strona główna | ważne informacje | ostatnio dodane | wejście do piko | kontaktinformacje ogólne  Jesteś w dziale informacje ogólne » Konkursy i olimpiady » pod patronatem Kuratora

2023-02-23 13:47 / 11382   M. Piechockaważna informacja informacje ogólne
Komunikat Centralnej Komisji Ogólnopolskiego Konkursu Wiedzy o Mikołaju Koperniku

Komunikat Centralnej Komisji Ogólnopolskiego Konkursu Wiedzy o Mikołaju Koperniku

 

Złagodzenie warunku dopuszczenia uczestników II etapu Ogólnopolskiego Konkursu Wiedzy o Mikołaju Koperniku do sprawdzianu pisemnego

 

Przez cały czas przewidziany na wykonanie zadania obserwacyjnego pogoda znacznie utrudniała jego wykonanie. Szczególnie trudne warunki pogodowe były w grudniu i na początku stycznia. W tej sytuacji 16 stycznia 2023 roku zamieściliśmy na stronie Konkursu następujący komunikat:

W okresie od 2 grudnia 2022 r. do 10 stycznia 2023 r., w części Polski pogoda znacznie utrudniła lub uniemożliwiła przeprowadzenie pierwszej obserwacji wymaga­nej w zadaniu obserwacyjnym. W takim przypadku, uczniowie mogą przeprowadzić obydwie wymagane  obserwacje po 10 stycznia 2023 r. (do 25 lutego 2023 r.)

Jednocześnie informujemy, że w takiej sytuacji:

  • odstęp pomiędzy dniami obserwacji może być skrócony do 3 dni,
  • w przypadku wyjazdu uczestnika na ferie, obserwacje mogą być przeprowadzane w dwóch różnych miejscach.”

 

W ten sposób zostały złagodzone wymagania dotyczące rozwiązania zadania obserwacyjnego, jednak pogoda nadal nie wszędzie sprzyjała (i nadal nie sprzyja) przeprowadzeniu obserwacji w dwóch dniach w odstępie co najmniej 3 dni. W tej sytuacji, zostaje złagodzony warunek przystąpienia do spraw­dzianu pisemnego II etapu (etapu wojewódzkiego) Konkursu. Aby przystąpić do sprawdzianu wystarczy przedstawić wyniki obserwacji, tylko z jednego dnia.

Jeżeli uczestnik etapu wojewódzkiego nie mógł (nie zdążył) do 25 lutego 2023 r. przeprowadzić następnej obserwacji w odstępie co najmniej 3 dni od pierwszej, może przekazać dyrektorowi szkoły rozwiązanie (rozwiązanie częściowe) zadania obserwacyjnego zawierające elementy, wymagane w punktach 1 - 10 treści zadania, związane z jednym dniem obserwacji, dla co najmniej dwóch położeń zajączka świetlnego obserwowanego w odstępie co najmniej 20 minut.   Takie  rozwiązanie należy, zgodnie z przepisami § 11 (dla szkół podstawowych) lub § 15 (dla szkół ponadpodstawowych) Regulaminu Konkursu, przekazać do 28 lutego 2023 r. dyrektorowi szkoły, a szkolny zespół nadzorujący umieszcza je razem z wypełnioną kartą odpowiedzi i protokołem przebiegu etapu wojewódzkiego w zapieczętowanej kopercie, którą  dyrektor szkoły wysyła na adres Centralnej Komisji.  

W wyżej opisanej sytuacji (obserwacja tylko jednego dnia), uczestnik zakwalifiko­wa­ny do etapu centralnego powinien do  25 kwietnia 2023 roku przekazać dyrektorowi szkoły  wyniki drugiej obserwacji, przeprowadzonej po 28 lutego, wraz z wnioskami, wycią­gniętymi po przeprowadzeniu obydwu obserwacji. Kopertę z tymi wynikami dyrektor szkoły wysyła do 25 kwietnia 2023 r. na adres Centralnej Komisji Konkursu.

 

22 lutego 2023 r.                                             

 

Centralna Komisja Ogólnopolskiego Konkursu Wiedzy o Mikołaju Koperniku 
© Copyright 2024 Kuratorium Oświaty w Bydgoszczy

Projekt i opracowanie: ix.pl