strona główna | ważne informacje | ostatnio dodane | wejście do piko | kontakt
baza szkół i placówek oświatowych

kalendarium kuratora

konkursy przedmiotowe kuratora

przykłady dobrych praktyw w szkole

Profilaktyka agresji i przemocy w szkołach

Podnoszenie jakoœci pracy szkół

Uczeń niepełnosprawny w szkole

Wspieranie rozwoju dzicka młodszego

Szkolnictwo Zawodowe

BIP biuletyn informacji publicznej
informacje ogólne  Jesteś w dziale informacje ogólne » Konkursy i olimpiady » inne konkursy

informacje ogólne Konkurs Wiedzy o Fryderyku Chopinie dla młodzieży.
Narodowy Instytut Fryderyka Chopina organizuje 27 maja 2011 r. Ogólnopolski Konkurs Wiedzy o Fryderyku Chopinie dla młodzieży do lat 17. Celem konkursu jest propagowanie wśród młodzieży wiedzy o życiu i twórczości Fryderyka Chopina oraz ukazanie znaczenia jego twórczości dla kultury i dziedzictwa narodowego.
liczba stron w artykule 1 liczba zdjęć 0 liczba załączników 0 2011-04-08 12:53 / 1984    A. Borysiak

informacje ogólne Przegląd piosenki żołnierskiej - „Pieśń popłynie z nadwarciańskim echem”
III Ogólnopolski Przegląd Piosenki Żołnierskiej organizowany jest pod patronatem Dyrektora Departamentu Wychowania i Promocji Obronności MON oraz Łódzkiego Kuratora Oświaty. Przegląd ma zasięg ogólnopolski i jest skierowany do zainteresowanych uczniów szkół różnych typów i placówek (za wyjątkiem szkół muzycznych) z terenu całej Polski.
liczba stron w artykule 1 liczba zdjęć 0 liczba załączników 0 2011-04-08 12:51 / 1983    A. Borysiak

informacje ogólne Konkurs Poetycko – Plastyczny „ARMIA ŁÓDŹ NA SIERADZKIEJ ZIEMI”
15. Sieradzka Brygada Wsparcia Dowodzenia oraz Kuratorium Oświaty w Łodzi Delegatura w Sieradzu zaprasza do udziału w Ogólnopolskim Konkursie Poetycko – Plastycznym „ARMIA ŁÓDŹ NA SIERADZKIEJ ZIEMI”. Celem konkursu jest popularyzacja historii wojskowości na ziemi sieradzkiej, promocja Sieradza i regionu łódzkiego, promocja twórczości indywidualnej.
liczba stron w artykule 1 liczba zdjęć 0 liczba załączników 0 2011-04-08 12:50 / 1982    A. Borysiak

informacje ogólne Międzynarodowy Konkurs „MŁODZIEŻ W LASACH EUROPY" YPEF 2010/2011.
,,Młodzież w lasach Europy - Young People in European Forests” YPEF 2010/2011 to konkurs mający na celu promocje różnorodności europejskich lasów i leśnictwa. Patronat nad Konkursem objął polski Minister Środowiska prof. dr hab. inż. Andrzej Kraszewski. Konkurs przeznaczony jest dla uczniów szkół gimnazjalnych i ponadgimnazjalnych w wieku od 12 do 18 lat i jest konkursem wiedzy o lasach i leśnictwie w Polsce i Europie.
liczba stron w artykule 1 liczba zdjęć 0 liczba załączników 0 2011-04-08 11:45 / 1981    A. Borysiak

informacje ogólne V edycja Ogólnopolskiego Konkursu "Polska Wieś w oczach młodych"
Zespół Szkół Ogólnokształcących w Brzózie zaprasza do wzięcia udziału w konkursie "Polska Wieś w oczach młodych". Konkurs odbywa się w w dwóch kategoriach: prezentacja komuterowa "Energia słońca i wiatru" i fotografia "Barwy nieba". Patronat nad konkursem sprawują min. Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi oraz Minister Środowiska.
liczba stron w artykule 1 liczba zdjęć 0 liczba załączników 0 2011-04-08 11:42 / 1976    A. Borysiak

informacje ogólne V Ogólnopolski Konkurs "Pan Karp Europejczykiem"
Towarzystwo Promocji Ryb oraz Instytut Rybactwa Śródlądowego w Olsztynie mają zaszczyt zaprosić przedszkolaków oraz uczniów szkół podstawowych do udziału w V Ogólnopolskim Konkursie zorganizowanym w tym roku pod hasłem: "Pan Karp Europejczykiem". Motywem przewodnim wszystkich konkurencji jest spotkanie Pana Karpia (albo Państwa Karpi) z rybą (albo rybami) z jednego z innych krajów Unii Europejskiej (gatunek ryby dowolny, który żyje w tym kraju). Prace obowiązkowo powinny zawierać jednocześnie dwa elementy:Pan Karp chwali się stawami karpiowymi – ich pięknem, bogatą historią, bujną przyrodą, rolą retencyjną, przeciwpowodziową i hodowlaną oraz ryba z innego kraju przedstawia najbardziej atrakcyjne miejsce, gdzie chciałaby zaprosić Pana Karpia, aby je zwiedził. Dodatkowo w konkurencji teatralnej i komiksowej konieczne jest zaprezentowanie sceny, gdzie w dialogu obcej ryby z Panem Karpiem padną słowa w obcym języku.
liczba stron w artykule 1 liczba zdjęć 0 liczba załączników 0 2011-04-07 14:37 / 1975    A. Borysiak

dla nauczycieli Konkurs dla nauczycieli „LEKCJA ZMIENIANIA ŚWIATA”
Konkurs na najlepszy scenariusz lekcji w szkole ponadgimnazjalnej z wykorzystaniem elementów edukacji dla zrównoważonego rozwoju. Pierwsza nagroda to 3 000 zł dla autora scenariusza, a także pomoce dydaktyczne dla jego placówki edukacyjnej.
liczba stron w artykule 1 liczba zdjęć 0 liczba załączników 0 2011-04-01 17:42 / 1957    A. Borysiak

informacje ogólne Konkurs Poetycki „O Srebrne Pióro MDK” oraz Seminarium Poetyckie „Obecność”.
Dyrekcja Młodzieżowego Domu Kultury w Białymstoku serdecznie zaprasza uczniów szkół ponadgimnazjalnych z całej Polski do udziału w V edycji Konkursu Poetyckiego „O Srebrne Pióro MDK”. Warunkiem udziału w konkursie jest nadesłanie zestawu trzech wierszy o dowolnej tematyce, w pięciu egzemplarzach maszynopisu lub wydruku komputerowego, w terminie do 4 maja 2011 roku.
liczba stron w artykule 1 liczba zdjęć 0 liczba załączników 0 2011-04-01 17:39 / 1956    A. Borysiak

informacje ogólne II Ogólnopolski Konkurs Plastyczny "Papież - Jan Paweł II przyjacielem sportu i olimpizmu"
Szkoła Podstawowa nr 23 im. Olimpijczyków Polskich w Lublinie zaprasza do udziału w Konkursie Plastycznym „Papież - Jan Paweł II przyjacielem sportu i olimpizmu". Konkurs skierowany jest do uczniów szkół podstawowych. Celem konkursu jest przybliżenie postaci Wielkiego Polaka-Jana Pawła II, zainteresowanie życiem i działalnością Ojca Świętego, rozwijanie wrażliwości plastycznej uczestników.
liczba stron w artykule 1 liczba zdjęć 0 liczba załączników 0 2011-04-01 17:37 / 1955    A. Borysiak

informacje ogólne Konkurs Plastyczny „Polscy sportowcy na olimpiadach mistrzostwach świata"
II Ogólnopolski Konkurs Plastyczny „Polscy sportowcy na olimpiadach mistrzostwach świata" organizowany jest przez Szkołę Podstawową nr 23 im. Olimpijczyków Polskich w Lublinie. Celem konkursu jest przybliżenie postaci polskich sportowców biorących udział w igrzyskach olimpijskich i mistrzostwach świata oraz innych zawodach sportowych, popularyzacja wiedzy olimpijskiej, krzewienie uniwersalnych wartości sportu, zachęcenie dzieci do interesowania się sportem, rozwijanie szacunku do symboli tradycji narodowych, regionalnych.
liczba stron w artykule 1 liczba zdjęć 0 liczba załączników 0 2011-04-01 17:36 / 1954    A. Borysiak


<<< nowsze informacje     63  64  65  66  67  [68]  69  70  71  72  73     starsze informacje >>>
© Copyright 2015 Kuratorium Oświaty w Bydgoszczy

Projekt i opracowanie: ix.pl