpg lub tiff nie powinna przekraczać 15 MB, a rozdzielczość fotografii powinna wynosić minimalnie 3000x2000 pikseli, 300 DPI.

Dodatkowo jury przyzna nagrodę dla beneficjenta najczęściej fotografowanego projektu.

Wypełniony i podpisany formularz zgłoszenia do konkursu (stanowiący załączniki do regulaminu) należy przesłać pocztą na adres organizatora konkursu:

Ministerstwo Rozwoju Regionalnego,
ul. Wspólna 2/4, 00-926 Warszawa, z dopiskiem: „Konkurs DWT”,
a skan zgłoszenia wraz z wykonaną fotografią na adres e-mail: konkurs.dwt@mrr.gov.pl


Szczegółowe informacje znajdują się w regulaminie i załącznikach. Serdecznie zapraszamy do udziału w konkursie!Konkurs „Jak Polak z…- z sąsiadem lepiej” - sfotografuj projekty transgraniczne i wygraj czytnik e-booków! Przedłużono termin przesyłania zgłoszeń do 15 lipca!

 

 
© Copyright 2024 Kuratorium Oświaty w Bydgoszczy

Projekt i opracowanie: ix.pl