strona główna | ważne informacje | ostatnio dodane | wejście do piko | kontakt
baza szkół i placówek oświatowych

kalendarium kuratora

oferty pracy dla nauczycieli

konkursy przedmiotowe kuratora

przykłady dobrych praktyw w szkole

Reforma edukacji

Profilaktyka agresji i przemocy w szkołach

Profilaktyka agresji i przemocy w szkołach

Innowacje w edukacji

Podnoszenie jakości pracy szkół

Uczeń niepełnosprawny w szkole

Wspieranie rozwoju dzicka młodszego

Szkolnictwo Zawodowe

BIP biuletyn informacji publicznej

www.edupolis.pl
informacje ogólne  Jesteś w dziale informacje ogólne » Konkursy i olimpiady » inne konkursy

informacje ogólne Internetowy Przegląd Szkolnych Zespołów Teatralnych
Telewizja Polska S.A. ogłasza otwarty Przegląd konkursowy skierowany do szkół podstawowych, gimnazjalnych i ponadgimnazjalnych na spektakl teatralny w ramach projektu Internetowy Teatr TVP dla szkół. Telewizja Polska zaprasza szkoły do udziału w Internetowym Przeglądzie Szkolnych Zespołów Teatralnych.
liczba stron w artykule 1 liczba zdjęć 0 liczba załączników 4 2013-05-21 13:13 / 3637    A. Wnorowski

informacje ogólne "LOKOMOBILA - konkurs na machinę z duszą"
Ogłaszamy ogólnopolski konkurs na zaprojektowanie i skonstruowanie machiny z pomysłowym napędem wykorzystującym przemiany energetyczne -„LOKOMOBILA - konkurs na machinę z duszą”. Konkurs adresowany jest do młodzieży gimnazjalnej i ponadgimnazjalnej w wieku od 13 do 18 lat. Poprzez organizację konkursu chcemy realizować następujące cele: zachęcenie młodzieży do kreatywności, twórczego korzystania z dostępnej wiedzy, rozwijania umiejętności technicznych. Organizatorem konkursu jest Fundacja ALTUM. Szczegółowe informacje, regulamin i formularz zgłoszeniowy, znajdują się na internetowej stronie konkursu: www.lokomobila.pl
liczba stron w artykule 1 liczba zdjęć 0 liczba załączników 1 2013-05-21 13:10 / 3639    A. Wnorowski

informacje ogólne Konkurs plastyczny dla uczniów szkół podstawowych, gimnazjalnych i ponadgimnazjalnych "WITAMY CHORWACJĘ W UE!"
Fundacja Schumana ogłasza Konkurs plastyczny dla uczniów szkół podstawowych, gimnazjalnych i ponadgimnazjalnych "WITAMY CHORWACJĘ W UE!" Co wniesie Chorwacja do wspólnej Europy? Chcesz zaprezentować swój punkt widzenia? Masz pomysł na ciekawy i niesztampowy artystyczny środek wyrazu? Zgłoś się do konkursu!
liczba stron w artykule 1 liczba zdjęć 0 liczba załączników 0 2013-05-15 15:07 / 3634    K. Zaremba

informacje ogólne II Ogólnopolski Konkurs Plastyczny „Dzieci w utworach Wandy Chotomskiej”
Zespół Szkół w Pustyni organizuje II Ogólnopolski Konkurs Plastyczny „Dzieci w utworach Wandy Chotomskiej” dla dzieci z przedszkoli i szkół podstawowych dotyczącym ilustracji do utworów Wandy Chotomskiej.
liczba stron w artykule 1 liczba zdjęć 0 liczba załączników 0 2013-05-15 15:06 / 3633    K. Zaremba

informacje ogólne Wojewódzki Konkurs Astronomiczny dla uczniów szkół gimnazjalnych ważna informacja
Kuratorium Oświaty w Bydgoszczy, na wniosek Urzędu Marszałkowskiego w Toruniu, informuje że termin zgłoszeń do udziału w Wojewódzkim Konkursie Astronomicznym dla uczniów szkół gimnazjalnych został przedłużony do 17 maja br. Zgłoszenie można przesłać w formie elektronicznej na adres b.laskowska@kujawsko-pomorskie.pl , drogą pocztową na adres podany w regulaminie lub dostarczyć je osobiście do Biura Podawczo-Kancelaryjnego Urzędu Marszałkowskiego. W przypadku zgłoszeń przesłanych pocztą decyduje data stempla pocztowego. Prace konkursowe muszą być dostarczone do Urzędu Marszałkowskiego do 11 czerwca 2013 r., finał odbędzie się 25 czerwca br.
liczba stron w artykule 1 liczba zdjęć 0 liczba załączników 0 2013-05-15 11:55 / 3632    K. Zaremba

informacje ogólne Konkurs na komiks o Mikołajku Koperniku, uczonym, który "wstrzymał Słońce, ruszył Ziemię"
PEDAGOGICZNA BIBLIOTEKA WOJEWÓDZKA im. Mariana Rejewskiego w Bydgoszczy oraz WARMIŃSKO-MAZURSKA BIBLIOTEKA PEDAGOGICZNA im. prof. Tadeusza Kotarbińskiego w Olsztynie ZAPRASZAJĄ uczniów gimnazjów i szkół ponadgimnazjalnych do wzięcia udziału w konkursie na komiks o Mikołajku Koperniku, uczonym, który "wstrzymał Słońce, ruszył Ziemię".
liczba stron w artykule 1 liczba zdjęć 0 liczba załączników 2 2013-05-13 14:46 / 3496    K. Mikulski

informacje ogólne Wojewódzki Konkurs Astronomiczny dla uczniów szkół gimnazjalnych ważna informacja
Konkurs organizowany jest w ramach projektu pn. ”Kujawsko- Pomorskie Regionem Astronomicznym” realizowanego w Departamencie Edukacji i Sportu w ramach działania 5.5 Promocja i rozwój markowych produktów Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2007-2013. Celem konkursu jest popularyzacja astronomii oraz nauk matematyczno - przyrodniczych oraz rozbudzanie i rozwijanie zainteresowania młodzieży tymi dziedzinami wiedzy.
liczba stron w artykule 1 liczba zdjęć 0 liczba załączników 3 2013-05-09 11:01 / 3617    K. Zaremba

informacje ogólne Konkurs - integracja dzieci i młodzieży o różnym pochodzeniu kulturowym w instytucjach oświatowych
Fundacja na rzecz Różnorodności Społecznej organizuje konkurs na dokumentację działań i rozwiązań sprawiających, że przestrzeń danej instytucji oświatowej jest włączająca i przyjazna dla dzieci i młodzieży o różnym pochodzeniu kulturowym, nieznających języka polskiego lub o innym wyznaniu niż katolickie. Celem przedsięwzięcia jest wyłonienie działań i rozwiązań sprawiających, że przestrzeń szkolna w instytucji oświatowej jest włączająca i przyjazna dla dzieci i młodzieży o różnym pochodzeniu kulturowym, nieznających języka polskiego czy o innym wyznaniu niż katolickie, a następnie ich nagłośnienie. Szczegółowe informacje znajdują się na stronie internetowej organizatora konkursu: http://ffrs.org.pl.
liczba stron w artykule 1 liczba zdjęć 0 liczba załączników 3 2013-05-08 14:10 / 3613    J. Jendykiewicz-Owczarek

informacje ogólne Projekty „SERCE DLA MAMY” oraz „RAZEM Z NATURĄ” – programy Caritas Diecezji Toruńskiej z okazji Dnia Dziecka
Caritas Diecezji Toruńskiej organizuje projekty na rzecz dzieci i młodzieży pn. „Serce dla Mamy” oraz „Razem z naturą”, w ramach Festynu Rodzinnego z okazji Dnia Dziecka, który odbędzie się 8 czerwca 2013 r. na terenie Aeroklubu Pomorskiego w Toruniu. Szczegółowe informacje o przedsięwzięciach znajdują się na stronie internetowej organizatora: http://www.torun.caritas.pl.
liczba stron w artykule 1 liczba zdjęć 0 liczba załączników 0 2013-05-07 15:27 / 3599    J. Jendykiewicz-Owczarek

informacje ogólne XXXVI wojewódzki etap zawodów sportowo-obronnych ,,Sprawni jak żołnierze 2013"
XXXVI wojewódzki etap zawodów sportowo-obronnych ,, Sprawni jak żołnierze 2013" odbędzie się we Włocławku w dniu 21 maja 2013 r. Karta zgłoszenia i regulamin w załączeniu. Dodatkowe informacje na temat zawodów - Pani Anna Jachimczak wizytator Kuratorium Oświaty w Bydgoszczy Delegatura we Włocławku tel. 54 231 15 51
liczba stron w artykule 1 liczba zdjęć 0 liczba załączników 2 2013-05-06 12:18 / 3607    M. Bazelak


<<< nowsze informacje     63  64  65  66  67  [68]  69  70  71  72  73     starsze informacje >>>
© Copyright 2017 Kuratorium Oświaty w Bydgoszczy

Projekt i opracowanie: ix.pl