strona główna | ważne informacje | ostatnio dodane | wejście do piko | kontaktinformacje ogólne  Jesteś w dziale informacje ogólne » Konkursy i olimpiady » konkursy Kuratora Oświaty

2022-09-09 10:26 / 10991   K. Sobieszczańskaważna informacja informacje ogólne
Zakresy wymagań konkursów przedmiotowych – rok szkolny 2022/2023

Zgodnie z informacją dotyczącą organizacji 13 konkursów przedmiotowych w roku szkolnym 2022/2023, tj. z biologii, chemii, fizyki, geografii, historii, języka angielskiego, języka francuskiego, języka hiszpańskiego, języka niemieckiego, języka polskiego, języka rosyjskiego, matematyki, informatyki, Kujawsko-Pomorski Kurator Oświaty przekazuje do publicznej wiadomości obszary wymaganej wiedzy, zakresy oczekiwanych umiejętności oraz wykazy literatury pomocnej w przygotowaniu się do udziału w konkursach. Kolejne zakresy będą publikowane sukcesywnie w najbliższych dniach. Załączone poniżej opracowania, mogą zostać zaktualizowane i uzupełnione w regulaminach szczegółowych.

 

Regulaminy szczegółowe konkursów zostaną ogłoszone w terminie późniejszym, w związku z tym prosimy o bieżące śledzenie informacji publikowanych na stronie internetowej Kuratorium Oświaty w Bydgoszczy w zakładce Aktualności>Konkursy i olimpiady>Konkursy Kuratora Oświaty (oraz na starej stronie w zakładce KONKURSY KURATORA – informacje o konkursach).

 

Dodatkowych informacji udzielają Przewodniczący Komisji Konkursowych:

Lp.

Konkurs

Przewodniczący Komisji Wojewódzkiej Konkursu

adres e-mail

Tel. kontaktowy

1

Biologia

Ewa Adamczyk

eadamczyk@bydgoszcz.uw.gov.pl

54 426 40 37

2

Chemia

Barbara Kuklak

bkuklak@bydgoszcz.uw.gov.pl

54 426 40 42

3

Fizyka

Anna Kiestrzyn

akiestrzyn@bydgoszcz.uw.gov.pl;

56 611 5222

4

Geografia

Iwona Andrzejewska

iandrzejewska@bydgoszcz.uw.gov.pl

52 34 97 637 lub
537 464 439

5

Historia

Piotr Kornacki

pkornacki@bydgoszcz.uw.gov.pl

56 620 00 65 wew. 26

56 611 52 67

6

Angielski

Tomasz Pawlicki

tpawlicki@bydgoszcz.uw.gov.pl

54 426 40 33

7

Francuski

Anna Nicpoń

anicpon@bydgoszcz.uw.gov.pl

52 34 97 626

8

Hiszpański

Danuta

Brzózka-Ciechanowska

dciechanowska@bydgoszcz.uw.gov.pl

56 620 00 65 wew. 25;

56 611 52 24

9

Niemiecki

Anna Borysiak

aborysiak@bydgoszcz.uw.gov.pl

52 34 97 619

10

Polski

Aleksandra

Szwagrzyk-Dalasińska

adalasińska@bydgoszcz.uw.gov.pl

56 620 00 65 wew. 32

11

Rosyjski

Anna Sawicka

asawicka@bydboszcz.uw.gov.pl

56 620 00 65 wew. 30

56 611 52 16

12

Matematyka

Katarzyna Sobieszczańska

ksobieszczanska@bydgoszcz.uw.gov.pl

52 349 76 25 lub
506 094 731

13

Informatyka

Iwona Zielińska

ijzielinska@bydgoszcz.uw.gov.pl

52 34 97 628

oraz

Koordynator ds. organizacji konkursów przedmiotowych

Kuratorium Oświaty w Bydgoszczy

starszy wizytator

Katarzyna Sobieszczańska

e-mail: ksobieszczanska@bydgoszcz.uw.gov.pl

tel. 52 349 76 25; 506 094 731
© Copyright 2023 Kuratorium Oświaty w Bydgoszczy

Projekt i opracowanie: ix.pl