strona główna | ważne informacje | ostatnio dodane | wejście do piko | kontakt
baza szkół i placówek oświatowych

kalendarium kuratora

konkursy przedmiotowe kuratora

przykłady dobrych praktyw w szkole

Profilaktyka agresji i przemocy w szkołach

Podnoszenie jakoœci pracy szkół

Uczeń niepełnosprawny w szkole

Wspieranie rozwoju dzicka młodszego

Szkolnictwo Zawodowe

BIP biuletyn informacji publicznej
informacje ogólne  Jesteś w dziale informacje ogólne » Konkursy i olimpiady » inne konkursy

informacje ogólne Ogólopolski Konkurs Fizyczny "Poszukiwanie Talentów"
Ogólopolski Konkurs Fizyczny "Poszukiwanie Talentów" organizowany przez Polskie Towarzystwo Fizyczne i Wydział Fizyki Uniwersytetu Warszawskiego.
liczba stron w artykule 1 liczba zdjęć 0 liczba załączników 2 2011-04-21 17:48 / 2016    K. Mikulski

informacje ogólne KONKURS - Sztuki plastyczne? Lubię to!
Zapraszamy młodzież szkół ponadgimnazjalnych do udziału w ogólnopolskim konkursie Sztuki plastyczne? Lubię to! Celem internetowego konkursu jest przybliżenie młodzieży szkół ponadgimnazjalnych twórczości młodych polskich artystów. Konkurs opiera się na rywalizacji szkół w zakresie aktywności ich uczniów w odwiedzaniu portalu galerii, w której wystawiane są prace konkursowe uczestników Pierwszego Internetowego Biennale Młodej Polskiej Sztuki pod hasłem "Dyplom - początek drogi". Patronat nad konkursem sprawuje JM prof. Adam Wsiołkowski, Rektor Akademii Sztuk Pięknych im. Jana Matejki w Krakowie.
liczba stron w artykule 1 liczba zdjęć 0 liczba załączników 0 2011-04-21 17:38 / 2019    A. Borysiak

informacje ogólne Konkurs plastyczny „Bezpiecznie na wsi”
Zachęcam do udziału w konkursie plastycznym „Bezpiecznie na wsi” organizowanym przez Kasę Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego, pod honorowym patronatem Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi. Współorganizatorami konkursu są: Okręgowy Inspektorat Pracy Państwowej Inspekcji Pracy w Bydgoszczy i Kuratorium Oświaty w Bydgoszczy. Konkurs skierowany jest do uczniów szkół podstawowych naszego województwa. Organizatorzy szczególnie zapraszają do udziału szkoły zlokalizowane na terenach wiejskich, do których uczęszczają dzieci z rodzin rolniczych. Celem konkursu jest istniejąca potrzeba promowania pozytywnych zachowań związanych z pracą i zabawą na terenach wiejskich oraz poszerzaniem wiedzy z zakresu BHP w gospodarstwie rolnym.
liczba stron w artykule 1 liczba zdjęć 0 liczba załączników 2 2011-04-14 13:49 / 2010    A. Borysiak

informacje ogólne Konkurs plastyczny „Kolorowe emocje" - dla uczniów szkół podstawowych
Zespół Szkół w Pyskowicach zaprasza do udziału w Ogólnopolskim Konkursie Plastycznym „Kolorowe emocje". Celem konkursu jest kształtowanie u dzieci świadomości własnych emocji, umożliwienie dzieciom wyrażenia własnych emocji oraz rozbudzanie wyobraźni uczniów poprzez prace plastyczne. Konkurs jest skierowany do uczniów szkół podstawowych.
liczba stron w artykule 1 liczba zdjęć 0 liczba załączników 0 2011-04-12 12:39 / 1998    A. Borysiak

informacje ogólne Konkurs „Piękna książka - książka ilustrowana”
Fundacja „Świątynia Sztuki” oraz Muzeum Piśmiennictwa i Drukarstwa w Grębocinie, zapraszają do udziału w ogólnopolskiego konkursu „Piękna książka - książka ilustrowana”. Konkurs skierowany jest do uczniów szkół podstawowych, gimnazjów i szkół ponadgimnazjalnych z terenu całej Polski.
liczba stron w artykule 1 liczba zdjęć 0 liczba załączników 0 2011-04-12 12:38 / 1995    A. Borysiak

informacje ogólne Międzynarodowy Festiwal Matematyczno-Fizyczny w Kijowie
Komitet organizacyjny Międzynarodowego Festiwalu Matematyczno-Fizycznego Kijowsko-Peczerskiego Liceum nr 171 „Lider” zaprasza do wzięcia udziału w X jubileuszowej edycji Festiwalu w dniach 6 - 9 maja 2011r. Zaproszenie skierowane jest do 12 - osobowych drużyn ze szkół ponadgimnazjalnych wraz z opiekunami. Koszty pobytu oraz wyżywienia pokrywają organizatorzy, dojazd na koszt własny. Dotychczas brały udział drużyny z Rosji, Ukrainy, Turcji, Słowacji, Mołdawii, Gruzji, Kazachstanu, Węgier i Polski.
liczba stron w artykule 1 liczba zdjęć 0 liczba załączników 0 2011-04-12 10:39 / 1989    K. Mikulski

informacje ogólne PO CO NAM TOLERANCJA? - konkurs na projekt i wykonanie plakatu.
Centrum Żydowskie w Oświęcimiu, Fundacja Peace Festival, Stowarzyszenie Romów w Polsce zaprasza do udziału w konkursie na projekt i wykonanie plakatu o tematyce: Po co nam tolerancja? Konkurs skierowany jest do uczniów szkół ponadgimnazjalnych. Celem konkursu jest zachęcenie młodzieży szkolnej do refleksji na temat znaczenia tolerancji dla rozwoju demokracji, społeczeństwa obywatelskiego oraz pokojowego współistnienia ludzi na świecie.
liczba stron w artykule 1 liczba zdjęć 0 liczba załączników 0 2011-04-08 12:55 / 1985    A. Borysiak

informacje ogólne Konkurs Wiedzy o Fryderyku Chopinie dla młodzieży.
Narodowy Instytut Fryderyka Chopina organizuje 27 maja 2011 r. Ogólnopolski Konkurs Wiedzy o Fryderyku Chopinie dla młodzieży do lat 17. Celem konkursu jest propagowanie wśród młodzieży wiedzy o życiu i twórczości Fryderyka Chopina oraz ukazanie znaczenia jego twórczości dla kultury i dziedzictwa narodowego.
liczba stron w artykule 1 liczba zdjęć 0 liczba załączników 0 2011-04-08 12:53 / 1984    A. Borysiak

informacje ogólne Przegląd piosenki żołnierskiej - „Pieśń popłynie z nadwarciańskim echem”
III Ogólnopolski Przegląd Piosenki Żołnierskiej organizowany jest pod patronatem Dyrektora Departamentu Wychowania i Promocji Obronności MON oraz Łódzkiego Kuratora Oświaty. Przegląd ma zasięg ogólnopolski i jest skierowany do zainteresowanych uczniów szkół różnych typów i placówek (za wyjątkiem szkół muzycznych) z terenu całej Polski.
liczba stron w artykule 1 liczba zdjęć 0 liczba załączników 0 2011-04-08 12:51 / 1983    A. Borysiak

informacje ogólne Konkurs Poetycko – Plastyczny „ARMIA ŁÓDŹ NA SIERADZKIEJ ZIEMI”
15. Sieradzka Brygada Wsparcia Dowodzenia oraz Kuratorium Oświaty w Łodzi Delegatura w Sieradzu zaprasza do udziału w Ogólnopolskim Konkursie Poetycko – Plastycznym „ARMIA ŁÓDŹ NA SIERADZKIEJ ZIEMI”. Celem konkursu jest popularyzacja historii wojskowości na ziemi sieradzkiej, promocja Sieradza i regionu łódzkiego, promocja twórczości indywidualnej.
liczba stron w artykule 1 liczba zdjęć 0 liczba załączników 0 2011-04-08 12:50 / 1982    A. Borysiak


<<< nowsze informacje     63  64  65  66  67  [68]  69  70  71  72  73     starsze informacje >>>
© Copyright 2015 Kuratorium Oświaty w Bydgoszczy

Projekt i opracowanie: ix.pl