strona główna | ważne informacje | ostatnio dodane | wejście do piko | kontaktinformacje ogólne  Jesteś w dziale informacje ogólne » Konkursy i olimpiady » inne konkursy

2022-09-19 12:12 / 11030   K. Sobieszczańskaważna informacja informacje ogólne
Ogólnopolski Konkurs Krasomówczy dla Dzieci i Młodzieży Szkolnej – eliminacje wojewódzkie na Zamku Golubskim 27 października 2022 r.

Oddział PTTK im. Zygmunta Kwiatkowskiego przystępuje do organizacji kolejnej edycji Konkursu Krasomówczego na Zamku Golubskim. Informujemy, że pierwszym etapem edycji młodzieżowej konkursu będą wojewódzkie eliminacje, które odbędą się na Zamku w dniu 27 października tego roku o godz. 10:00.

 

W Konkursie Krasomówczym na Zamku Golubskim, z jego przeszło czterdziestoletnią tradycją, bierze udział młodzież oraz przewodnicy turystyczni z całego kraju.

 

Główną nagrodą w konkursie będą KLEJNOTY ANNY WAZÓWNY – komplet biżuterii.

 

Ideą konkursu krasomówczego jest dbałość o kulturę języka ojczystego, umiejętność precyzyjnego, sugestywnego wypowiadania się, umiejętność ciekawego formułowania i wyrażania myśli, jak również, krzewienie wiedzy o kraju, a także pielęgnacja i pogłębianie postaw patriotycznych.

 

A oto istotne podstawowe informacje:

W swojej edycji młodzieżowej konkurs odbywa się w dwóch kategoriach:

  • kategoria szkół podstawowych (klasy IV-VIII),
  • kategoria szkół ponadpodstawowych.

Wojewódzkie eliminacje wszystkich kategorii szkół w naszym województwie organizowane przez Oddział PTTK im. Zygmunta Kwiatkowskiego odbędą się 27.10.2022 r. na Zamku Golubskim.

 

Ogólnopolski finał konkursu w kategorii szkół podstawowych (klasy IV-VIII) organizowany jest przez Oddział PTTK w Legnicy w dniach 17-20 listopada 2022r.

 

Ogólnopolski finał szkół ponadpodstawowych organizowany przez Oddział PTTK im. Zygmunta Kwiatkowskiego, odbędzie się na Zamku Golubskim w dniach 18-20.11.2022 r.

 

Do udziału w eliminacjach uczestnik pod okiem opiekuna przygotowuje jeden temat wystąpienia. Do udziału w finale należy przygotować dwa tematy (drugi temat na wypadek zakwalifikowania się do ścisłego finału).

 

Wystąpienie w kategorii szkół podstawowych powinno trwać 5 minut z tolerancją do 30 sekund, wystąpienie w kategorii szkół ponadpodstawowych natomiast – 10 minut z tą samą tolerancją.

 

Temat wystąpienia powinien mieć charakter krajoznawczy w szerokim rozumieniu tego słowa. Może on na przykład dotyczyć walorów danego miasta, wsi, regionu czy okolicy, którą uczestnik reprezentuje, oraz związanych z nią wydarzeń, zwyczajów, legend, osób, środowisk i innych znaczących dla danego miejsca zagadnień, które uczestnik uzna za ciekawe i warte przedstawienia.

 

Temat i charakter wystąpienia powinien być dostosowany do wieku i możliwości uczestnika konkursu.

 

W wypadku zainteresowania konkursem lub ewentualnych wątpliwości prosimy o kontakt z kol. Katarzyną Mrozek pod numerem telefonu 56 683 24 55, e-mail: kasia@zamekgolub.pl.

 

Szczegółowy regulamin imprezy w załączeniu.
© Copyright 2022 Kuratorium Oświaty w Bydgoszczy

Projekt i opracowanie: ix.pl