strona główna | ważne informacje | ostatnio dodane | wejście do piko | kontakt
baza szkół i placówek oświatowych

kalendarium kuratora

konkursy przedmiotowe kuratora

przykłady dobrych praktyw w szkole

Profilaktyka agresji i przemocy w szkołach

Podnoszenie jakoœci pracy szkół

Uczeń niepełnosprawny w szkole

Wspieranie rozwoju dzicka młodszego

Szkolnictwo Zawodowe

BIP biuletyn informacji publicznej
informacje ogólne  Jesteś w dziale informacje ogólne » Konkursy i olimpiady » inne konkursy

informacje ogólne KONKURS POETYCKI im. HALINY POŚWIATOWSKIEJ
Regionalny Ośrodek Kultury w Częstochowie zaprasza do udziału w XXXIV Ogólnopolskim Konkursie Poetyckim im. Haliny Poświatowskiej. Celem konkursu jest pobudzanie wrażliwości oraz aktywności twórczej w dziedzinie poezji, konfrontacje twórczości poetyckiej, promocja utalentowanych poetów i integracja środowisk literackich oraz rozbudzanie zainteresowań poezją. W konkursie mogą wziąć udział poeci z kraju i z zagranicy piszący w języku polskim, nie zrzeszeni lub będący członkami związków twórczych oraz debiutanci. Warunkiem udziału jest ukończenie 16 lat.
liczba stron w artykule 1 liczba zdjęć 0 liczba załączników 1 2011-05-24 13:53 / 2079    A. Borysiak

informacje ogólne Projekt - Szkolne Kluby Bezpieczeństwa - dla nauczycieli i uczniów szkół podstawowych
Szkolne Kluby Bezpieczeństwa to nowy, czwarty element międzynarodowego programu edukacyjnego "Bezpieczeństwo dla wszystkich" Renault. Projekt jest przeznaczony dla uczniów i nauczycieli szkół podstawowych w całej Polsce, a udział w nim jest całkowicie BEZPŁATNY. Ilość członków Klubu jest nieograniczona. Celem Szkolnych Klubów Bezpieczeństwa jest aktywne działanie na rzecz poprawy bezpieczeństwa ruchu drogowego wśród lokalnej społeczności - w szkole, jak i poza nią.
liczba stron w artykule 1 liczba zdjęć 0 liczba załączników 0 2011-05-24 09:36 / 2075    A. Borysiak

informacje ogólne Konkurs plastyczny - „Śmigłowiec ratunkowy w oczach dziecka”
Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej Lotnicze Pogotowie Ratunkowe zaprasza do udziału w konkursie plastycznym - „Śmigłowiec ratunkowy w oczach dziecka”. Konkurs skierowany jest do dzieci w wieku przedszkolnym – od 5 lat, uczniów szkół podstawowych i gimnazjów. Szczegółowe informacje znajdują się w załączonym regulaminie. Termin nadsyłania prac mija 26 maja 2011 roku.
liczba stron w artykule 1 liczba zdjęć 0 liczba załączników 1 2011-05-24 09:34 / 2076    A. Borysiak

informacje ogólne Konkurs edukacyjny Komisji Nadzoru Finansowego dla uczniów gimnazjum
W ramach misji edukacyjnej Komisja Nadzoru Finansowego ogłasza I edycję konkursu dla uczniów szkół gimnazjalnych na najlepszy projekt edukacyjny dotyczący rynku finansowego. Termin przesyłania prac oraz zgłoszeń uczestnictwa upływa 31 maja 2011 r.
liczba stron w artykule 1 liczba zdjęć 0 liczba załączników 0 2011-05-17 13:39 / 2041    A. Wnorowski

informacje ogólne Konkurs 4,5,6 - wyliczanka, rymowanka matematyczna
Konkurs ma na celu ukazanie matematyki jako nauki przyjemnej i przyjaznej uczniom, zachęcić uczniów do zabaw matematycznych, pobudzić ich wyobraźnię oraz twórcze myślenie. Zadanie konkursowe polega na stworzeniu (dowolną techniką i w dowolnej formie) wyliczanki, rymowanki matematycznej. Jest skierowany do uczniów klas IV-VI szkoły podstawowej oraz nauczycieli matematyki. Prace pt.:"4, 5, 6 - wyliczanka/rymowanka matematyczna" (wiersz, rysunek, grafika, projekt, etc.) w dowolnym formacie należy przesyłać na adres Wydawnictwa lub drogą elektroniczną na adres: konkurs@res-polona.com.pl
liczba stron w artykule 1 liczba zdjęć 0 liczba załączników 0 2011-05-17 11:26 / 2051    V. Tyborowska

informacje ogólne Ogólnopolski konkurs Plastyczny "Beskidzka 5"
Zapraszamy do udziału w Ogólnopolskim konkursie plastycznym "Beskidzka 5"! Prace konkursowe mogą być wykonane dowolną techniką. Ocena prac będzie dokonywana w trzech kategoriach: szkoły podstawowe, gimnazja oraz szkoły ponadgimnazjalne. Temat prac musi być ściśle związany z przyrodą, tradycjami, ludźmi, historią lub dziedzictwem kulturowym terenu Beskidzkiej 5 (Gmina Brenna, Gmina Istebna, Szczyrk, Wisła, Ustroń).
liczba stron w artykule 1 liczba zdjęć 0 liczba załączników 0 2011-05-17 11:25 / 2052    V. Tyborowska

informacje ogólne Konkursy dla uczniów szkół gimnazjalnych i ponadgimnazjalnych organizowane przez Wojewodę Kujawsko-Pomorskiego
Wojewoda Kujawsko-Pomorski we współpracy z Wojewódzkim Funduszem Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Trouniu zaprasza uczniów szkół gimnazjalnych i ponadgimnazjalnych do wzięcia udziału w konkursach obejmujących tematykę związaną z ochroną środowiska. Dokładne informacje na temat powyższych konkursów znajdziecie Państwo w załącznikach.
liczba stron w artykule 1 liczba zdjęć 0 liczba załączników 4 2011-05-17 11:13 / 2059    A. Borysiak

informacje ogólne Polsko-niemiecki konkurs medialny "SĄSIEDZI-PARTNERZY-PRZYJACIELE"
Zapraszamy do wzięcia udziału w polsko-niemieckim konkursie "Sąsiedzi-Partnerzy-Przyjaciele", którego tematem jest sąsiedztwo Polski i Niemiec. Konkurs przeznaczony jest dla uczniów w wieku od 14 do 20 lat. W ramach konkursu możliwe jest przesłanie prac w formacie cyfrowym w następujących dziedzinach: fotografia, video, audio, grafika oraz literatura. Autorzy najlepszych polskich niemieckich prac otrzymają nagrody pieniężne. W konkursie mogą uczestniczyć pojedynczy uczniowie, jak również całe klasy lub grupy uczniów. Konkursowi patronują minister stanu w Federalnym Ministerstwie Spraw Zagranicznych RFN oraz redaktor tygodnika POLITYKA.
liczba stron w artykule 1 liczba zdjęć 0 liczba załączników 0 2011-05-09 09:24 / 2042    A. Borysiak

informacje ogólne PO CO NAM TOLERANCJA? - konkurs na projekt i wykonanie plakatu.
Centrum Żydowskie w Oświęcimiu, Fundacja Peace Festival, Stowarzyszenie Romów w Polsce zaprasza do udziału w konkursie na projekt i wykonanie plakatu o tematyce: Po co nam tolerancja? Konkurs skierowany jest do uczniów wszystkich szkół w Polsce. Celem konkursu jest zachęcenie młodzieży szkolnej do refleksji na temat znaczenia tolerancji dla rozwoju demokracji, społeczeństwa obywatelskiego oraz pokojowego współistnienia ludzi na świecie.
liczba stron w artykule 1 liczba zdjęć 0 liczba załączników 0 2011-05-09 09:19 / 2043    A. Borysiak

informacje ogólne Ogólnopolski konkurs fotograficzny "LEŚNE TAJEMNICE"
Ministerstwo Środowiska serdecznie zaprasza do udziału w konkursie fotograficznym "LEŚNE TAJEMNICE". Konkurs dotyczy zagadnień związanych z lasem. Tematy to: "Siedliska leśne"; "Najcenniejsze gatunki roślin i zwierząt występujące w lesie, chronione w ramach Programu Natura 2000", "Leśne krajobrazy". Konkurs jest skierowany do uczniów szkół gimnazjalnych i ponadgimazjalnych. Na zwycięzców czekają nagrody pieniężne i rzeczowe. Dodatkowych informacji udziela koordynator konkursu Pani Agata Lizniewicz - tel. (22) 57 92 215.
liczba stron w artykule 1 liczba zdjęć 0 liczba załączników 0 2011-05-05 08:31 / 2033    A. Borysiak


<<< nowsze informacje     63  64  65  66  67  [68]  69  70  71  72  73     starsze informacje >>>
© Copyright 2015 Kuratorium Oświaty w Bydgoszczy

Projekt i opracowanie: ix.pl